Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν... 14 και 15-ΧΙ-1936

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Η ΜΑΔΡΙΤΗ ΒΟΜΒΑΡΔΙΖΟΜΕΝΗ: Λονδίνον, 13.- Η Μαδρίτη γνωρίζει εκ του σύνεγγυς την αγρίαν πραγματικότητα του πολέμου. Αι ομοβροντίαι των τηλεβόλων τα οποία βάλλουν συνεχώς εναντίον της πόλεως, αι εκρήξεις των οβίδων, ο βόμβος των αεροπλάνων, αι αερομαχίαι, ο κρότος των πολυβόλων έχουν μεταβάλει την πρωτεύουσαν εις αληθές πεδίον μάχης. Η τραγική εικών συμπληρούται με τον θλιβερόν κατάλογον των θυμάτων και τας καταστροφάς που υφίσταται η πόλις. Επί πλέον, αφ’ ης ημέρας ήρχισεν ο βομβαρδισμός [υπό των δυνάμεων του Φράνκο] αι δολοφονικαί συμμορίαι ενεφανίσθησαν και πάλιν διά να συνεχίσουν το φρικιαστικόν έργον των. [...] Αι άγριαι ορδαί παραβιάζουν τας οικίας και απάγουν τα ατυχή θύματά των τα οποία μεταφέρουν επί φορτηγών αυτοκινήτων εις τον τόπον εκτελέσεως. [...] Κατόπιν της πρωτοφανούς βαρβαρότητος των ερυθρών, αι πρεσβείαι απεφάσισαν να αναλάβουν υπό την προστασίαν των πλείστας ισπανικάς οικογενείας αι οποίαι εζήτησαν άσυλον εις τα πρεσβευτικά μέγαρα ή εις τα προξενεία. [...]. (Στην φωτογραφία οικογένεια Μαδριλένων σε ό,τι απέμεινε από το σπίτι τους. Πηγή: Gobierno de Espa\\\u00F1a, Ministero de Educati\\\u00F3n, Cultura y Deporte.)

Η ΓΕΡΜΑΝΙΑ ΑΝΑΚΤΑ ΠΟΤΑΜΟΥΣ ΤΗΣ: Παρίσιοι, 14.- Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι η γερμανική Κυβέρνησις κατήγγειλε σήμερον το δεύτερον τμήμα του 12ου κεφαλαίου της Συνθήκης των Βερσαλλιών όπερ αφορά το καθεστώς της ναυσιπλοΐας εις τους γερμανικούς ποταμούς.

JOSÉ de BUSTINDUY: Κατά το εφετεινόν έτος το Ωδείον Πειραιώς θα διοργανώση σειράν συμφωνικών συναυλιών υπό την διεύθυνσιν του Διευθυντού του Ωδείου Πειραιώς κ. Ι. Μπουστίντουι με σύμπραξιν της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών. [Σημ. «Φ»: Ο Ιωσήφ Μπουστίντουι (Σαν Σεμπαστιάν 1884; - Αθήναι 17/5/1964) σφράγισε επί έξι δεκαετίες τη μουσική μας ζωή ως μαέστρος και δάσκαλος του βιολιού. Μαθητές του υπήρξαν οι Σκαλκώτας, Χωραφάς, Καρμπόνε, Κολάσης, Αγραφιώτης, Μούτσης και άλλοι ονομαστοί.]

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ