Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 30-XI-1937

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

ΠΑΥΛΟΣ ΝΙΡΒΑΝΑΣ: (Από σημείωμα χωρίς υπογραφή.) Ενας από τους μεγάλους μαχητάς του καλάμου έπεσε την προχθεσινήν νύκτα. Μαχητής της δημοσιογραφίας, της φιλολογίας, της ποιήσεως, της επιστήμης, ένας γενναίος πολεμιστής του κοινωνικού βίου. Διότι ο Παύλος Νιρβάνας, ο πολύκλαυστος νεκρός που τον κηδεύομεν σήμερον, υπήρξεν η συμπύκνωσις πολλών ικανοτήτων, διαφόρων ταλάντων, πολυαρίθμων ιδιοφυϊών μέσα εις εν και το αυτό πρόσωπον. Εις αυτόν συναντά κανείς τον λόγιον, τον ποιητήν, τον θεατρικόν συγγραφέα, τον δημοσιογράφον, τον φιλόσοφον, τον ιατρόν, τον αξιωματικόν του ναυτικού, τον ιδεώδη δημόσιον λειτουργόν και, προ παντός, τον Ανθρωπον. Αυτό δε είναι το κυριώτερον [...]. [Ας επιτραπεί εδώ στον «Φ» να προσθέσει τον Νιρβάνα ως φωτογράφο του Παπαδιαμάντη.]

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Β΄ ΚΑΙ ΤΣΩΡΤΣΙΛ: Κατά την παρελθούσαν εβδομάδα η Α. Μ. ο Βασιλεύς εγευμάτισε μετά του λόρδου Αλόυντ πρώην Υπάτου Αρμοστού της Αιγύπτου, γνωστού φίλου της Ελλάδος, λαβόντος ενεργόν μέρος εις την ίδρυσιν της εν τω Πανεπιστημίω Αθηνών έδρας «Βύρωνος», και του κ. Ουίνστων Τσώρτσιλ, πρώην υπουργού του Θησαυροφυλακίου και πρώτου λόρδου του Ναυαρχείου κατά την διάρκειαν του μεγάλου πολέμου. [...].

ΜΕΤΑΞΑΣ ΚΑΙ ΑΛΒΑΝΙΑ: Ο κ. Πρόεδρος της Κυβερνήσεως συνοδευόμενος και υπό της κ. Μεταξά μετέβη χθες εις την Αλβανικήν πρεσβείαν και συνεχάρη τον πρεσβευτήν επί τη 25η επετείω της Αλβανικής ανεξαρτησίας.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ