ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΙΚΑ


ΑΠΟΨΕΙΣ

Σε αρκετά θέματα η μετωπική κομματική σύγκρουση είναι αναμενόμενη, ενίοτε και χρήσιμη. Σε κάποια άλλα, θα μπορούσε να υπάρχει μεγαλύτερη κατανόηση, όπως στις φυσικές καταστροφές.