ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Δεν προβλέπει τεστ το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο για πτήσεις, αεροδρόμια

gkat_21_2205_page_1_image_0001
doc2020052122

Με έναν «δεκάλογο» βασικών κατευθυντηρίων γραμμών, πάνω στις οποίες αεροδρόμια και αεροπορικές εταιρείες μπορούν να προσθέσουν επιπλέον δικά τους μέτρα για τη διασφάλιση της υγειονομικής ασφάλειας όλων, θα ξεκινήσουν οι διεθνείς πτήσεις. Πρόκειται για το πρωτόκολλο του Ευρωπαϊκού Κέντρου Πρόληψης Νοσημάτων (ECDC) και του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας (EASA), που οριστικοποιήθηκε έπειτα από εξαντλητική διαβούλευση με όλους τους εμπλεκόμενους φορείς, μεταξύ των οποίων οι αεροπορικές εταιρείες, οι διαχειριστές αεροδρομίων και οι αρμόδιες εθνικές αρχές. Ο «δεκάλογος» αυτός, που παρουσιάζει σήμερα σε πίνακα η «Κ», περιλαμβάνει, μεταξύ άλλων, θερμομετρήσεις, πρόσφατο ιστορικό, κοινωνικές αποστάσεις και χρήση μάσκας. Υπενθυμίζεται ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή εξέδωσε τις δικές της ευρείες ταξιδιωτικές συστάσεις την Τετάρτη 14 Μαΐου και ζήτησε μια κοινή προσπάθεια από τον EASA και το ECDC για την ανάπτυξη συγκεκριμένων κανόνων στα διεθνή αεροπορικά ταξίδια.

Ενα από τα κρίσιμα σημεία των οδηγιών του ECDC και του EASA είναι εκείνο που αναφέρεται στα τεστ των επιβατών. Και οι δύο υπηρεσίες σημειώνουν πως το τεστ ως προϋπόθεση ταξιδιού «δεν υποστηρίζεται από τις υπάρχουσες επιστημονικές γνώσεις σχετικά με την ανοσολογική απόκριση στον SARS-CoV-2 (ποιότητα, ποσότητα και διάρκεια ανθρώπινων αντισωμάτων) ή τις διαθέσιμες μεθόδους δοκιμών (εργαστήριο με βάση και σημείο φροντίδας)».

Ωστόσο, EASA και ECDC δηλώνουν πως παρακολουθούν τις επιστημονικές εξελίξεις και θα ενημερώσουν τη σύσταση, ανάλογα με την περίπτωση, όταν καταστεί διαθέσιμο ένα κατάλληλο τεστ. Η Ελλάδα ανακοίνωσε την Τετάρτη πως θα διενεργεί δειγματοληπτικά και όχι υποχρεωτικά τεστ, όπως είχε αρχικά ζητήσει αλλά δεν έγινε τελικά δεκτό από τις ευρωπαϊκές αρχές.

Οι βασικές αρχές

Τι προβλέπουν, λοιπόν, οι βασικές αρχές του ευρωπαϊκού σχεδίου λειτουργίας; Κατ’ αρχήν, όπως έχει δημοσιεύσει η «Κ» από τις 16 Μαΐου, οι διαχειριστές των αεροδρομίων θα πρέπει, σύμφωνα με το εκάστοτε σχέδιο εκτάκτου ανάγκης, να ορίσουν έναν συντονιστή προκειμένου να διασφαλιστεί η ομοιόμορφη εφαρμογή προληπτικών μέτρων από όλους τους φορείς που παρέχουν υπηρεσίες σε αυτό και η άμεση επαφή με τις αρχές δημόσιας υγείας.

Δεν προβλέπει τεστ το ευρωπαϊκό πρωτόκολλο για πτήσεις, αεροδρόμια-1

Επίσης, η πρόσβαση στο αεροδρόμιο περιορίζεται στους επιβάτες, στα μέλη του πληρώματος και στο προσωπικό και σε ειδικές περιστάσεις (π.χ. συνοδεία ή παραλαβή ΑΜΕΑ, ανηλίκου κ.λπ.). Ζητείται έμφαση στην αποθάρρυνση της παρουσίας συμπτωματικών επιβατών, πληρωμάτων και προσωπικού στα αεροδρόμια αναχώρησης. Βεβαίως, προβλέπεται η εφαρμογή των φυσικών αποστάσεων, της ενδελεχούς απολύμανσης των εγκαταστάσεων, της υγιεινής των χεριών, του εξοπλισμού ατομικής προστασίας (PPE) και άλλων συναφών μέτρων στις εγκαταστάσεις του αεροδρομίου.

Απαιτείται, ακόμη, ενημερωτικό υλικό για την προώθηση της ασφάλειας της υγείας ευρέως διαθέσιμο στις εγκαταστάσεις του, τόσο στην τοπική γλώσσα όσο και στα αγγλικά και, όπου απαιτείται, σε άλλες γλώσσες, βάσει των πιο κοινών γλωσσικών προφίλ των επιβατών που χρησιμοποιούν το αεροδρόμιο. Το υλικό προώθησης της ασφάλειας της υγείας πρέπει, επίσης, να διατίθεται στην καμπίνα πτήσης.

Μάσκες και αντισηπτικά

Οι εθνικές αεροπορικές αρχές, οι αερομεταφορείς και οι λοιποί εμπλεκόμενοι, υπογραμμίζει το ανακοινωθέν των EASA και ECDC, «θα πρέπει να συντονίσουν τις ενέργειές τους στο πλαίσιο αυτών των κατευθυντηρίων γραμμών με τις τοπικές αρχές δημόσιας υγείας και τις εθνικές επιτροπές, όπου είναι διαθέσιμες, προκειμένου να επιτευχθεί αποτελεσματικός μετριασμός των κινδύνων και να διασφαλιστεί η συμμόρφωση με τις εθνικές απαιτήσεις υγείας. Επιπλέον, θα πρέπει να συντονίζονται με τις εθνικές υγειονομικές αρχές προκειμένου να βοηθούν στην προμήθεια κατάλληλων ποσοτήτων προστατευτικού εξοπλισμού και απολυμαντικών ουσιών».