«Υπό εποπτεία» η χρήση του πολεμικού υλικού που πωλούν οι ΗΠΑ

«Υπό εποπτεία» η χρήση του πολεμικού υλικού που πωλούν οι ΗΠΑ

Σύμφωνα με το Μνημόνιο Εθνικής Ασφάλειας που υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος, κάθε χώρα που προμηθεύεται αμυντικό υλικό από τις ΗΠΑ, πρέπει να εφαρμόζει το Διεθνές Δίκαιο

4' 16" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

Μνημόνιο εθνικής ασφάλειας που αφορά στις διαβεβαιώσεις που πρέπει να παρέχει κάθε χώρα, που αγοράζει αμυντικό υλικό από τις ΗΠΑ, ότι θα εφαρμόζει το διεθνές δίκαιο, υπέγραψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τζο Μπάιντεν.

Το μνημόνιο περιλαμβάνει επίσης ενίσχυση της διαδικασίας εποπτείας για την τελική χρήση του υλικού, μέσω εκθέσεων που θα υποβάλλονται στο Κογκρέσο από την αμερικανική κυβέρνηση.

Εάν κριθεί απο το Στειτ Ντιπαρτμεντ και το Πεντάγωνο ότι οι διαβεβαιώσεις που έχουν δοθεί από την παραλήπτρια χώρα δεν τηρούνται, τότε οι δυο υπουργοί εντός 45 ημερών υποβάλλουν έκθεση στον πρόεδρο, υποδεικνύοντας τα κατάλληλα βήματα για την αντιμετώπιση της κατάστασης. Σε αυτή την περίπτωση, θα εξετάζεται ένα φάσμα επιλογών, συμπεριλαμβανομένης της ανανέωσης των διαβεβαιώσεων έως και την αναστολή οποιασδήποτε περαιτέρω μεταφοράς αμυντικού υλικού.

«Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις και λογοδοσία όσον αφορά στις πωλήσεις αμυντικού υλικού στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Οπλων, τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υπουργείο Αμυνας εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης της χρήσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν πάντα να προωθούν την τήρηση του διεθνούς δικαίου και ενθαρρύνουν άλλα κράτη και εταίρους να κάνουν το ίδιο», επισημαίνεται στο μνημόνιο.

«Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στη συμμόρφωση των εταίρων με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο». Το μνημόνιο «απαιτεί από τον υπουργό Εξωτερικών να λάβει αξιόπιστες γραπτές διαβεβαιώσεις από ξένες κυβερνήσεις που λαμβάνουν αμυντικό υλικό και, κατά περίπτωση, αμυντικές υπηρεσίες, από τα υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας και απαιτεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο να παρέχουν περιοδικές εκθέσεις στο Κογκρέσο για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική εποπτεία».

Παράλληλα, οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας είναι υπεύθυνοι να διασφαλίσουν ότι όλες οι μεταφορές αμυντικού υλικού «διεξάγονται με τρόπο συνεπή με το διεθνές και εγχώριο δίκαιο», συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου.

Το Μνημόνιο που υπόγραψε ο Τζο Μπαιντεν

«Είναι κρίσιμο να διασφαλιστεί ότι υπάρχουν επαρκείς εγγυήσεις και λογοδοσία όσον αφορά στις πωλήσεις αμυντικού υλικού στο εξωτερικό. Σύμφωνα με τον νόμο περί Ελέγχου Εξαγωγών Οπλων, τόσο το υπουργείο Εξωτερικών όσο και το υπουργείο Αμυνας εφαρμόζουν προγράμματα παρακολούθησης της τελικής χρήσης. Οι Ηνωμένες Πολιτείες επιδιώκουν πάντα να προωθούν την τήρηση του διεθνούς δικαίου και ενθαρρύνουν άλλα κράτη και εταίρους να κάνουν το ίδιο.

Προκειμένου να εφαρμοστούν αποτελεσματικά ορισμένες υποχρεώσεις που απορρέουν από τους νόμους των Ηνωμένων Πολιτειών, οι ΗΠΑ πρέπει να έχουν εικόνα της τήρησης του διεθνούς δικαίου από τους ξένους εταίρους συμπεριλαμβανομένου, κατά περίπτωση, του διεθνούς δικαίου για τα ανθρώπινα δικαιώματα και του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου. Οι Ηνωμένες Πολιτείες προσβλέπουν στη συμμόρφωση των εταίρων των Ηνωμένων Πολιτειών με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο κατά την αξιολόγηση της νομιμότητας της στρατιωτικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών σε στρατιωτικούς εταίρους και των κοινών επιχειρήσεων με αυτούς.

Για αυτούς τους λόγους, εκδίδω αυτό το υπόμνημα, το οποίο απαιτεί από τον υπουργό Εξωτερικών να λάβει αξιόπιστες γραπτές διαβεβαιώσεις από ξένες κυβερνήσεις που λαμβάνουν αμυντικό υλικό και, κατά περίπτωση, αμυντικές υπηρεσίες, από τα υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας, και απαιτεί από το Στέιτ Ντιπάρτμεντ και το Πεντάγωνο να παρέχουν περιοδικές εκθέσεις στο Κογκρέσο για να καταστεί δυνατή η ουσιαστική εποπτεία. Εκτός από τις απαιτήσεις αυτού του μνημονίου, οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας είναι υπεύθυνοι για τη διασφάλιση ότι όλες οι μεταφορές αμυντικών υλικών και αμυντικών υπηρεσιών από τα υπουργεία Εξωτερικών και Αμυνας στο πλαίσιο οποιασδήποτε αρχής συνεργασίας ή βοήθειας σε θέματα ασφάλειας διεξάγονται με τρόπο συνεπή με όλο το εφαρμοστέο διεθνές και εγχώριο δίκαιο και πολιτική, συμπεριλαμβανομένου του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου και του διεθνούς δικαίου των ανθρωπίνων δικαιωμάτων.

Η πολιτική που περιγράφεται στο παρόν υπόμνημα ισχύει μελλοντικά για την παροχή σε ξένες κυβερνήσεις από τα υπουργεία Εξωτερικών ή Αμυνας τυχόν αμυντικών υλικών. Προτού τα υπουργεία Εξωτερικών ή Αμυνας παράσχουν τέτοια αμυντικά υλικά στη δικαιούχο χώρα και, κατά περίπτωση, ο υπουργός Εξωτερικών πρέπει:

-να λάβει αξιόπιστες γραπτές διαβεβαιώσεις από εκπρόσωπο της αποδέκτριας χώρας, ότι θα χρησιμοποιήσει οποιαδήποτε τέτοια αμυντικά υλικά σύμφωνα με το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και, κατά περίπτωση, άλλο διεθνές δίκαιο.

– σε οποιαδήποτε ένοπλη σύγκρουση όπου η παραλήπτρια χώρα χρησιμοποιεί τέτοια αμυντικά υλικά, σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, θα διευκολύνει και δεν θα αρνηθεί αυθαίρετα, θα περιορίσει ή θα εμποδίσει με άλλον τρόπο, άμεσα ή έμμεσα, τη μεταφορά ή την παράδοση της ανθρωπιστικής βοήθειας των Ηνωμένων Πολιτειών.

Αν κριθεί από τον υπουργό Εξωτερικών ή τον υπουργό Αμυνας ότι η αξιοπιστία των διαβεβαιώσεων που παρέχονται από τη δικαιούχο χώρα έχει τεθεί υπό αμφισβήτηση και πρέπει να επανεξεταστεί, οι δυο υπουργοί υποβάλλουν έκθεση στον Πρόεδρο εντός 45 ημερών και υποδεικνύουν τα κατάλληλα επόμενα βήματα που πρέπει να ληφθούν για την αξιολόγηση ή την αντιμετώπιση της κατάστασης. Αυτή η αντιμετώπιση θα μπορούσε να περιλαμβάνει ενέργειες από την ανανέωση των διαβεβαιώσεων έως την αναστολή οποιασδήποτε περαιτέρω μεταφοράς αμυντικών ειδών ή, κατά περίπτωση, αμυντικών υπηρεσιών.

Το αργότερο 90 ημέρες από την ημερομηνία του παρόντος μνημονίου, και στη συνέχεια μία φορά κάθε οικονομικό έτος, οι υπουργοί Εξωτερικών και Αμυνας υποβάλλουν έκθεση προς την Επιτροπή Εξωτερικών Σχέσεων, την Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών και την Επιτροπή Πιστώσεων της Γερουσίας· την Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων, την Επιτροπή Ενόπλων Υπηρεσιών και την Επιτροπή Πιστώσεων της Βουλής των Αντιπροσώπων. Η γραπτή έκθεση θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων αξιολόγηση οποιωνδήποτε αξιόπιστων αναφορών ή ισχυρισμών ότι τέτοια αμυντικά υλικά και, κατά περίπτωση, αμυντικές υπηρεσίες, έχουν χρησιμοποιηθεί κατά τρόπο που δεν συνάδει με το διεθνές δίκαιο».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT