Αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

Αιτήσεις για τις κατασκηνώσεις του ΟΑΕΔ

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 8 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή τουλάχιστον 70.000 παιδιών στο νέο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως μετονομάστηκε ο ΟΑΕΔ.

1' 31" χρόνος ανάγνωσης

Τα μεσάνυχτα της Κυριακής 8 Μαΐου θα ολοκληρωθεί η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή τουλάχιστον 70.000 παιδιών στο νέο κατασκηνωτικό πρόγραμμα της Δημόσιας Υπηρεσίας Απασχόλησης (ΔΥΠΑ), όπως μετονομάστηκε ο ΟΑΕΔ. Δικαιούχοι που μπορούν να συμμετάσχουν στο πρόγραμμα είναι οι γονείς ή οι ασκούντες την επιμέλεια (ανάδοχοι, κηδεμόνες κ.ο.κ.) τέκνων, που δεν επιδοτούνται για συναφή παροχή από οποιονδήποτε άλλο φορέα για το έτος 2022. Δικαίωμα συμμετοχής στο πρόγραμμα έχουν:

α) Ασφαλισμένοι που συγκεντρώνουν κατά το προηγούμενο της έναρξης του προγράμματος ημερολογιακό έτος 50 ημέρες από την ασφάλισή τους στον e-ΕΦΚΑ λόγω εξαρτημένης σχέσης εργασίας ιδιωτικού δικαίου με εισφορές υπέρ των συνεισπραττόμενων κλάδων του ΟΑΕΔ, ή τη χορήγηση ειδικής παροχής προστασίας μητρότητας ή τη χορήγηση τακτικής επιδότησης ανεργίας ή επιδόματος μακροχρονίως ανέργων.

β) Ανεργοι εγγεγραμμένοι στο μητρώο ανέργων του ΟΑΕΔ που έχουν συνεχόμενο χρονικό διάστημα ανεργίας κατά την ημερομηνία λήξης της προθεσμίας υποβολής αιτήσεων τουλάχιστον τεσσάρων μηνών.

Το πραγματικό δηλωθέν οικογενειακό εισόδημα, είτε φορολογείται με τις γενικές διατάξεις είτε είναι απαλλασσόμενο του φόρου είτε φορολογείται αυτοτελώς του φορολογικού έτους 2020, δεν δύναται να υπερβαίνει το ποσό των 30.000 ευρώ.

Ωφελούμενοι του προγράμματος είναι τα ανήλικα τέκνα των δικαιούχων που γεννήθηκαν από 1.1.2006 έως 14.6.2016, όπως αυτά αποδεικνύονται από αυτεπάγγελτη αναζήτηση μέσω αρμόδιου δημόσιου φορέα.

Ο αριθμός των ωφελούμενων παιδιών με αποδεδειγμένη αναπηρία σε ποσοστό 50% και άνω που θα συμμετάσχουν στο πρόγραμμα εξαρτάται απόλυτα από τον αριθμό των προσφερόμενων από τις κατασκηνωτικές επιχειρήσεις θέσεων για παιδιά αυτής της κατηγορίας.

Το πρόγραμμα θα υλοποιηθεί από τη 15η Ιουνίου έως:

α) την 3η Σεπτεμβρίου για τα παιδιά τυπικής ανάπτυξης, και

β) την 20ή Σεπτεμβρίου για τα παιδιά με αναπηρία με ποσοστό 50% και άνω.

Η διάρκεια διαμονής κάθε παιδιού ορίζεται έως 15 συνεχόμενες ημέρες κατ’ ανώτατο όριο. Ωστόσο, η διάρκεια διαμονής διπλασιάζεται όταν επιλέγονται εγκαταστάσεις κατασκηνωτικών επιχειρήσεων στους Δήμους Ιστιαίας – Αιδηψού και Μαντουδίου – Λίμνης – Αγ. Αννας.