ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Κόκκινες γραμμές για τον ΔΕΔΔΗΕ θέτει η ΔΕΗ

Κόκκινες γραμμές για τον ΔΕΔΔΗΕ θέτει η ΔΕΗ

Τις κόκκινες γραμμές που θα διασφαλίζουν ουσιαστική συμμετοχή στο μάνατζμεντ μετά την είσοδο στρατηγικού επενδυτή στον ΔΕΔΔΗΕ, αναζητάει η ΔΕΗ με τη συνδρομή των συμβούλων της (Goldman Sachs – Eurobank) ενόψει της δρομολογούμενης διαδικασίας μερικής ιδιωτικοποίησης, καθώς το δίκτυο διανομής αποτελεί το πιο κερδοφόρο χαρτοφυλάκιό της, συμμετέχοντας στη λειτουργική κερδοφορία με ποσό της τάξης των 300 εκατ. ευρώ ετησίως. 

Η ΔΕΗ, σύμφωνα με το κυβερνητικό σχέδιο για τη μερική ιδιωτικοποίηση του ΔΕΔΔΗΕ, είναι υποχρεωμένη να διαθέσει μέσω διεθνούς διαγωνισμού ποσοστό έως και 49% του μετοχικού κεφαλαίου και ενισχυμένα δικαιώματα στο μάνατζμεντ. Τα δικαιώματα αυτά θα καθορίσουν και τον βαθμό ελέγχου της εταιρείας από τον στρατηγικό επενδυτή που θα αναδείξει ο διαγωνισμός αλλά και συνάμα την ουσιαστική θέση της ΔΕΗ στον ΔΕΔΔΗΕ μετά την ολοκλήρωση της ιδιωτικοποίησης. Η ΔΕΗ δεν θα ήθελε σε καμία περίπτωση να απολέσει πλήρως τον έλεγχο των δικτύων διανομής και αναμένεται να θέσει κόκκινες γραμμές στις συζητήσεις με τα συναρμόδια υπουργεία και την αγορά για τον καθορισμό των ενισχυμένων δικαιωμάτων που θα παραχωρηθούν στον νέο μέτοχο. Πρόκειται για μια διαδραστική σχέση, η οποία θα διαμορφωθεί από τις επιλογές σε τρία ακόμη κομβικά ζητήματα:

α. Σε τι είδους επενδυτές θα απευθύνεται ο διαγωνισμός, εάν δηλαδή θα απευθύνεται αποκλειστικά σε επενδυτές που διαθέτουν τεχνογνωσία σε δίκτυα ή όχι.

β. Εάν θα υπάρξει δέσμευση παραμονής του επενδυτή στην εταιρεία και για πόσο χρονικό διάστημα.

γ. Εάν θα αποκλειστούν ή όχι εταιρείες από τρίτες χώρες, δεδομένου ότι η Ε.Ε. έχει σκληρύνει τη στάση της έναντι της εισόδου κινεζικών εταιρειών σε υποδομές ενεργειακών δικτύων.

Ο διαγωνισμός

Τα ζητήματα αυτά θα πρέπει να απαντηθούν προκειμένου να βγει στον αέρα ο διαγωνισμός. Αν και η κυβέρνηση τοποθετεί την έναρξη του διαγωνισμού μέσα στον Νοέμβριο, το χρονοδιάγραμμα εκτιμάται από άλλες πηγές ότι δύσκολα θα επιτευχθεί, ενώ σε κάθε περίπτωση θα συνεκτιμηθεί και η διεθνής οικονομική συγκυρία. Aν και τα δίκτυα προσφέρουν εγγυημένες αποδόσεις της τάξης του 7%-8% λόγω σταθερού εσόδου, θα πρέπει να αποτιμηθεί και η αβεβαιότητα που έχει προκαλέσει στους επενδυτές η COVID-19 αλλά και η ελληνοτουρκική κρίση. 

Ανεπίσημα, ενδιαφέρον για τον ΔΕΔΔHΕ έχουν εκδηλώσει η γερμανική ΕΟΝ, η γαλλική ΕNEDIS και η ιταλική ΕΝΕL. Η αναπόσβεστη αξία του ΔΕΔΔΗΕ εκτιμάται περίπου σε 3 δισ. ευρώ, ενώ το δίκτυο διανομής του απλώνεται σε 239.236 χλμ., καλύπτοντας όλες τις περιοχές της χώρας και τα νησιά. Η υποδομή αυτή αν και γερασμένη λόγω ελλιπούς συντήρησης τα τελευταία χρόνια, αναδεικνύεται σήμερα σε πραγματικό θησαυρό, καθώς ο ρόλος των δικτύων διανομής αναβαθμίζεται ενόψει του μετασχηματισμού της ενεργειακής αγοράς. 

Το πρώτο εξάμηνο του 2020, πάντως, τα οικονομικά μεγέθη του ΔΕΔΔΗΕ υποχώρησαν σημαντικά έναντι του 2019. Τα καθαρά κέρδη υποχώρησαν κατά 69,3% στα 2,7 εκατ. ευρώ και ο κύκλος εργασιών κατά 5,8% στα 355,5 εκατ. ευρώ. Σε ποσοστό 37,9% υποχώρησε η λειτουργική κερδοφορία με τα EBITDA να διαμορφώνονται το α΄ εξάμηνο στα 15,4 εκατ. ευρώ από 24,8 εκατ. το α΄ εξάμηνο του 2019. Τα μεγέθη της εταιρείας επηρεάστηκαν από τη μείωση της ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας κατά 7%, τη σημαντική αύξηση των επενδύσεων αλλά και από τις επιπτώσεις της COVID-19.