ΚΟΙΝΩΝΙΑ

Καθαρές οι μετρήσεις στις πυρόπληκτες περιοχές

Καθαρές οι μετρήσεις στις πυρόπληκτες περιοχές

Δεν υφίσταται επιπλέον κίνδυνος για την υγεία των κατοίκων στις πυρόπληκτες περιοχές, όπως δείχνουν μετρήσεις της ποιότητας αέρα, υπόγειων υδάτων και εδάφους από τρία εξειδικευμένα εργαστήρια του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος» (Διοξινών, Περιβαλλοντικών Ερευνών και Ραδιενέργειας) και το Αστεροσκοπείο.

Την ανακοίνωση έκανε το υπουργείο Παιδείας και Ερευνας. Οσον αφορά την ποιότητα του αέρα δεν υπάρχει ανιχνεύσιμη επιβάρυνση από επικίνδυνες οργανικές ενώσεις, αέριους και σωματιδιακούς ρύπους. Για τα υπόγεια ύδατα πραγματοποιήθηκαν χημικές αναλύσεις για βαρέα μέταλλα, διοξίνες, πολυαρωματικούς υδρογονάνθρακες και άλλες χημικές ενώσεις, οι οποίες έδωσαν κανονικές τιμές.

Χαμηλές (σε σχέση με τα ευρωπαϊκά όρια) ήταν και οι τιμές συγκέντρωσης βαρέων μετάλλων που μετρήθηκαν σε δέκα δείγματα εδάφους, και από την οδό Δημοκρατίας όπου βρέθηκαν δεκάδες καμένα οχήματα. Γ.Ε.