ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Παιδικές χαρές στο έλεος των βανδάλων

17s10paid

Σε πεδία βολής όπου γίνονται βανδαλισμοί και καταστροφές έχουν μετατραπεί πολλές παιδικές χαρές, χωρίς να υπάρχει σαφές νομοθετικό πλαίσιο για τη φύλαξη και την προστασία τους. Ο Συνήγορος του Πολίτη, με βάση πλήθος καταγγελιών πολιτών, προχώρησε σε εκτιμήσεις και προτάσεις προς τον υπουργό Εσωτερικών Πάνο Σκουρλέτη.

Σύμφωνα με την Αρχή, οι πολίτες κατήγγειλαν ανεπαρκή ή παντελή έλλειψη φύλαξης των παιδικών χαρών, παράλειψη κλειδώματος, ακατάλληλες περιφράξεις, μη επαρκή έλεγχο και συντήρηση του εξοπλισμού και μη πιστοποίηση των παιδικών χαρών. Είναι χαρακτηριστικό, πως παλιότερα ο Δήμος Αθηναίων δεχόταν 80 αναφορές τον μήνα για αποκατάσταση ζημιών στις 147 παιδικές χαρές που διέθετε.

Οπως σημειώνεται στην αναφορά του Συνηγόρου, τόσο από τις καταγγελίες πολιτών όσο και από παρεμβάσεις δήμων και άλλων φορέων, το πιο σημαντικό πρόβλημα των παιδικών χαρών είναι οι φθορές και ο βανδαλισμός. «Προκύπτει ότι η περίφραξη και η κατάλληλη φύλαξη της παιδικής χαράς είναι σημαντικές για την ασφάλεια των παιδιών, την αποφυγή καταστροφών και τη μείωση των δαπανών για επισκευές (με τον αποκλεισμό του χώρου σε ώρες εκτός λειτουργίας) και την αποφυγή της ηχορρύπανσης και όχλησης των περιοίκων», αναφέρεται χαρακτηριστικά. Μάλιστα, καθώς οι περισσότερες παιδικές χαρές βρίσκονται συχνά δίπλα σε δρόμους, η περίφραξη θα αποτρέψει ενδεχόμενους τραυματισμούς παιδιών από οχήματα.

Το θέμα που επισημαίνει ο Συνήγορος είναι πως, παρότι η προστασία των χώρων είναι υποχρέωση των δήμων, δεν υπάρχουν προδιαγραφές (νομικές και τεχνικές) για την περίφραξη των παιδικών χαρών, όπως αντίστοιχα υπάρχουν πλέον πρότυπα ΕΛΟΤ για τα όργανα και τον εξοπλισμό τους. Το αποτέλεσμα είναι κάθε δήμος να αντιμετωπίζει διαφορετικά το θέμα, όχι πάντα πετυχημένα. Γι’ αυτό η Αρχή εισηγείται προτάσεις, με σκοπό τη νόμιμη και εύρυθμη λειτουργία των παιδικών χαρών, ώστε να επιτυγχάνεται η ασφάλεια των παιδιών, σε συνδυασμό με την προστασία του δικαιώματος στο παιχνίδι, όπως αυτό κατοχυρώνεται στη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού.

Βασική πλευρά των προτάσεων αποτελεί η ανάγκη λήψης μέτρων σε 24ωρη βάση και όχι μόνο όταν λειτουργούν οι χώροι, καθώς οι περισσότεροι βανδαλισμοί και οι οχλήσεις των περιοίκων γίνονται νυχτερινές ώρες. Περίφραξη, φωτισμός, σαφείς οδηγίες για κλείδωμα των χώρων όταν δεν είναι σε λειτουργία, προκαθορισμένοι όροι στη διαδικασία της πιστοποίησης, υποχρεωτική αυτοψία των μελών των Επιτροπών Ελέγχου Παιδικών Χαρών πριν από τη χορήγηση πιστοποιητικού καταλληλότητας και η διενέργεια τακτικών ελέγχων, είναι ορισμένες από τις προτάσεις του Συνηγόρου. Προτείνεται ακόμα, για δήμους με σοβαρά οικονομικά προβλήματα, να εξεταστεί η οργάνωση εθελοντικών δομών.

Αξιοσημείωτη είναι η πρόταση του Συνηγόρου για τη δημιουργία κατάλληλα διαμορφωμένων δημοσίων χώρων συνάντησης εφήβων.