ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διευκρινίσεις του υπ. Πολιτισμού για τη συντήρηση των οχημάτων στο Τατόι

dieykriniseis-toy-yp-politismoy-gia-ti-syntirisi-ton-ochimaton-sto-tatoi-2391520

Διευκρινίσεις σε ό,τι αφορά τη μεταφορά και συντήρηση των οχημάτων της τ. βασιλικής οικογένειας σε νέο χώρο φύλαξης δίνει το υπουργείο Πολιτισμού, με αφορμή ερωτήματα που έθεσε ο Σύλλογος Φίλων Κτήματος Τατοΐου. Όπως σημειώνει σε ανακοίνωσή του το υπουργείο, συνεργάζεται και τιμά τους Συλλόγους Φίλων Μουσείων, Αρχαιολογικών Χώρων ή και Χώρων Ιστορικού και Πολιτιστικού Ενδιαφέροντος που λειτουργούν σε όλη την Ελλάδα και οι οποίοι συνδράμουν πολλαπλώς το έργο των Υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ. «Ωστόσο, ο ρόλος τους, ο ρόλος της κοινωνίας των πολιτών, είναι διακριτός και δεν  εμπλέκεται, καθ’ οιονδήποτε τρόπο στις θεσμικές λειτουργίες του κράτους» προσθέτει.

Στο αίτημα να δοθούν στη δημοσιότητα τα βιογραφικά όσων συνέταξαν τις σχετικές μελέτες συντήρησης, το υπουργείο σημειώνει ότι βάσει της κείμενης νομοθεσίας, μελέτες συντήρησης για κηρυγμένα κινητά και ακίνητα μνημεία, εκπονούνται από τους Συντηρητές Αρχαιοτήτων. Κατά το υπουργείο, η μελέτη – πλαίσιο για τη Στρατηγική Αντιμετώπισης των ζητημάτων συντήρησης και αποκατάστασης των οχημάτων της τ. βασιλικής οικογένειας «αποτελεί ορόσημο για τα ελληνικά δεδομένα για την επιστήμη της συντήρησης, εντός και εκτός συνόρων», καθώς «υιοθετεί και προσαρμόζει στην ελληνική πραγματικότητα την τρέχουσα διεθνή βιβλιογραφία, όλες τις σύγχρονες καλές πρακτικές και επιστημονικές μεθοδολογίες». Προσθέτει δε, μεταξύ άλλων, ότι η μελέτη εγκρίθηκε μετά από ομόφωνη γνωμοδότηση του ΚΣΝΜ.

Στο ερώτημα γιατί δεν έγινε αποδεκτή η προσφορά του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου για αμισθί παροχή συμβουλευτικών υπηρεσιών, με το να είναι μέλος της επιτροπής συντήρησης των αυτοκινήτων ο τεχνικός σύμβουλος του Συλλόγου και τέως επιμελητής του Μουσείο Κλασσικού Αυτοκινήτου Χαραγκιώνη κ. Ανδρέας Βρεττός, το υπουργείο διευκρινίζει πως στη μελέτη προβλέπεται και η συνδρομή φορέων ως τεχνικών συμβούλων σε τεχνικά θέματα, όταν και όπου αυτό κριθεί αναγκαίο. Εντούτοις, όπως συμπληρώνει, στην παρούσα φάση δεν απαιτήθηκε η συνδρομή τεχνικών συμβούλων.  

Ως προς το αν υπήρξαν επαφές με τις αυτοκινηβιομηχανίες που κατασκεύασαν τα συγκεκριμένα οχήματα, το υπουργείο δηλώνει ότι οι άμεσες επεμβάσεις και η μεταφορά των οχημάτων αποτελεί μόνο την πρώτη φάση των εργασιών συντήρησης των οχημάτων και προβλέπονται ακόμα δύο φάσεις, ανάλογα με τον τύπο του οχήματος και την κατάσταση διατήρησής του. «Για τις ανάγκες της μελέτης υπήρξε αλληλογραφία με τις αντίστοιχες εταιρείες κατασκευής Bentley Motors (η νυν Rolls Royce δεν σχετίζεται πλέον με τα ομώνυμα αυτοκίνητα κατασκευής, τα προ της δεκαετίας 1990) και το μουσείο της FIAT. Η εταιρεία MG έχει πλέον πουληθεί και δεν έχει βρεθεί ακόμα επίσημο ιστορικό και τεχνολογικό αρχείο πέρα από τον σχετικό βρετανικό σύλλογο κατόχων και φίλων MG. Η Υπηρεσία μας θα προχωρήσει στις επόμενες φάσεις με σταθερά βήματα και θα αναζητήσει τις δέουσες συνεργασίες, όπου και όταν  κρίνεται απαραίτητο» συμπληρώνει το υπουργείο.

Σε ό,τι αφορά το κόστος της μελέτης συντήρησης και της ασφαλούς μετακίνησης των οχημάτων, σύμφωνα με το υπουργείο η μελέτη εκπονήθηκε από την Υπηρεσία χωρίς κανένα κόστος. Η μεταφορά των οχημάτων και η προμήθεια του απαραίτητου εξοπλισμού για την ασφαλή και μακροχρόνια στάθμευση τους και τη μεταφορά τους, εντός του νέου αποθηκευτικού χώρου, κόστισε 7.900 ευρώ. Η διαδικασία, όπως τονίζει το υπουργείο, έγινε σύμφωνα με την ισχύουσα νομοθεσία, στο πλαίσιο της απευθείας ανάθεσης, με τρεις προσφορές.

Ως προς τα υπόλοιπα οχήματα στο Τατόι τα οποία δεν είναι κηρυγμένα μνημεία, το ΥΠΠΟΑ διαβεβαιώνει ότι εργάζεται εντατικά για τη συντήρηση των κινητών μνημείων που βρίσκονται στα κτίρια του κτήματος Τατοΐου. Όπως διευκρινίζει, το ποια αντικείμενα μπορούν να κηρυχθούν από το υπουργείο Πολιτισμού και Αθλητισμού μνημεία, υπαγορεύεται από τις διατάξεις του ν. 3028/2002 «Για την προστασία των Αρχαιοτήτων και εν γένει της Πολιτιστικής Κληρονομιάς» και μόνον και εφ’ όσον πληρούνται οι αναγκαίες προϋποθέσεις και τα εκ του νόμου αναγκαία κριτήρια. «Σε κάθε περίπτωση, η αντιμετώπιση των μνημείων ιεραρχείται ανάλογα με τις ανάγκες των αντικειμένων, τους διαθέσιμους πόρους και τον γενικό προγραμματισμό των εργασιών των υπηρεσιών του ΥΠΠΟΑ» συμπληρώνει το υπουργείο.

Αναφορικά με το γιατί δεν υλοποιήθηκαν τα προηγούμενα χρόνια ενέργειες για την προστασία των οχημάτων, το υπουργείο σημειώνει ότι η υπουργική απόφαση για την κήρυξη των αυτοκινήτων δημοσιεύτηκε σε ΦΕΚ στις 4/12/2015. «Είναι παντελώς άγνωστο στην Υπηρεσία ότι αυτό έγινε χάριν σε πρωτοβουλία του Συλλόγου Φίλων Κτήματος Τατοΐου ή άλλου φορέως. Παρότι οι κηρύξεις δεν εμπίπτουν στην αρμοδιότητα της Διεύθυνσης Συντήρησης, είναι γνωστό ότι ο φάκελος συντάσσεται από την αρμόδια περιφερειακή υπηρεσία, ενώ ο έλεγχος και η εισήγηση συντάσσεται από την αρμόδια Διεύθυνση», προσθέτει.

Καταλήγει δε λέγοντας πως «όπως ήδη αναφέρθηκε η εκπόνηση της μελέτης αποτέλεσε πρόκληση για τη Διεύθυνση και είναι αποτέλεσμα επιστημονικού μόχθου και μακράς προσπάθειας και χρόνου. Με τη στήριξη και την εντολή της υπουργού, αμέσως μετά την έγκριση της μελέτης, οι άμεσες εργασίες συντήρησης και μεταφοράς των οχημάτων σε νέο αποθηκευτικό χώρο, εντός του κτήματος, εκτελέστηκαν στο συντομότερο δυνατό διάστημα».