ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αλλαγές σε υιοθεσίες – αναδοχές

allages-se-yiothesies-anadoches-2230886

Μέτρα που θα μειώσουν τον χρόνο αναμονής επιβάλλοντας συγκεκριμένα και δεσμευτικά χρονοδιαγράμματα και θα βελτιώσουν τη διαφάνεια στις διαδικασίες αναδοχής και υιοθεσιών προωθεί το υπουργείο Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με το σχέδιο νόμου που αναμένεται να κατατεθεί εντός των επόμενων ημερών στην Κεντρική Νομοπαρασκευαστική Επιτροπή.

Χρειάστηκε περίπου ενάμισης χρόνος προκειμένου το σχετικό σχέδιο νόμου να ολοκληρωθεί από την αρμόδια αναπληρώτρια υπουργό Θεανώ Φωτίου, καθώς πρόκειται για ένα εξαιρετικά ευαίσθητο θέμα που απαιτεί απόλυτη διαφάνεια με στόχο την αποϊδρυματοποίηση των παιδιών.

Οι αρτηριοσκληρωτικές γραφειοκρατικές διαδικασίες που προβλέπονται μέχρι σήμερα είχαν ως αποτέλεσμα πολυετείς καθυστερήσεις οι οποίες με τη σειρά τους είτε λειτουργούσαν αποτρεπτικά στους υποψήφιους γονείς, είτε τους έστρεφαν ακόμη και σε φαινόμενα όπως η εμπορία βρεφών.

Με το προωθούμενο σχέδιο νόμου, τα βασικά σημεία του οποίου αποκαλύπτει σήμερα η «Κ», επιδιώκεται η επίσπευση των διαδικασιών, με διαφάνεια και κυρίως με ενιαία κριτήρια για όλους, ενώ παράλληλα δημιουργούνται εθνικά και ειδικά μητρώα όπου θα εγγράφονται υποχρεωτικά οι υποψήφιοι αλλά και οι εγκεκριμένοι θετοί ή και ανάδοχοι γονείς, οι ανήλικοι που μπορούν να τοποθετηθούν σε ανάδοχη ή θετή οικογένεια, καθώς και ένα εθνικό μητρώο υιοθεσιών. Αξίζει μόνο να σημειωθεί ότι, σήμερα, κανείς στη δημόσια διοίκηση δεν γνωρίζει τον αριθμό των παιδιών που βρίσκονται σε ιδρύματα ή την πορεία των παιδιών όταν αυτά προωθούνται σε ανάδοχες ή θετές οικογένειες. Οπως άγνωστος είναι ο αριθμός των υποψήφιων ανάδοχων ή θετών γονέων. Συντονιστικό ρόλο στην όλη διαδικασία θα διαδραματίζει το Εθνικό Συμβούλιο Αναδοχής και Υιοθεσίας (ΕΣΑνΥ) που δημιουργείται στο υπουργείο Εργασίας, με τη συμμετοχή των: γ.γ. Πρόνοιας, εισαγγελέα Ανηλίκων, νομικών, κοινωνικών λειτουργών και εμπειρογνωμόνων.

Στο εθνικό μητρώο ανηλίκων θα εγγράφονται υποχρεωτικά τα παιδιά που τοποθετούνται σε μονάδες προστασίας και φροντίδας ή πρόκειται να τοποθετηθούν σε ανάδοχο γονέα με δικαστική απόφαση ή με σύμβαση ή πρόκειται να υιοθετηθούν.

Μητρώα δημιουργούνται και για υποψήφιους και εγκεκριμένους θετούς ή ανάδοχους γονείς. Ολοι οι φάκελοι είναι απόρρητοι, κατά τα προβλεπόμενα από την Αρχή Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων.

Κάθε μονάδα παιδικής προστασίας και φροντίδας, που λειτουργεί ως νομικό πρόσωπο δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου, υποχρεούται να τηρεί ειδικό μητρώο στο οποίο θα αναγράφονται τα στοιχεία των ανηλίκων εντός 48 ωρών από την είσοδό τους στη μονάδα. Μάλιστα, εντός 5 εργάσιμων ημερών η μονάδα θα πρέπει να έχει αποστείλει τα παραπάνω στοιχεία στο εθνικό μητρώο ανηλίκων. Αυστηρά χρονοδιαγράμματα ορίζονται και για τα μητρώα γονέων, ώστε εντός 3 μηνών από την κατάθεση των απαιτούμενων δικαιολογητικών να έχει ολοκληρωθεί η βεβαίωση καταλληλότητας.

Καθώς μάλιστα ένα από τα μεγαλύτερα προβλήματα είναι η έλλειψη κοινωνικών λειτουργών, το σχέδιο νόμου προβλέπει τη δυνατότητα συνεργασίας με μέλη του Συνδέσμου Κοινωνικών Λειτουργών Ελλάδας (ΣΚΛΕ), ώστε να ολοκληρώνονται οι διαδικασίες εντός του χρονοδιαγράμματος.

Ειδικά για τα παιδιά με χρόνια προβλήματα υγείας και συμπεριφοράς, προβλέπεται ο θεσμός της «βραχείας επαγγελματικής αναδοχής» ώστε να μειωθεί όσο το δυνατόν περισσότερο ο χρόνος παραμονής τους στα ιδρύματα.