ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απελευθέρωση τιμών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Απελευθέρωση τιμών μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων

Απελευθέρωση των τιμών των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων με «αστερίσκους», κίνητρα στους φαρμακοποιούς για την προώθηση των γενόσημων και προϋποθέσεις στην αποζημίωση των νέων καινοτόμων φαρμάκων, περιλαμβάνει μεταξύ άλλων το πολυνομοσχέδιο με τα προαπαιτούμενα για το κλείσιμο της αξιολόγησης.

Ειδικότερα, μπορεί στο πολυνομοσχέδιο να αναφέρεται ότι τα μη συνταγογραφούμενα φάρμακα εξαιρούνται από τις διαδικασίες τιμολόγησης που ισχύουν για τα υπόλοιπα φάρμακα, ωστόσο προβλέπεται ο υπολογισμός και η αναγραφή στη συσκευασία τους μιας «ενδεικτικής τιμής λιανικής πώλησης» –όχι δεσμευτική για τους εμπόρους– προκειμένου να αποφευχθεί κατακόρυφη αύξηση στις τιμές αυτών των σκευασμάτων. Στο ίδιο πλαίσιο προβλέπεται η έκδοση υπουργικής απόφασης για τον καθορισμό της ανώτατης υποχρεωτικής νοσοκομειακής τιμής των ΜΗΣΥΦΑ.

Για τη συγκράτηση της φαρμακευτικής δαπάνης το πολυνομοσχέδιο προβλέπει, μεταξύ άλλων, νέο υπολογισμό του rebate (υποχρεωτική έκπτωση των φαρμακευτικών εταιρειών στον ΕΟΠΥΥ), νομική κάλυψη των μελών της Επιτροπής Διαπραγμάτευσης του ΕΟΠΥΥ, συγκεκριμένη διαδικασία για τον έλεγχο της συνταγογραφικής συμπεριφοράς των γιατρών αλλά και προϋποθέσεις για την ένταξη νέων φαρμάκων στη θετική λίστα με τα αποζημιούμενα φάρμακα. Ειδικότερα, για να ενταχθεί ένα νέο φάρμακο θα πρέπει να κυκλοφορεί σε τουλάχιστον εννέα κράτη-μέλη της Ε.Ε., να αποζημιώνεται τουλάχιστον στα δύο τρίτα αυτών και από αυτά τουλάχιστον τα μισά θα πρέπει να είναι η Αυστρία, το Βέλγιο, η Μ. Βρετανία, η Γαλλία, η Ισπανία, η Ολλανδία, η Πορτογαλία, η Σουηδία και η Φινλανδία που διαθέτουν μηχανισμό Αξιολόγησης Τεχνολογιών Υγείας (HTA).

Ως «αντίμετρο» το νομοσχέδιο προβλέπει μείωση της συμμετοχής στη φαρμακευτική δαπάνη για άτομα με εισόδημα έως και 1.200 ευρώ. Στην εισηγητική έκθεση αναφέρεται ότι η μείωση θα είναι στο μισό της σημερινής συμμετοχής, ενώ για κάποιες περιπτώσεις προβλέπεται συνολική κατάργηση. Η επιπλέον δαπάνη έως και 240 εκατ. ευρώ που προκύπτει για τον ΕΟΠΥΥ θα βαρύνει τον προϋπολογισμό του υπουργείου Εργασίας. Στο πολυνομοσχέδιο περιλαμβάνεται και το νέο σύστημα κεντρικοποιημένων προμηθειών των νοσοκομείων που, μεταξύ άλλων, προβλέπει τη δημιουργία Εθνικής Κεντρικής Αρχής Προμηθειών Υγείας και Μητρώου Προμηθειών Υγείας.