Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 13-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΓΑΛΛΙΑ ΚΑΙ ΡΟΥΜΑΝΙΑ: Παρίσιοι, 12. - Ο Πρόεδρος της Δημοκρατίας και η κ. Λεμπρέν παρέθεσαν σήμερον πρόγευμα προς τιμήν του Βασιλέως της Ρουμανίας Καρόλου [...]. Ο γαλλικός Τύπος ασχολείται διά μακρών με το ταξίδιον του Ρουμάνου Βασιλέως εις Παρισίους. Ο Περτινάξ εκφράζει εις την «Ηχώ των Παρισίων» ζωηροτάτας ανησυχίας διά την τελευταίαν πολωνορουμανικήν προσέγγισιν κατηγορών τον κ. Μπεκ, υπουργόν των Εξωτερικών της Πολωνίας, ως «πράκτορα του χιτλερικού παγγερμανισμού» και ως πειρώμενον να παρασύρη εις την πολιτικήν αυτήν και τη Ρουμανίαν [...] Επίσης ο Περτινάξ προσθέτει ότι αι εξηγήσεις τας οποίας θα παράσχη ο Βασιλεύς Κάρολος εις Παρισίους μειούνται από το ότι κατά την επιστροφήν του ο Ρουμάνος Βασιλεύς θα σταθμεύση εις Σιγμαρίνγκεν όπου θα έχη συνέντευξιν μετά του καγκελλαρίου Χίτλερ. [Η φωτογραφία είναι από γεύμα στο εστιατόριο του ρουμανικού περιπτέρου στη Διεθνή Εκθεση των Παρισίων του 1937. Αριστερά ο Λεμπρέν και δίπλα του ο Κάρολος. Πηγή φωτογραφίας: Bibliothèque Nationale de France – Gallica.]

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 12. - Ο εν Πεκίνω ανταποκριτής του Ρώυτερ τηλεγραφεί ότι, κατά πληροφορίας εκ κινεζικής πηγής, νέα μάχη συνήφθη εις τα πέριξ του χωρίου Τσάι – Σεν – Ριά απέχοντος τρία χιλιόμετρα εκ Πεκίνου.

ΕΠΙΚΗΡΥΞΙΣ ΚΟΜΜΟΥΝΙΣΤΟΥ: Δι’ αποφάσεως της Επιτροπής Ασφαλείας του Νομού Κοζάνης, ωρίσθη αμοιβή 30.000 δραχμών δι’ εκείνον, όστις ήθελε παράσχει πληροφορίας ή οπωσδήποτε συντελέση διά την σύλληψιν ή υποδείξη το κρησφύγετον του πρώην βουλευτού [του Παλλαϊκού Μετώπου] Φιλίπου Παπαδοπούλου.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ