ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αντισυνταγματικός ο νόμος για εξαγορά δημοσίων κτημάτων

Αντισυνταγματικός ο νόμος για εξαγορά δημοσίων κτημάτων

Οκτώ χρόνια μετά τη θέσπιση δυνατότητας εξαγοράς δημοσίων κτημάτων από καταπατητές, όταν πληρώσουν όσο η αντικειμενική ή η αγοραία αξία του ακινήτου, η Ολομέλεια του Συμβουλίου της Επικρατείας με απόφασή της κήρυξε τις εν λόγω διατάξεις αντισυνταγματικές και ως εκ τούτου ανεφάρμοστες για το μέλλον.

Ο νόμος που κηρύχθηκε αντισυνταγματικός είναι ο 4051 του 2012 που παρείχε δυνατότητα εξαγοράς δημοσίων κτημάτων, αν κάποιος αποδείκνυε, ότι ήταν στην κατοχή του πριν από το 1993 και η έκταση του κτήματος δεν ξεπερνούσε τα 10 στρέμματα.

Σε περίπτωση, μάλιστα, αγροτικής εκμετάλλευσης, η εξαγορά οριζόταν στο ένα τρίτο της αντικειμενικής ή της αγοραίας αξίας του ακινήτου.

Οι ρυθμίσεις αυτές κρίθηκαν αντισυνταγματικές, με το σκεπτικό ότι παραβιάζονται συνταγματικές αρχές της ισότητας των πολιτών και του κράτους δικαίου, καθώς όπως αναφέρεται στην απόφαση, επιβραβεύουν τους καταπατητές της δημόσιας περιουσίας, παρέχοντάς τους έτσι το δικαίωμα να αποκτήσουν νόμιμο τίτλο κυριότητας.

Ανάλογες διατάξεις και ρυθμίσεις είχαν ισχύσει και στο παρελθόν αλλά είχαν χαρακτήρα αποκατάστασης ακτημόνων και όριζαν προϋποθέσεις, διαχωρίζοντας τα αστικά από τα αγροτικά ακίνητα, για τα οποία βασική προϋπόθεση ήταν η συστηματική τους καλλιέργεια.