Ο Φιλίστωρ Ο ΦΙΛΙΣΤΩΡ

80 χρόνια πριν στην «Κ» 10.ΙΧ.1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΑΝΑΣ ΛΟΥΜΠΤΣΕΝΚΟ: Βαρσοβία, 9.– Κατ’ ειδήσεις εκ Μόσχας, βαθείαν συγκίνησιν προεκάλεσεν εκεί η πληροφορία περί της μυστηριώδους αυτοκτονίας του Προέδρου του Συμβουλίου των Επιτρόπων του Λαού της Ουκρανίας Πάνας Λουμπτσένκο (φωτ.), ηλικίας 45 ετών. Ούτος ηυτοκτόνησεν εντός του γραφείου του διά περιστρόφου. Εις το άκουσμα του πυροβολισμού προσέτρεξαν εις το γραφείον του μερικοί υπάλληλοι, οι οποίοι μετέφεραν τον αυτόχειρα εις μίαν κλινικήν. Ο Λουμπτσένκο απέθανε τρεις ώρας μετά το διάβημά του. [...] Το Κρεμλίνον εκράτησε μυστικόν το γεγονός επί διήμερον. Τέλος, η είδησις εδόθη εις την δημοσιότητα με την εξήγησιν ότι ο Λουμπτσένκο ηυτοκτόνησε διότι αντελήφθη ότι επρόκειτο να αποκαλυφθή η δράσις του ως τροτσκιστού, προδότου, κατασκόπου, εχθρού του λαού κ.λπ. Και δεν θα είχε το σθένος να εμφανισθή προ του δικαστηρίου.

ΣΙΝΟΪΑΠΩΝΙΚΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ: Λονδίνον, 9.- Κατά τηλεγραφικάς πληροφορίας εκ Σαγκάης σκληροτάτη μάχη συνάπτεται σήμερον από πρωίας και συνεχίζεται μεταξύ ιαπωνικών και κινεζικών στρατευμάτων εις την οδόν Τσάι-Κουν, προς Βοσούν-Τσεν, κατά τας όχθας του ποταμού Γιαγκ-Τσε. [...] Συγχρόνως οι Ιάπωνες ενήργησαν αποβάσεις εις την διεθνή ζώνην της Σαγκάης και επεχείρησαν να θέσουν τα κινεζικά στρατεύματα μεταξύ δύο πυρών. Αλλά τα κινεζικά στρατεύματα, ενισχυθέντα κατά την διάρκειαν της νυκτός, αποκρούουν επιτυχώς την ιαπωνικήν επίθεσιν. Ιαπωνικά πολεμικά ανέρχονται τον ποταμόν Βαν-Που, βάλλοντα κατά των κινεζικών θέσεων. [...] Κατά τηλεγράφημα εκ Νανκίν, κινεζικά αεροπλάνα εβομβάρδισαν χθες διά πρώτην φοράν ιαπωνικά πολεμικά. Ενα εξ αυτών εβλάβη καιρίως. Επίσης εβομβαρδίσθησαν ιαπωνικά εμπορικά πλοία.

ΚΡΑΤΟΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΗ: Εχορηγήθη ενίσχυσις εκ δραχμών 250.000 εις τον θίασον Μαρίκας Κοτοπούλη έναντι του ποσού το οποίον θα καθορισθή διά νόμου ως ετησία επιχορήγησις του Κράτους προς τον ανωτέρω θίασον. Επίσης εχορηγήθη εις τους ηθοποιούς του θιάσου Αλίκης [Μουσούρη] το ποσόν των 25.000 δραχμών, έναντι καθυστερουμένων μισθών των.

ΤΕΧΝΗ ΔΙΑ ΤΟΝ ΛΑΟΝ: Σήμερον Παρασκευήν και ώραν 7.15 μ.μ. δίδεται εις την πλατείαν Αμερικής (Αγάμων) η τρίτη συναυλία της ΣΤ΄ σειράς Δημοτικών Συναυλιών υπό της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών και της Χορωδίας Αθηνών.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ