90 χρόνια πριν στην «Κ»…25 – 9 – 1932

1' 20" χρόνος ανάγνωσης
Ακούστε το άρθρο

«ΑΘΙΚΤΟΙ»: Η αντίθεσις απόψεων, η οποία εξεδηλώθη μεταξύ Γκάντι και Βρεττανικής Κυβερνήσεως επί του ζητήματος των «αθίκτων», των ανθρώπων τους οποίους δεν επιτρέπεται να εγγίση κανείς, και η απόφασις του Μαχάτμα να κηρύξη απεργίαν πείνης μέχρι θανάτου, εις ένδειξιν διαμαρτυρίας κατά της μη παροχής ψήφου εις τους παρίας, κατέστησαν εμφανείς τα δυσχερείας εις τας οποίας προσκρούουν αι από διετίας αρξάμεναι διαπραγματεύσεις. Οι κάτοικοι των Ινδιών –Μωαμεθανοί και Ινδοί– δεν συνεφώνησαν ως προς τας επενεκτέας εκλογικάς μεταρρυθμίσεις εις την μελετωμένην αναθεώρησιν του Ινδικού Συντάγματος. Αντιθέτως συνεφώνησαν να παραπέμψουν την διαφοράν των εις τον Πρόεδρον της Συνδιασκέψεως κ. Ράμσεϋ Μακ Ντόναλντ. Ο Αγγλος πρωθυπουργός εξέδωσε την απόφασίν του την 16 Αυγούστου 1932. […] ο σεβάσμιος ηγέτης των Ινδών, ο σοφός Γκάντι, ζητεί από τον κ. Μακ Ντόναλντ να αποσύρη την απόφασίν του όσον αφορά τους παρίας, Ινδούς οι οποίοι αποτελούν την τάξιν των λεγομένων μεμιασμένων ή «αθίκτων», απειλών εν εναντία περιπτώσει να αποθάνη εκ πείνης.

ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ: ∆εν δύναται κανείς να εννοήση τίνα λόγον έχει η πρωτοφανής εις τα εκλογικά χρονικά απόφασις της Κυβερνήσεως όσον αφορά την ανακοίνωσιν των εκλογικών αποτελεσμάτων. Διατί τα αποτελέσματα θα ανακοινωθούν συνολικώς, αφού συγκεντρωθούν προηγουμένως όλα ομού και διατί δεν θ’ ανακοινωθούν τμηματικώς, ως εγένετο μέχρι τούδε; Διατί θα περιμένωμεν να τελειώση πρώτον η συγκέντρωσις όλων των αποτελεσμάτων διά να τα μάθωμεν κατόπιν;

ΕΜΙΛ ΓΙΑΝΙΓΚΣ: «Εις το [νέο] έργον αυτό έχω ρόλον μεγαλοπρεπέστατον, που μου αρέσει πάρα πολύ. Φαντασθήτε, λοιπόν, παίζω τον ρόλον ενός βασιλέως, ο οποίος έχει τριακοσίας εξήντα πέντε γυναίκας, κάθε ημέραν του έτους και νέαν, και πάντοτε ωραιοτέραν της προηγουμένης! Εχω τάξει όμως τον όρον ότι αι εσωτερικαί σκηναί θα “γυρισθούν” εις την Βιέννην».

Λάβετε μέρος στη συζήτηση 0 Εγγραφείτε για να διαβάσετε τα σχόλια ή
βρείτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει για να σχολιάσετε.
Για να σχολιάσετε, επιλέξτε τη συνδρομή που σας ταιριάζει. Παρακαλούμε σχολιάστε με σεβασμό προς την δημοσιογραφική ομάδα και την κοινότητα της «Κ».
Σχολιάζοντας συμφωνείτε με τους όρους χρήσης.
Εγγραφή Συνδρομή
MHT