ΕΛΛΑΔΑ

Πολύπλοκο και δαπανηρό το πλαίσιο αυτονόμησης από την κεντρική θέρμανση

ΧΡΥΣΑ ΛΙΑΓΓΟΥ

ΕΤΙΚΕΤΕΣ:

Πολύπλοκη, γραφειοκρατική και κοστοβόρα καθιστά την αυτονόμηση από την κεντρική θέρμανση το συμπληρωματικό πλαίσιο που προωθεί το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, διάταξη που περιλαμβάνεται στο νομοσχέδιο «Ελεγχος και προστασία του δομημένου περιβάλλοντος», που κατατέθηκε χθες στη Βουλή, προβλέπει τη συμμετοχή σε τακτικές και έκτακτες δαπάνες για τη συντήρηση του κεντρικού καυστήρα των πολυκατοικιών για όσους επιλέξουν την αυτονομία θέρμανσης με φυσικό αέριο ή και κάθε άλλο αποδοτικότερο του υφιστάμενου καυσίμου χωρίς απόφαση της απόλυτης πλειοψηφίας των συνιδιοκτητών της πολυκατοικίας.

Σε περίπτωση που η γενική συνέλευση της πολυκατοικίας λάβει αρνητική απόφαση για την αυτονόμηση κάποιου διαμερίσματος ή δεν συγκληθεί για να λάβει απόφαση εντός 30 ημερών, τότε ο ιδιοκτήτης που θέλει να αυτονομηθεί δικαιούται να προβεί με δική του δαπάνη, ευθύνη και επιμέλεια στην αποσύνδεση της ιδιοκτησίας του, μονώνοντας τους σωλήνες της κεντρικής θέρμανσης που διέρχονται από αυτή και κατά τρόπο που να μη θίγει τη θέρμανση των ιδιοκτησιών των λοιπών συνιδιοκτητών.

Για την εγκατάσταση του νέου συστήματος λαμβάνονται όλες οι πολεοδομικές άδειες κατά την εγκατάσταση του νέου συστήματος και ο απαιτούμενος εξοπλισμός τοποθετείται εντός της αυτονομούμενης οριζόντιας ιδιοκτησίας ή σε χώρο που ανήκει στην κυριότητα ή στην αποκλειστική χρήση του ιδιοκτήτη. Θεσπίζεται μάλιστα υποχρέωση του ιδιοκτήτη της αυτονομούμενης ιδιοκτησίας να γνωστοποιήσει στους υπόλοιπους συνιδιοκτήτες της πολυκατοικίας την αποσύνδεσή του από το σύστημα κεντρικής θέρμανσης, τον τρόπο όδευσης των σωληνώσεων της παροχής μέχρι την ιδιοκτησία του και τον χρόνο έναρξης και την αναμενόμενη διάρκεια των εργασιών εγκατάστασης.

Με τη νέα διάταξη ορίζεται ότι η οριζόντια ιδιοκτησία που αυτονομείται χωρίς απόφαση πλειοψηφίας απαλλάσσεται μεν από το σύνολο των δαπανών καυσίμου της κεντρικής θέρμανσης, αλλά συνεχίζει να συμμετέχει στις λοιπές δαπάνες του συστήματος, τακτικές και έκτακτες. Αυτό σημαίνει ότι ο ιδιοκτήτης που έχει αυτονομηθεί θα καταβάλλει τις δαπάνες που αναλογούν στο διαμέρισμά του όχι μόνο για τη συντήρηση του κεντρικού καυσίμου αλλά και για την αντικατάστασή του. Η απαλλαγή των ιδιοκτησιών που αυτονομούνται από αυτές τις δαπάνες μπορεί να γίνει μόνο με απόφαση της πλειοψηφίας της γενικής συνέλευσης της πολυκατοικίας.

Στο ίδιο νομοσχέδιο το υπουργείο κατέθεσε και διάταξη που επαναφέρει την ανά έλεγχο αμοιβή των μελών των ΚΕΔΑΚ (Κλιμάκια Ελέγχου Διακίνησης και Αποθήκευσης Καυσίμων) που καθοριζόταν με ΚΥΑ η οποία καταργήθηκε από την 1η Ιανουαρίου 2016. Η διάταξη θα έχει μεταβατικό χαρακτήρα ώς το τέλος του έτους, ώστε να δοθεί χρόνος για τον σχεδιασμό ενός νέου μηχανισμού ελέγχων με τη δημιουργία ενός μητρώου, το οποίο θα χρηματοδοτείται από τα έσοδά του και δεν θα επιβαρύνει τον κρατικό προϋπολογισμό.

Έντυπη

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΕΠΙΣΗΣ