«Ελεύθερα» τα ξενόγλωσσα προγράμματα

«Ελεύθερα» τα ξενόγλωσσα προγράμματα

2' 43" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Νέα σελίδα για την τριτοβάθμια εκπαίδευση ανοίγει το υπουργείο Παιδείας, καθώς, σύμφωνα με τη ρύθμιση που παρουσιάζει σήμερα η «Κ», απελευθερώνει το πλαίσιο ίδρυσης και λειτουργίας των ξενόγλωσσων προπτυχιακών προγραμμάτων. Σχεδιάζει επίσης και οι Ελληνες απόφοιτοι να μπορούν να εισαχθούν σε αυτά.

Ειδικότερα, τα ΑΕΙ θα μπορούν να ιδρύουν τα ξενόγλωσσα προγράμματα χωρίς την υπουργική σφραγίδα, αλλά με προϋπόθεση ότι τα προγράμματα θα έχουν πιστοποιηθεί από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης. Τα ξενόγλωσσα θα έχουν στόχο και την προσέλκυση ξένων φοιτητών, καθώς για τους εισακτέους εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης θα υπάρχουν δίδακτρα, ενώ θα προσφέρουν και νέες θέσεις εργασίας. Μάλιστα, δίνεται η δυνατότητα ακόμη και ίδρυσης προγραμμάτων σπουδών στην Ιατρική και στα αντικείμενα των μηχανικών, δηλαδή προγράμματα πενταετούς και εξαετούς φοίτησης. Ταυτόχρονα, σχεδιάζεται να δοθεί η δυνατότητα και σε Ελληνες να φοιτήσουν σε αυτά. Οι Ελληνες θα εισάγονται μέσω των Πανελλαδικών Εξετάσεων (ή όποιου άλλου συστήματος πρόσβασης στην τριτοβάθμια εκπαίδευση ισχύσει) και η φοίτησή τους θα είναι χωρίς δίδακτρα. Η ρύθμιση για τους Ελληνες έχει κατ’ αρχήν το πολιτικό πράσινο φως της υπουργού Νίκης Κεραμέως και πλέον εξετάζεται ώστε να θωρακιστεί νομικά και τεχνικά.

Συγκεκριμένα, το νέο πλαίσιο που έχει επεξεργαστεί το υπ. Παιδείας, και προωθείται να ενταχθεί στον νόμο για την Εθνική Αρχή Ανώτατης Εκπαίδευσης, προβλέπει τα εξής:

• Τα ΑΕΙ μπορούν να οργανώνουν προγράμματα σπουδών πρώτου κύκλου σε ξένη γλώσσα, τα οποία απευθύνονται στις ακόλουθες κατηγορίες πολιτών, οι οποίοι είναι κατ’ ελάχιστον απόφοιτοι λυκείου ή αντίστοιχου σχολείου δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης: α) πολίτες κρατών της Ευρωπαϊκής Ενωσης, β) πολίτες κρατών εκτός Ευρωπαϊκής Ενωσης και γ) Ελληνες πολίτες.

• Τα ξενόγλωσσα προγράμματα ιδρύονται με απόφαση της Συγκλήτου του ΑΕΙ, ύστερα από εισήγηση της συνέλευσης του τμήματος του ΑΕΙ που θα οργανώσει το πρόγραμμα, η οποία δημοσιεύεται στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως. Για την ίδρυση θα απαιτείται πιστοποίηση του προγράμματος από το Συμβούλιο Αξιολόγησης και Πιστοποίησης.

• Η εισήγηση του τμήματος θα περιλαμβάνει κατ’ ελάχιστον: α) τον τίτλο, το περιεχόμενο και τον σκοπό του προγράμματος, β) το συνολικό αριθμό των φοιτητών και την επιμέρους κατανομή του ως προς τις κατηγορίες υποψηφίων· οι Ελληνες πολίτες θα εισάγονται σύμφωνα με το εκάστοτε ισχύον θεσμικό πλαίσιο περί πρόσβασης στα ΑΕΙ και εξέταση στην ξένη γλώσσα του προγράμματος, γ) το ύψος των τελών φοίτησης για τους πολίτες εκτός Ε.Ε., δ) τον προϋπολογισμό του προγράμματος, ε) τη μελέτη σκοπιμότητας, στ) τα κριτήρια επιλογής των εισακτέων φοιτητών, εξαιρουμένων των Ελλήνων, ζ) τη χρονική διάρκεια του προγράμματος, 4, 5 ή 6 έτη, η) τους τίτλους των μαθημάτων, το περιεχόμενό τους, τις εβδομαδιαίες ώρες διδασκαλίας τους, τις μονάδες ECTS κάθε μαθήματος και τη χρονική αλληλουχία ή την τυχόν αλληλεξάρτηση των μαθημάτων (τα λεγόμενα προαπαιτούμενα), θ) τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις των φοιτητών.

• Ξενόγλωσσα προγράμματα θα μπορούν να οργανώνονται σε συνεργασία περισσότερων τμημάτων του ίδιου ή άλλου πανεπιστημίου. 

• Αρμόδια όργανα για τα ξενόγλωσσα θα είναι η Σύγκλητος του ΑΕΙ, η Επιτροπή Προγράμματος Σπουδών (με διετή θητεία) και ο διευθυντής του προγράμματος.

• Το διδακτικό έργο θα ανατίθεται σε καθηγητές του τμήματος ή άλλων τμημάτων, ειδικό εκπαιδευτικό προσωπικό (με απασχόληση πέραν των συμβατικών του υποχρεώσεων), ομότιμους ή αφυπηρετήσαντες καθηγητές, συμβασιούχους, ακαδημαϊκούς υποτρόφους, επισκέπτες καθηγητές, ερευνητές ερευνητικών κέντρων, και σε νέους επιστήμονες κατ’ ελάχιστον κατόχους διδακτορικού.

• Πόροι ενός προγράμματος θα είναι τα τέλη φοίτησης, δωρεές, χορηγίες, κληροδοτήματα, πόροι από ερευνητικά έργα/προγράμματα, επιχορήγηση από τον προϋπολογισμό του υπουργείου Παιδείας. 

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή