Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 27.VIII.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΕΙΣΟΔΟΣ ΤΩΝ ΦΡΑΝΚΙΚΩΝ ΣΤΟ ΣΑΝΤΑΝΤΕΡ: Βερολίνον, 26.- Ειδήσεις εκ Σανταντέρ και Σαλαμάνκας αναφέρουν ότι τα νικηφόρα εκ Ναβάρας στρατεύματα και οι λεγεωνάριοι έκαμαν την επίσημον και θριαμβευτικήν των είσοδον εις την πόλιν Σανταντέρ την πρωΐαν και ήλθον εις επαφήν με τον πληθυσμόν ο οποίος υπεδέχθη τας εθνικάς δυνάμεις μετ’ απεριγράπτου ενθουσιασμού. [...] Το έδαφος το καταληφθέν υπό των εθνικών στρατευμάτων εις την περιφέρειαν του Σανταντέρ έχει έκτασιν 5.460 τετραγωνικών μιλλίων και πληθυσμόν 400.000 εκ των οποίων αι 90.000 διαμένουν εις το Σανταντέρ. [Στη φωτογραφία μοτοσυκλετιστές γίνονται δεκτοί από το πλήθος με χειροκροτήματα και χέρια υψωμένα romanamente.]

ΓΕΝΙΚΗ ΕΠΙΘΕΣΙΣ ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ: Παρίσιοι, 26.- Αγγέλλεται εκ Τόκιο ότι, κατά τας πληροφορίας του ιαπωνικού Πρακτορείου Ντομέι, τα εν Σαγκάη ιαπωνικά στρατεύματα ήρχισαν από της χθες γενικήν επίθεσιν εις όλα τα μέτωπα [εις Κίναν], επιδιώκοντα να επιφέρουν πλήρη σύγχυσιν εις τα υποχωρούντα προς το Ναν-Τσιάγκ κινεζικά στρατεύματα. Τρία κινεζικά βομβαρδιστικά αεροπλάνα κατερρίφθησαν χθες.

ΜΗΤΡΟΠΟΥΛΟΣ – ΡΙΧΑΡΝΤ ΣΤΡΑΟΥΣ: Η αναβληθείσα έκτακτος Συναυλία της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών εν τω Ωδείω Ηρώδου του Αττικού [...] θα δοθή την προσεχή Παρασκευήν 3ην Σεπτεμβρίου, ώραν 7.30 μ.μ. [...] Η ορχήστρα ενισχυμένη με 110 μουσικούς θα εκτελέση υπό την διεύθυνσιν του κ. Μητροπούλου έργα αποκλειστικώς Ρ. Στράους, ήτοι α) «Δον Ζουάν» συμφωνικόν ποίημα, β) «Τιλ Οϊλενσπίγκελ» συμφωνικόν σκέρτσο, γ) «Θάνατος και εξαΰλωσις» συμφωνικόν ποίημα και δ) «Χορός της Σαλώμης» από το μελόδραμα «Σαλώμη».

«ΥΜΝΟΣ ΝΕΟΛΑΙΑΣ» ΜΕΤΑΞΑ: Σήμερον και ώραν 7.30 μ.μ. δίδεται εις την πλατείαν Αμερικής (Αγάμων) συναυλία της Δημοτικής Φιλαρμονικής υπό την διεύθυνσιν του αρχιμουσικού του Δήμου κ. Αχ. Παπαδημητρίου. Θα εκτελεσθούν έργα Βάγκνερ, Σούμπερτ, Μπιζέ, Μοσκόφσκυ και Ραλφ. Επίσης η Ελληνική Χορωδία θα τραγουδήση [...] τον Υμνον της Νεολαίας του κ. Α. Παπαδημητρίου [...].

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ