Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρoνια πριν... 22-VII-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Ο ΦΡΑΝΚΟ ΕΜΠΑΙΖΕΙ ΤΟΥΣ ΜΟΝΑΡΧΙΚΟΥΣ: Λονδίνον, 21. - Οι ενταύθα πολιτικοί κύκλοι σχολιάζουν ευρύτατα τας δηλώσεις του Στρατηγού Φράνκο τας δημοσιευθείσας εις την [φιλομοναρχικη] εφημερίδα «A.B.C.» της Σαλαμάνκας, καθ’ ας «ο υιός του Βασιλέως Αλφόνσου, Ινφάντης Δον Χουάν εζήτησε κατ’ επανάληψιν να καταταχθή εις τον στρατόν, αλλ’ ο στρατηγός Φράνκο δεν ηθέλησε να εκθέση εις κίνδυνον την πολίτιμον ζωήν του πρίγκηπος, τας υπηρεσίας του οποίου θα χρειασθή ενδεχομένως η Πατρίς εις το μέλλον». Οι αυτοί πολιτικοί κύκλοι πιστεύουν ότι ο στρατηγός Φράνκο αντιμετωπίζει από τούδε την αποκατάστασιν της μοναρχίας και την ανακήρυξιν του υιού του Αλφόνσου εις Βασιλέα της Ισπανίας. [Σημ. «Φ»: Οι μοναρχικοί της Ισπανίας και ο Δον Χουάν χρειάστηκαν χρόνια για να πεισθούν ότι ο Φράνκο δεν θα εγκατέλειπε την αρχηγία του κράτους. Ο νόμος της Πράξης Διαδοχής έδειχνε ότι ο Φράνκο θα επέλεγε έναν βασιλκό βλαστό προκειμένου να τον διαδεχθεί μετά τον θάνατό του. Η επιλογή του Φράνκο ήταν ο Δον Χουάν Κάρλος, γιος του Δον Χουάν. Ο Φράνκο σχεδίασε και θεσμοθέτησε μία αριστοτεχνική διαδικασία διαδοχής του η οποία ευοδώθηκε χάρις στις αρετές του Δον Χουάν Κάρλος, αλλά και στην ωριμότητα των κομμάτων. Στη φωτογραφία, ο πρίγκηπας Δον Χουάν Κάρλος αποδέχεται τον ορισμό του από τον Φράνκο ως διαδόχου του, στις 22 Ιουνίου 1969. Ο Φράνκο πέθανε τον Νοέμβριο του 1975].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ