Προφορικές εξετάσεις με εργασία στα ΑΕΙ

Προφορικές εξετάσεις με εργασία στα ΑΕΙ

5' 18" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Προφορικές εξετάσεις, που πιθανόν να συνδυαστούν με την υποβολή εργασίας από τον φοιτητή. Αυτός είναι ο βασικός τρόπος που προκρίνει το υπουργείο Παιδείας στα ΑΕΙ για τη διενέργεια των εξετάσεων του θερινού εξαμήνου. Βέβαια, δεν αποκλείεται –χωρίς να προτείνεται πάντως με ζέση– ο παραδοσιακός τρόπος των εξετάσεων διά ζώσης με αυστηρή τήρηση των προληπτικών μέτρων ασφαλείας κατά του κορωνοϊού. Από την άλλη, κάποιος διδάσκων μπορεί να επιλέξει την εξ αποστάσεως εξέταση. Ωστόσο, αυτή η μέθοδος αφήνει πολλά «παράθυρα» αντιγραφών και δεν διασφαλίζει τα προσωπικά δεδομένα των φοιτητών. «Δεν είναι τυχαίο που καταξιωμένα παγκοσμίως πανεπιστήμια, όπως για παράδειγμα το Πανεπιστήμιο του Berkeley, έχουν αποκλείσει ρητά τέτοιες μεθόδους εξέτασης» παρατηρεί, μιλώντας στην «Κ», ο υφυπουργός Παιδείας Βασίλης Διγαλάκης, αρμόδιος για την ανώτατη εκπαίδευση. Γι’ αυτό και το υπουργείο Παιδείας εκφράζει τις επιφυλάξεις του για τις εξ αποστάσεως εξετάσεις.

Ειδικότερα, οι φοιτητές θα επιστρέψουν στις 25 Μαΐου στα ιδρύματα για την πραγματοποίηση των εργαστηριακών και κλινικών μαθημάτων –περίπου το 3,5% του συνόλου– που δεν μπορούν να γίνουν εξ αποστάσεως, ενώ παράλληλα συνεχίζεται η τηλεκπαίδευση για τα θεωρητικά μαθήματα. Πάντως, κάθε ΑΕΙ θα αποφασίσει εάν πρέπει να παρατείνει το εξάμηνο κατά μία εβδομάδα, ώστε να έχουν χρόνο προετοιμασίας σε περίπτωση που τους έγινε καθυστερημένα η διανομή συγγραμμάτων.

Για τις εξετάσεις, στο πλαίσιο του αυτοδιοίκητου των ΑΕΙ, ανήκει στην αρμοδιότητα κάθε διδάσκοντος να επιλέξει τον τρόπο αξιολόγησης των φοιτητών στο μάθημα που διδάσκει.

Ωστόσο, μεταξύ των εναλλακτικών τρόπων εξέτασης που θα αποτρέψουν τον συγχρωτισμό των εξεταζομένων, υποδεικνύονται από το υπουργείο Παιδείας η εξέταση μέσω εργασιών, η προφορική εξ αποστάσεως εξέταση μέσω τηλεδιάσκεψης ή και ο συνδυασμός τους. Οι τρόποι αυτοί υποστηρίζονται από τις πλατφόρμες εξ αποστάσεως εκπαίδευσης που χρησιμοποιούνται αυτή τη στιγμή από τα πανεπιστήμια.

Φυσικά, μπορεί οι εξετάσεις να διεξαχθούν διά ζώσης, οι οποίες θα οργανωθούν με την τήρηση των αποστάσεων ασφαλείας και αφού ληφθούν τα υπόλοιπα μέτρα, κατά τα πρότυπα του ανοίγματος των σχολείων και της οργάνωσης των επικείμενων Πανελλαδικών Εξετάσεων. «Για τη διεξαγωγή της εξεταστικής στα πανεπιστήμια η στόχευση είναι διπλή: αφενός μας ενδιαφέρει η προστασία της δημόσιας υγείας –συναρμοδιότητα των υπουργείων Υγείας και Παιδείας, βάσει των μέτρων που προτείνει η αρμόδια επιτροπή για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού–αφετέρου, απαιτούνται η εγκυρότητα και η διασφάλιση του αδιάβλητου των εξετάσεων – αρμοδιότητα των πανεπιστημίων, βάσει του υφιστάμενου θεσμικού πλαισίου. Ηδη, τα πανεπιστήμια έχουν ενημερωθεί με σχετική εγκύκλιο για το θέμα της εφαρμογής των μέτρων υγειονομικής προστασίας, παράλληλα με την αναγκαιότητα διασφάλισης της εγκυρότητας διεξαγωγής της εξεταστικής με τη χρήση αδιάβλητων μέσων», δήλωσε στην «Κ» ο κ. Διγαλάκης.

Το πλαίσιο

Σε υπουργική απόφαση θα περιγράφεται με σαφήνεια το πλαίσιο για τον τρόπο και τα μέσα διεξαγωγής των εξετάσεων, ενώ για την περίπτωση της γραπτής ή προφορικής εξέτασης με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως, η Σύγκλητος του ΑΕΙ οφείλει να λαμβάνει αιτιολογημένη απόφαση με την οποία θα εξασφαλίζεται, τόσο το αδιάβλητο της εξέτασης με τη χρήση μεθόδων εξ αποστάσεως –αναφέροντας εκτενώς τις ασφαλιστικές δικλίδες και τα μέσα που εφαρμόζονται ανά περίπτωση– όσο και η τήρηση της κείμενης νομοθεσίας περί προστασίας προσωπικών δεδομένων όλων των συμμετεχόντων.

Επίσης, στην υπουργική απόφαση θα ορίζεται ότι μπορούν να γίνουν εξετάσεις στα θεωρητικά μαθήματα παράλληλα με τη διδασκαλία των μαθημάτων, κάτι που δεν επιτρέπεται. Για την έγκαιρη ολοκλήρωση της διδασκαλίας των εργαστηριακών μαθημάτων συστήνεται από το υπουργείο Παιδείας η αύξηση των ωρών κάθε εβδομάδα ή η παράταση του εξαμήνου. Κάτι που δεν αποκλείεται και λόγω των αργής διανομής των συγγραμμάτων στα σπίτια των φοιτητών, η οποία θα ολοκληρωθεί έως τις 15 Ιουνίου. Ενδεικτικά,  το πρυτανικό συμβούλιο του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών εισηγείται στη Σύγκλητο την παράταση του έτους κατά μία εβδομάδα, προκειμένου όλοι οι φοιτητές να έχουν λάβει τα συγγράμματα.

Από την άλλη, το υπουργείο εφιστά τη προσοχή σε όσους καθηγητές επιλέξουν την εξ αποστάσεως εξέταση. Οπως λέει ο κ. Διγαλάκης, «η εξ αποστάσεως εξέταση χωρίς εποπτεία ή η εξ αποστάσεως ηλεκτρονικά εποπτευόμενη εξέταση ενέχει θέματα διαβλητότητας και προστασίας προσωπικών δεδομένων και βρίσκεται σε στάδιο πιλοτικής εφαρμογής. Συνεπώς, δεν συνιστάται η εφαρμογή τους κατά την παρούσα φάση. Είναι χαρακτηριστικό ότι για το θέμα της γραπτής εξ αποστάσεως εξέτασης, δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή γενικά αποδεκτή διαδικασία που να διασφαλίζει τόσο το αδιάβλητο όσο και τα προσωπικά δεδομένα. Δημιουργούνται επομένως σοβαρά ερωτήματα για το πώς εξασφαλίζει κανείς την ταυτοποίηση του φοιτητή που θα γράψει το διαγώνισμα, χωρίς να παραβιάσει τα προσωπικά του δεδομένα (κάμερες στο σπίτι που να δείχνουν τον περιβάλλοντα χώρο κ.λπ.). Ακόμα, όμως, και στην περίπτωση που επιτευχθεί κάτι τέτοιο, υπάρχουν sites με οδηγίες στο πώς να ξεγελάσεις και να παραπλανήσεις τα μέσα ταυτοπροσωπίας». Και όπως τονίζει ο κ. Διγαλάκης: «Η ακεραιότητα της διαδικασίας και η ισότιμη μεταχείριση των φοιτητών είναι πολύ σημαντικές, και η τυχόν παρεκτροπή μπορεί να οδηγήσει ακόμα και σε δικαστικές προσφυγές».

Οδηγίες για αντιγραφή εξ αποστάσεως…

Στο Διαδίκτυο εμφανίστηκαν ήδη οδηγίες πώς να αντιγράψει κάποιος στις εξ αποστάσεως εξετάσεις στα ΑΕΙ! Χαρακτηριστικά, σε ηλεκτρονική διεύθυνση προτείνεται στους φοιτητές να βιντεοσκοπήσουν τον εαυτό τους στο γραφείο τους σαν να γράφουν εξετάσεις. «Θα σου πάρει μία ώρα ή όσο κρίνεις, τέλος πάντων», λέει ο εμπνευστής των οδηγιών. Κατόπιν, συνιστά στον ενδιαφερόμενο να εγκαταστήσει μια εικονική κάμερα σε μια ψηφιακή πλατφόρμα και στην κάμερα να τοποθετήσει το βίντεο.

Ο καθηγητής, όταν ανοίξει την κάμερα προς όλους για τη διαδικτυακή εξέταση, θα στείλει ηλεκτρονικά τα θέματα και θα δώσει το εναρκτήριο λάκτισμα του χρόνου εξέτασης. Τότε στη συνδεδεμένη κάμερα του φοιτητή θα αρχίσει να παίζει το βίντεο με τον ίδιο να «εξετάζεται». «Μετά, μπορείς να κάνεις ό,τι θέλεις», προσθέτει ο εμπνευστής των οδηγιών. Τι; Να βρίσκεται σε ένα άλλο δωμάτιο και να απαντά στα θέματα με τη βοήθεια του βιβλίου.

Βέβαια, προσοχή. Ο φοιτητής είναι καλό να μην απομακρύνεται πολύ από τον υπολογιστή γιατί μπορεί να ρωτήσει κάτι ο καθηγητής. Επίσης, στο βίντεο πρέπει να φοράει τα ίδια ρούχα με αυτά κατά την ώρα της εξέτασης, διότι μπορεί να γίνει αντιληπτός εάν ρωτήσει κάτι ο καθηγητής. Επίσης, πρέπει να έχει προβλέψει ο φωτισμός του χώρου να είναι ο ίδιος με την ώρα της εξέτασης.

Ο «βοηθός»

Μια άλλη μέθοδος εξαπάτησης είναι ο φοιτητής να τοποθετήσει κρυφή κάμερα στον χώρο του γραφείου του, η οποία θα δείχνει την επιφάνεια εργασίας του υπολογιστή του. Η εικόνα της επιφάνειας θα μεταδίδεται σε διπλανό δωμάτιο όπου θα βρίσκεται ο βοηθός. Ο φοιτητής θα πρέπει να φοράει ακουστικά. Ετσι, όταν δοθούν τα θέματα, ο εξεταζόμενος με το ποντίκι θα υποδεικνύει στον συνεταίρο του τις ερωτήσεις που δεν γνωρίζει, και ο δεύτερος θα του υπαγορεύει τις απαντήσεις μέσω των ακουστικών.

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT