Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 16-XI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ROGER MARTIN DU GARD: Παρίσιοι, 14. (Του μονίμου ανταποκριτού μας Paul Auroch).- Tο βραβείον Νομπέλ 1937 [για τη Λογοτεχνία] απενεμήθη εις τον μεγάλον Γάλλον μυθιστοριογράφον Ροζέ Μαρτέν ντυ Γκαρ. Εντός διαστήματος ολιγωτέρου του μηνός ο κ. Ροζέ Μαρτέν ντυ Γκαρ δις κατέκτησε φιλολογικάς τιμάς. Επέτυχε το μέγα βραβείον της πόλεως των Παρισίων προ δεκαπενθημέρου, ιδού δε τώρα τιμώμενος υπό της Σουηδικής Ακαδημίας. Η μακρά σιωπή η καλύπτουσα το όνομά του και το έργον του λύεται αιφνιδίως και μερικοί διερωτώνται αν η επιτροπή του βραβείου Νομπέλ δεν ηθέλησε προβαίνουσα εις την χειρονομίαν ταύτην να τιμήση τους τρεις τελευταίους τόμους των «Τιμπώ», των οποίων ο τίτλος «Θέρος 1914» έχει την λάμψιν μιας απεράντου πυράς. [Σημ. «Φ»: Το μυθιστόρημά του ποταμός «Les Thibault» («Οι Τιμπώ») κυκλοφορεί σε μετάφραση Γ. Νίκα από τις εκδόσεις του Βιβλιοπωλείου της Εστίας.]

ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΣ ΑΔΑΜΑΝΤΙΟΥ: Απέθανε και εκηδεύθη προχθές ο καθηγητής της Φιλοσοφικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών Αδαμάντιος Αδαμαντίου. [...] Κατήγετο εκ Νησίου (Μεσσήνη) Καλαμών, εγεννήθη εις Αθήνας. [...] Τω 1900 εστάλη υπότροφος του Κράτους εις Παρισίους και μαθητεύσας παρά τω μεγάλω Pernot επεδόθη εις τας Βυζαντινάς μελέτας.

ΔΗΜΟΣ ΚΑΒΑΛΛΑΣ: (Ρεπορτάζ που υπογράφεται από τον λόγιο Γιάννη Κουχτσόγλου.) Η πόλις της Καβάλλας, βάσει ενός νέου προγράμματος μεγάλων εξωραϊστικών έργων, εις το εγγύς μέλλον θα αποτελή πρότυπον επαρχιακής πόλεως. [...] Εμπνευστής είναι ο δήμαρχός μας κ. Αθ. Μπαλάνος.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ