Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 7-XI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Η ΙΤΑΛΙΑ ΠΡΟΣΧΩΡΕΙ ΣΤΟ ΣΥΜΦΩΝΟ ΑΝΤΙΚΟΜΙΝΤΕΡΝ: Ρώμη, 6.- Σήμερον την πρωΐαν περί ώραν 11ην υπεγράφη εις το Παλάτσο Κίτζι το κατά της Κομιντέρν σύμφωνον. Κατά την υπογραφήν παρίσταντο οι στρατιωτικοί ακόλουθοι της Ιαπωνίας και ο πρεσβευτής της Γερμανίας φον Χάσελ. Πρώτος υπέγραψεν ο πρεσβευτής της Ιαπωνίας κ. Χόττα και κατόπιν έθεσαν την υπογραφήν των οι κ.κ. Ρίμπεντροπ (έκτακτος πρεσβευτής και απεσταλμένος του Ράιχ εν ειδική αποστολή, δεν είχε αναλάβει ακόμα ως υπουργός Εξωτερικών) και Τσιάνο (υπουργός Εξωτερικών της Ιταλίας). Διά του υπογραφέντος πρωτοκόλλου η Ιταλία συμμετέχει υπό την ιδιότητα του αρχικώς υπογράψαντος (σινιατέρ οριζιναίρ) της συμφωνίας εναντίον της Κομιντέρν, ήτις συνήφθη την 25ην Νοεμβρίου του 1936 μεταξύ Γερμανίας και Ιαπωνίας. Περί ώραν 11.30 μετέβησαν εις το Παλάτσο Βενέτσια, όπου εγένοντο δεκτοί υπό του κ. Μουσσολίνι [φωτογραφία]. Περί ώραν 19 ήτοι ακριβώς 11 ιταλικήν υπεγράφετο και εις Τόκιο παρόμοιον πρωτόκολλον υπό των αντιπροσώπων της Γερμανίας και Ιταλίας και του υπουργού των Εξωτερικών κ. Χιρότα. Προηγουμένως συνήλθεν εν ολομελεία το μυστικοσυμβούλιον του Αυτοκράτορος. Επί τη υπογραφή του συμφώνου προέβησαν εις δηλώσεις ο πρωθυπουργός κ. Κονόε και ο υπουργός των Εξωτερικών κ. Χιρότα, όστις μεταξύ άλλων είπεν ότι πολύ συντόμως η Αγγλία θα αντιληφθή την ανάγκην να προσχωρίση εις το σύμφωνον.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ