ΑΕΙ
ΕΚΠΑ: Εξωστρέφεια και συνεργασίες
ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Κοινά προγράμματα, αύξηση κοινών διδακτορικών τίτλων, ενίσχυση της κινητικότητας μεταξύ των στόχων του Ευρωπαϊκού Πανεπιστημίου Πολιτών.