Κώστας Καλλίτσης

Κώστας Καλλίτσης

RSS

ΠΡΟΣΦΑΤΟ ΑΡΘΡO

ΠΟΛΙΤΙΚΗ

Τι διοίκηση χρειάζονται τα δημόσια νοσοκομεία;

Οταν το μέσο ποσοστό ικανοποίησης από τα δημόσια νοσοκομεία είναι 70% στις χώρες του ΟΟΣΑ, στην Ελλάδα είναι 30%. Αλλά, ενώ με αυτό το κριτήριο η Ελλάδα είναι ουραγός, με κριτήριο το ποσοστό των ιδιωτικών δαπανών στο σύνολο των δαπανών υγείας, είναι πρωτοπόρα.