ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Ταχύτερα οι βίζες εισόδου σε Ε.Ε. από τρίτες χώρες

Ταχύτερα οι βίζες εισόδου σε Ε.Ε. από τρίτες χώρες

ΒΡΥΞΕΛΛΕΣ – ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗ. Την πρόταση για ταχύτερες και πιο ευέλικτες διαδικασίες για παροχή βίζας στην Ε.Ε., για τουριστικούς και επαγγελματικούς λόγους, ανακοίνωσε σήμερα ο αρμόδιος επίτροπος Μεταναστευτικής Πολιτικής, Δημήτρης Αβραμόπουλος.

Οι προτεινόμενες αλλαγές θα διευκολύνουν τη χορήγηση βίζας στους νόμιμους ταξιδιώτες προς την Ε.Ε., ευνοώντας τον τουρισμό, το εμπόριο και τις επιχειρήσεις και ενισχύοντας, παράλληλα, την πρόληψη των κινδύνων όσον αφορά την ασφάλεια και την παράτυπη μετανάστευση. Ο βασικός λόγος για την πρόταση είναι ότι, μολονότι ο τουρισμός για την Ε.Ε. αντιπροσωπεύει το 10% του ΑΕΠ της ευρωπαϊκής οικονομίας, οι χρονοβόρες και δύσκολες διαδικασίες αποθαρρύνουν τους τουρίστες να ταξιδεύουν στην Ευρώπη, με αρνητικές συνέπειες στην ευρωπαϊκή οικονομία. «Με τις μεταρρυθμίσεις που προτείνουμε σήμερα θα καταστεί ευκολότερη και ταχύτερη η χορήγηση θεώρησης στους νόμιμους ταξιδιώτες και, ταυτόχρονα, θα ενισχυθούν τα πρότυπα ασφαλείας με στόχο τον καλύτερο εντοπισμό και την απαγόρευση εισόδου των παράτυπων ταξιδιωτών», δήλωσε ο κ. Αβραμόπουλος.

Συγχρόνως, η Επιτροπή προτείνει να θεσπιστεί ένας νέος μηχανισμός που θα επιβάλλει αυστηρότερους όρους εξέτασης θεωρήσεων σε περίπτωση που μια χώρα εταίρος δεν συνεργάζεται επαρκώς για την επανεισδοχή παράτυπων μεταναστών. Ετσι, αν χώρες όπως το Πακιστάν και το Μπανγκλαντές από τις οποίες έρχονται παράτυποι μετανάστες δεν συνεργάζονται πλήρως για την επανεισδοχή από την Ε.Ε., τότε θα θεσπίζονται αυστηρότερα κριτήρια για παροχή βίζας στην Ε.Ε. Για τις υπόλοιπες όμως χώρες οι προτάσεις της Επιτροπής αφορούν τη μείωση του χρόνου λήψης απόφασης για παροχή βίζας από 15 σε 10 ημέρες.

Οι ταξιδιώτες θα μπορούν να υποβάλλουν αίτηση έως και 6 μήνες πριν από το προγραμματισμένο ταξίδι, αντί των 3 μηνών σήμερα, και να συμπληρώνουν την αίτησή τους ηλεκτρονικά. Συγχρόνως η Επιτροπή πρότεινε την παροχή θεωρήσεων πολλαπλών εισόδων στην Ε.Ε. με μεγαλύτερη διάρκεια σε αξιόπιστους τακτικούς ταξιδιώτες για ένα σταδιακά αυξανόμενο διάστημα από 1 έως 5 χρόνια. Τα κράτη-μέλη θα έχουν τη δυνατότητα να εκδίδουν βίζες απευθείας στα εξωτερικά χερσαία και θαλάσσια σύνορα διάρκειας επτά (7)  ημερών, ενώ θα τους δοθούν πρόσθετοι πόροι για να διατηρήσουν επαρκή επίπεδα προξενικού προσωπικού και να διασφαλίζουν αυστηρότερους ελέγχους ασφαλείας, καθώς και βελτίωση του εξοπλισμού και του λογισμικού τους.