Σεραφείμ Κωνσταντινίδης ΣΕΡΑΦΕΙΜ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΙΔΗΣ

Η αθόρυβη εταιρική κοσμογονία

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Στις περισσότερες μεγάλες, ελληνικές ανώνυμες εταιρείες συναντάμε επιχειρηματίες με δύο ειδών προσωπικότητες. Στην πρώτη ανήκει ο «παντογνώστης» που δεν δέχεται αντίρρηση στις επιλογές του. Είναι ο «γενναίος» πρόεδρος που αποφασίζει το σωστό και αυτό δεν αμφισβητείται από κανέναν. Η δεύτερη κατηγορία είναι οι «προσεκτικοί» που παρότι είναι το ίδιο αναμφισβήτητοι, δεν εκτίθενται. Αναλαμβάνουν την ανεύθυνη θέση του «μη εκτελεστικού» σε εταιρεία του ομίλου χωρίς ιδιαίτερη δραστηριότητα και προσλαμβάνουν εκείνους που υπογράφουν. Είναι πανίσχυροι αλλά μεγαλουργούν χωρίς να βάλουν ούτε μία υπογραφή. Οπως οι ιδιοκτήτες νυκτερινών κέντρων που ορίζουν κάποιον με αντικείμενο να ταλαιπωρείται τρέχοντας στο Αυτόφωρο σε περίπτωση αγορανομικής παράβασης. Οι δύο τύποι επιχειρηματιών σύντομα θα αποτελούν την πλειοψηφία που χάνεται. Σε τρεις μέρες, με την αρχή του νέου έτους, ξεκινάει η εφαρμογή κοσμογονικών αλλαγών στη λειτουργία των εταιρειών. Ισχύει η αναμόρφωση του νόμου περί ανωνύμων εταιρειών, στον οποίο έχουν ενσωματωθεί πολλές από τις προβλέψεις νέων κοινοτικών ρυθμίσεων, ειδικά για τις «μεγάλες» εταιρείες όπως θεωρούνται όσες έχουν κεφάλαιο πάνω από 1 εκατ. ευρώ.

Καθιερώνονται νέοι όροι στη λειτουργία των ανωνύμων εταιρειών, γίνεται προσπάθεια για εξασφάλιση δικαιωμάτων των μειοψηφιών και μεγαλύτερης διαφάνειας στη λειτουργία των Διοικητικών Συμβουλίων (Δ.Σ.). Τα μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας δεν επιτρέπεται να είναι περισσότερα από 15 αλλά έχουν ενισχυμένες αρμοδιότητες.

Προβλέπεται όμως η δυνατότητα να διορίζονται απευθείας από έναν ή περισσότερους μετόχους, νέα μέλη στο Δ.Σ. καθώς επίσης καθιερώνονται και αναπληρωματικά μέλη του Δ.Σ. ακόμα και αν αυτό δεν προβλεπόταν από το καταστατικό της εταιρείας. Επίσης, τα μέλη του Δ.Σ. ανώνυμης εταιρείας δεν μπορούν να έχουν θητεία μεγαλύτερη από έξι χρόνια, ενώ η διάρκεια της θητείας όλων των μελών Δ.Σ. δεν πρέπει να λήγει ταυτόχρονα προκειμένου να υπάρχει συνέχεια στη διοίκηση.

Τα μέλη του Δ.Σ. δεν επιτρέπεται να κάνουν (δήθεν) εσωτερικό έλεγχο, λειτουργία που ανατίθεται σε ανεξάρτητους από τη διοίκηση της εταιρείας, ενώ πρέπει να δημοσιοποιείται κάθε περίπτωση σύγκρουσης συμφερόντων με τα συμφέροντα της εταιρείας, από μέλη Δ.Σ. Οι αμοιβές μελών του Δ.Σ. δικαιολογούνται με διαφάνεια στην έκθεση αποδοχών προς τη γενική συνέλευση μετόχων, ενώ προβλέπεται ότι οι αμοιβές αυτές μπορούν να μειωθούν από το δικαστήριο εφόσον είναι υπερβολικές και έχει ζητηθεί από το 10% των μετόχων.

Επίσης, καταργούνται οι ανώνυμες μετοχές και καθιερώνονται ρυθμίσεις που ουσιαστικά αλλάζουν πολλά από όσα γνωρίζαμε στη λειτουργία μιας ανώνυμης εταιρείας. Μπαίνουν σε νέα βάση κρίσιμες λεπτομέρειες όπως η λειτουργία της εκτελεστικής επιτροπής του Δ.Σ. και οι ευθύνες των μελών της διοίκησης. Τα διανεμόμενα κέρδη δεν μπορεί να προκύπτουν από διανομή δανεικών…

Η εταιρική διακυβέρνηση είναι από τα σημαντικά θέματα όχι μόνον για τις ιδιωτικές εταιρείες. Πολλές από τις ρυθμίσεις θα έπρεπε να ισχύουν στην περίπτωση κρατικών οργανισμών όπως και στη δημόσια διοίκηση. Οι πρακτικές ορθής διακυβέρνησης απουσιάζουν από τον ιδιωτικό τομέα αλλά αποτελούν και το μεγαλύτερο έλλειμμα του Δημοσίου. Θα μεταγγιστούν στο κράτος όταν ωριμάσουν οι συνθήκες.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ