Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 10/11-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΡΟΠΑΡΑΣΚΕΥΗ ΤΟΥ ΑΝΣΛΟΥΣ: Χθες εδημοσιεύθη εις γαλλικάς εφημερίδας το κάτωθι τηλεγράφημα: Αγγέλλεται εκ Βερολίνου ότι ο Χίτλερ εκάλεσεν εις Μπερχτσεσγκάντεν εις έκτακτον σύσκεψιν τον στρατηγόν Γκαίριγκ, τους υπουργούς των Εξωτερικών Φον Νώυρατ, των Στρατιωτικών Φον Μπόμπεργκ και της Προπαγάνδας Γκαίμπελς και τον πρεσβευτήν του Ράιχ εν Βιέννη Φον Πάπεν. [...] Η σύσκεψις θα ασχοληθή ειδικώς με την Αυστρίαν. Η εφημερίς «Εργον» πληροφορείται ότι το Ράιχ διέταξε την συγκέντρωσιν εις τα αυστριακά σύνορα τριών τμημάτων στρατού. [...] Κατά τας πληροφορίας των Γάλλων ανταποκριτών, ο Χίτλερ έχει ήδη εξασφαλίση την υποστήριξιν του υπουργού Εξωτερικών της Αυστρίας κ. Γκουίντο Σμιτ, εξακολουθή όμως να έχη ωρισμένας αντιρρήσεις ο καγκελλάριος κ. Σούσνιγκ, όστις αγωνίζεται όπως διαφύγη πάσαν επίδρασιν των Γερμανών εις Αυστρίαν. Αι γαλλικαί εφημερίδες διερωτώνται αν ευρισκόμεθα εις τας παραμονάς γερμανικού πραξικοπήματος. [Σημ. «Φ»: Οι Γερμανοί και ο ίδιος ο Χίτλερ προσωπικώς εισέβαλαν στην Αυστρία στις 12 Μαρτίου 1938 όπου έγιναν δεκτοί από τον πληθυσμό. [Στη φωτογραφία ο Καθολικός και συνεργασθείς με το ναζιστικό καθεστώς πρώην καγγελάριος Φραντς φον Πάπεν και ο Χίτλερ.]

ΓΡΗΓΟΡΗΣ ΛΑΜΠΡΑΚΗΣ, ΓΙΩΡΓΟΣ ΣΕΒΑΣΤΙΚΟΓΛΟΥ: Καλούνται προς προπαρασκευήν διά τους 7ους Διεθνείς Πανεπιστημιακούς Αγώνας των Παρισίων [οι:] Λαμπράκης Γ. […] Σεβαστίκογλου Γ. […].

ΙΣΑΑΚ ΚΑΜΠΕΛΗ: Εκυκλοφόρησεν εν Θεσσαλονίκη το δεύτερον βιβλίον του κ. Ισαάκ Καμπελή «Ο πολιτισμός των Εβραίων».

«ΝΕΟΕΛΛΗΝΙΚΑ ΓΡΑΜΜΑΤΑ»: Εκυκλοφόρησε το 32ον φύλλον του εβδομαδιαίου φιλολογικού και καλλιτεχνικού περιοδικού «Νεοελληνικά Γράμματα».

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ