Πανελλαδικές 2022: Πολλές βαθμολογίες για κάθε υποψήφιο

Πανελλαδικές 2022: Πολλές βαθμολογίες για κάθε υποψήφιο

Εξαιρετικά δύσκολη καθίσταται φέτος η πρόβλεψη των βάσεων εισαγωγής για τους υποψηφίους των Πανελλαδικών Εξετάσεων, καθώς κάθε πανεπιστημιακό τμήμα όρισε τους δικούς του συντελεστές βαρύτητας.

2' 22" χρόνος ανάγνωσης

Μια διαφορετική βαθμολογία για κάθε πανεπιστημιακό τμήμα το οποίο θα δηλώσουν στο μηχανογραφικό δελτίο τους θα έχουν οι φετινοί υποψήφιοι των Πανελλαδικών Εξετάσεων. Και αυτό διότι κάθε τμήμα όρισε τους συντελεστές βάσει των οποίων θα πολλαπλασιαστούν οι επιδόσεις των υποψηφίων σε καθένα από τα τέσσερα πανελλαδικώς εξεταζόμενα μαθήματα.

Οπως έχει παρουσιάσει η «Κ» (στο φύλλο της Κυριακής 27 Μαρτίου), το σύνολο των 461 τμημάτων όρισαν συνολικά 5.611 συντελεστές ανά μάθημα, χωρίς τους συντελεστές των ειδικών μαθημάτων, για να υπολογιστούν τα μόρια των υποψηφίων γενικών και επαγγελματικών λυκείων, καθιστώντας το σύστημα υπολογισμού των μονάδων εξαιρετικά πολύπλοκο. Πρόκειται για θέμα που θα προκαλέσει απίθανες καραμπόλες στο μηχανογραφικό δελτίο των υποψηφίων. Παράπλευρη «απώλεια» είναι ότι θα καταστεί εξαιρετικά δύσκολη η πρόβλεψη των βάσεων εισαγωγής, η οποία γίνεται κάθε χρόνο από εξειδικευμένους μαθηματικούς αλλά και από… γονείς.

Με το προηγούμενο σύστημα, σε κάθε επιστημονικό πεδίο υπήρχαν δύο μαθήματα βαρύτητας, οι βαθμοί στα οποία πολλαπλασιάζονταν με 1,3 και 0,7, ενώ στα άλλα δύο δεν υπήρχαν συντελεστές. Για τις Πανελλαδικές του 2022 τα τμήματα έχουν ορίσει τους δικούς τους συντελεστές σε κάθε μάθημα (τουλάχιστον 20%), με αποτέλεσμα να υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμη και ανάμεσα σε τμήματα και σχολές με ίδιο αντικείμενο.

Πανελλαδικές 2022: Πολλές βαθμολογίες για κάθε υποψήφιο-1

Υπάρχουν διαφοροποιήσεις ακόμη και ανάμεσα σε τμήματα και σχολές με ίδιο αντικείμενο.

Ετσι, σύμφωνα με τη χθεσινή ανακοίνωση του υπ. Παιδείας, ο υπολογισμός του συνολικού αριθμού μορίων κάθε υποψηφίου γίνεται ως εξής: ο γραπτός βαθμός σε καθένα από τα τέσσερα μαθήματα θα πολλαπλασιάζεται με τον αντίστοιχο συντελεστή βαρύτητας όπως αυτός καθορίστηκε με απόφαση της Συγκλήτου του οικείου ΑΕΙ για κάθε σχολή, τμήμα ή εισαγωγική κατεύθυνση τμήματος. Τα τέσσερα ανωτέρω γινόμενα προστίθενται και το τελικό άθροισμα πολλαπλασιάζεται επί 1.000 για να προκύψει ο συνολικός αριθμός μορίων κάθε υποψηφίου.

Χαρακτηριστικά, διαφοροποιήσεις υπάρχουν και σε συγγενή τμήματα στο ίδιο ΑΕΙ. Για παράδειγμα, διαφορετικούς συντελεστές σε Αρχαία, Γλώσσα, Ιστορία και Λατινικά όρισαν τα τμήματα της Φιλολογίας και της Ιστορίας – Αρχαιολογίας ΕΚΠΑ. Το ίδιο συνέβη και με τα τμήματα της Θεολογίας και της Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του ΕΚΠΑ. Ακόμη πιο περίπλοκη θα αποδειχθεί η κατάσταση σε ομοειδή τμήματα του ίδιου επιστημονικού πεδίου. Ενδεικτικά, η πλειονότητα των υποψηφίων στο 1ο πεδίο (ανθρωπιστικών και κοινωνικών σπουδών) δηλώνει όλα τα συναφή τμήματα (Φιλολογίας, Ιστορίας – Αρχαιολογίας, Φιλοσοφίας, Παιδαγωγικά, Ψυχολογίας) στα ΑΕΙ. Σε μια τέτοια περίπτωση, οι διαφοροποιήσεις θα γίνουν ανά τμήμα και ανά ίδρυμα.

Ισοβαθμία

Ως προς την περίπτωση ισοβαθμίας, όπως λέει το υπουργείο, «η επιλογή των υποψηφίων θα γίνεται μόνο για τις σχολές ή τα τμήματα που έχουν δηλώσει προτίμηση εισαγωγής και κατά φθίνουσα σειρά μορίων, μέχρι τη συμπλήρωση των θέσεων εισακτέων σε κάθε σχολή ή τμήμα. Με την απόφαση υπουργού ορίζονται λεπτομερώς τα κριτήρια βάσει των οποίων εισάγονται οι υποψήφιοι σε περίπτωση ισοβαθμίας δύο ή περισσότερων υποψηφίων στη θέση του τελευταίου εισαγόμενου. Αν μετά την εξάντληση όλων των κριτηρίων εξακολουθούν να υπάρχουν ισοβαθμούντες, εισάγονται όλοι οι ισοβαθμούντες, πλην εξαιρέσεων που περιγράφονται αναλυτικά στην ως άνω απόφαση».