Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 11-I-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

FRANCOIS DE TESSAN ΣΤΗΝ «Κ»: Παρίσιοι, 7 Ιανουαρίου.- Από του σχηματισμού της Κυβερνήσεως Σωτάν [Λαϊκό Μέτωπο], ο κ. Φρανσουά ντε Τεσσάν κατέχει την θέσιν του Υφυπουργού των Εξωτερικών [...] είναι εις εκ των ιθυνόντων του Και Ντ’ Ορσαί. [...] Ο κ. Φρανσουά ντε Τεσσάν δεν παρέλειψε να μας ομιλήση και περί της γαλλοελληνικής φιλίας. «Τονίσατε προ πάντων, μας είπεν ο κ. Υπουργός, πόσον συλλογιζόμεθα τους φίλους μας Ελληνας. Κατά την διάρκειαν της [Παγκοσμίου] Εκθέσεως [των Παρισίων], η Γαλλία είχε την τιμήν να δεχθή τον Βασιλέα Γεώργιον, σύμβολον του ελληνικού έθνους του οποίου ο πολιτισμός αποτελεί την βάσιν του συγχρόνου κόσμου. Ο συνάδελφός μου και φίλος μου κ. Ζαν Ζαι [υπουργός Παιδείας] επεσκέφθη επίσης την Ελλάδα και εκ του ταξιδίου του απεκόμησεν αλησμονήτους αναμνήσεις. [...] Η γαλλοελληνική φιλία αποτελεί ουσιώδες στοιχείον διά την παγίωσιν του βαλκανικού συνασπισμού. Υπάρχουν και πολλά άλλα μεγάλα πράγματα τα οποία πρέπει να γίνουν εις την Μεσόγειον και δεν θεωρώ άσκοπον να επαναλάβω ότι η Τουρκία, η Ελλάς και η Γαλλία, έθνη τα οποία σέβονται τας συνθήκας, εξυπηρετούν επωφελώς την πολιτικήν της ειρήνης.»

ALBERT WOLFF: Σήμερον εις τα «Ολύμπια» δίδεται η Ε΄ Συναυλία των Συνδρομητών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών υπό την διεύθυνσιν του διασήμου Γάλλου διευθυντού ορχήστρας κ. Αλμπέρ Βολφ.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ