Μιχάλης Ν. Κατσίγερας ΜΙΧΑΛΗΣ Ν. ΚΑΤΣΙΓΕΡΑΣ

80 χρoνια πριν... 20-I-1938

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ: O ΦIΛIΣTΩP

Ο ΜΟΛΟΤΩΦ ΠΑΛΙ ΠΡΩΘΥΠΟΥΡΓΟΣ: Παρίσιοι, 19.- Αγγέλλεται εκ Μόσχας ότι, κατ’ ανακοίνωσιν του Πρακτορείου Τας, εγένοντο σήμερον αι εκλογαί προς ανάδειξιν του προεδρείου του ανωτάτου σοβιετικού συμβουλίου. Πρόεδρος του συμβουλίου των επιτρόπων του λαού εξελέγη και πάλιν ο Σβυατσεσλάβ Μολότωφ, αντιπρόεδροι δε οι Τσουμπάρ και Αναστάς Μικογιάν. [...]

«ΣΑΣ ΣΚΟΤΩΣΑΜΕ ΚΑΤΑ ΛΑΘΟΣ»: Αι εφημερίδες εξ άλλου δημοσιεύουν ανακοίνωσιν του Κεντρικού Συμβουλίου του Κομμουνιστικού Κόμματος το οποίον καταγγέλλει σφάλματα διαπραχθέντα κατά την έξωσιν μελών εκ του κόμματος. Πολλά μέλη –λέγει– εξώσθησαν άνευ αφορμής και άλλα επαύθησαν εκ των θέσεών των αφού διεγράφησαν εκ του κόμματος ή συνελήφθησαν ως «εχθροί του λαού». Η ανακοίνωσις ζητεί όπως επανεξετασθούν όλαι αι διαγραφαί αι οποίαι εγένοντο τελευταίως. Σήμερον εξεδόθη διάταγμα διά του οποίου τίθεται τέλος εις τας διαγραφάς εκ του κόμματος.

JACQUES THIBAUD KAI ARMAND MARSICK: (Από ρεκλάμα.) Ωδείον Αθηνών, Θέατρον Ολύμπια. Ο παγκοσμίου φήμης καλλιτέχνης του βιολίου Jacques Thibaud την προσεχή Δευτέραν [24 Ιανουαρίου 1938] θα λάβη μέρος ως σολίστ εις την έκτην συναυλίαν συνδρομητών της Συμφωνικής Ορχήστρας του Ωδείου Αθηνών υπό την διεύθυνσιν του κ. Armand Marsick. [...] Πρόγραμμα. Μπετόβεν: Κοριολανός. Εισαγωγή. Ντβόρζακ: Συμφωνία του Νέου Κόσμου. Μουσσόργσκυ: Μία νύχτα στο φαλακρό βουνό. Μπρουχ: Κοντσέρτο διά βιολίον. Μαρσίκ: Λάρας. Πρελούδιο της Β΄ Πράξεως.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ