ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Μεταξύ 72 – 76 εκατ. ευρώ το τίμημα της Barniveld Enterprises για την IBG

Μεταξύ 72 – 76 εκατ. ευρώ το τίμημα της Barniveld  Enterprises για την IBG

Παράπλευρη απώλεια του αρνητικού επενδυτικού κλίματος που έχει δημιουργήσει η υπόθεση της Folli Follie αποτελεί η πώληση της Επενδυτικής Τράπεζας (IBG), για την εξαγορά της οποίας υπήρξε τελικώς μία προσφορά από επενδυτικό σχήμα συμφερόντων του ομίλου Βαρδινογιάννη.

Ο κινεζικός όμιλος Fosun παρότι είχε προσέλθει στο στάδιο των μη δεσμευτικών προσφορών, προσφέροντας τίμημα περί τα 87 – 90 εκατ. ευρώ, δεν υπέβαλε δεσμευτική προσφορά. Αντιμέτωπος με το σκάνδαλο μεγατόνων που έχει δημιουργήσει η παραποίηση των οικονομικών στοιχείων της Folli Follie, ο κινεζικός όμιλος είχε ζητήσει σύμφωνα με πληροφορίες παράταση ενός μηνός προκειμένου να μελετήσει περαιτέρω τα στοιχεία της τράπεζας.

Το αίτημα ωστόσο δεν έγινε δεκτό από την EY, που λειτουργεί ως σύμβουλος του διαγωνισμού πώλησης για λογαριασμό της κυπριακής Αρχής Εξυγίανσης στην οποία έχουν περιέλθει οι δραστηριότητες της πρώην Λαϊκής Τράπεζας.

Σύμφωνα με πληροφορίες το τίμημα που έχει προσφέρει η Barniveld Enterprises του ομίλου Βαρδινογιάννη για την εξαγορά της Επενδυτικής Τράπεζας, καθώς και των θυγατρικών της στην Ελλάδα (CPB ΑΕΔΑΚ και Laiki Factors), διαμορφώνεται μεταξύ 72 – 76 εκατ. ευρώ και υπολείπεται της αξίας αποτίμησης της εταιρείας που έχει προσδιοριστεί στα 92 εκατ. ευρώ, ενσωματώνοντας discount της τάξης του 20% περίπου.

Ο όμιλος Βαρδινογιάννη ολοκλήρωσε το καλοκαίρι την εξαγορά της Marfin Bank Romania, στο πλαίσιο του διαγωνισμού που προκήρυξε η Αρχή Εξυγίανσης της Κύπρου.

H Επενδυτική Τράπεζα Ελλάδος ιδρύθηκε το 2004 και από το 2012 μέτοχος της IBG είναι η Λαϊκή Κυπριακή Τράπεζα (Cyprus Popular Bank – CPB), τα εναπομείναντα περιουσιακά στοιχεία της οποίας έχουν περάσει στην Αρχή Εξυγίανσης της Κύπρου και τα οποία βρίσκονται υπό εκκαθάριση.

Το 2013, όταν –λόγω του bailout– το σύνολο των εργασιών της Λαϊκής Κυπριακής Τράπεζας στην Ελλάδα μεταφέρθηκαν στην Τράπεζα Πειραιώς, η IBG εξαιρέθηκε και παρέμεινε ανεξάρτητο τραπεζικό και χρηματιστηριακό επενδυτικό ίδρυμα. Με δεδομένο ότι αποτελεί το μοναδικό χρηματοπιστωτικό ίδρυμα στην Ελλάδα με τραπεζική και χρηματιστηριακή δραστηριότητα, η IBG θεωρείται ότι μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στις επενδυτικές υπηρεσίες, αναπτύσσοντας δυναμικά υπηρεσίες παροχής τραπεζικών προϊόντων και υπηρεσιών.

Η τράπεζα εποπτεύεται από την ΤτΕ, καθώς διαθέτει πλήρη τραπεζική άδεια, ενώ είναι ταυτόχρονα μέλος του Χρηματιστηρίου της Αθήνας και του Χρηματιστηρίου Αξιών της Κύπρου. Το ενεργητικό της στα τέλη του 2017 διαμορφώθηκε στα 180 εκατ., οι καταθέσεις πελατών, συμπεριλαμβανομένων των υπολοίπων πελατών από χρηματιστηριακές συναλλαγές, διαμορφώθηκαν σε 73,3 εκατ. και τα δάνεια προ προβλέψεων, στα οποία περιλαμβάνονται και οι παροχές πιστώσεων για αγορά μετοχών (margin), ανήλθαν σε 35,5 εκατ. ευρώ.