ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Αισιοδοξία για προσλήψεις με εξαίρεση τον τουρισμό

Αισιοδοξία για προσλήψεις με εξαίρεση τον τουρισμό

Χρηματοοικονομικές υπηρεσίες, πρωτογενής παραγωγή, βιομηχανία και λοιπές υπηρεσίες είναι οι κλάδοι που αναμένεται να σηκώσουν το βάρος της αύξησης της απασχόλησης κατά το τέταρτο, δύσκολο τρίμηνο του 2020, σύμφωνα με μελέτη της ManpowerGroup για τις προοπτικές απασχόλησης στη χώρα μας, εν μέσω της πανδημίας του κορωνοϊού. Σύμφωνα με τα στοιχεία της μελέτης, που διεξάγεται σταθερά ανά τρίμηνο από την εταιρεία, οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης στο τέταρτο τρίμηνο διαμορφώνονται στο +8%. Μάλιστα, αυτό που προκαλεί εντύπωση δεν είναι τόσο το +15% στην πρόθεση προσλήψεων σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο, όσο το +11% σε σχέση με το αντίστοιχο διάστημα τον προηγούμενο χρόνο.

Αυτό βέβαια δεν σημαίνει ότι οι Ελληνες εργοδότες δεν αναγνωρίζουν τις ισχυρές επιπτώσεις της πανδημίας. Είναι ενδεικτικό ότι, ειδικά στον τουρισμό, οι προοπτικές απασχόλησης αναμένονται πτωτικές, στο -11%. Αλλά και όσον αφορά τις προοπτικές ανάκαμψης της εγχώριας οικονομίας και κατά συνέπεια της ελληνικής αγοράς εργασίας, σχεδόν ένας στους δύο εργοδότες (47%) εκτιμά ότι τα επίπεδα προσλήψεων θα επιτρέψουν στα προ COVID-19 εντός των επόμενων 12 μηνών. Μάλιστα στη χώρα μας, όπως και στην Τουρκία και την Πολωνία, καταγράφονται οι πλέον ισχυρές προθέσεις προσλήψεων, σε σύνολο 26 χωρών της περιφέρειας Ευρώπη, Μέση Ανατολή και Αφρική (ΕΜΕΑ). Η έρευνα της ManpowerGroup δείχνει επίσης τις αλλαγές που επέφερε η εξάπλωση της πανδημίας στο εργασιακό περιβάλλον. Αλλαγές οι οποίες αναμένεται να συνεχίσουν να υπάρχουν, όπως για παράδειγμα ο θεσμός της τηλεργασίας.

Οπως προκύπτει από την έρευνα, το 66% των εργοδοτών θα προσφέρει στο ανθρώπινο δυναμικό την επιλογή να εργάζεται εξ αποστάσεως για κάποιο χρονικό διάστημα ή να έχει ευέλικτες / συμπιεσμένες ώρες εργασίας. Επίσης, το 53% θα προσφέρει στους υπαλλήλους του ευκαιρίες εκμάθησης / ανάπτυξης νέων δεξιοτήτων καθώς και υπηρεσίες υγείας και ευεξίας.

Οι περισσότερες προσλήψεις αναμένονται στην Αττική, με τις συνολικές προοπτικές απασχόλησης να εκτιμώνται σε +13%. Οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης για το τέταρτο τρίμηνο του 2020 διαμορφώνονται στο +8%.

Αύξηση του αριθμού των ατόμων που απασχολούν προβλέπουν οι εργοδότες σε έξι από τους επτά τομείς οικονομικής δραστηριότητας κατά το τελευταίο τρίμηνο του 2020. Οι περισσότερες προσλήψεις αναμένεται να καταγραφούν στον τομέα των χρηματοοικονομικών και παροχής υπηρεσιών προς επιχειρήσεις και στον τομέα της πρωτογενούς παραγωγής, όπου οι συνολικές προοπτικές απασχόλησης ανέρχονται σε +12%. Αξιοσημείωτη βελτίωση αναμένεται και στον τομέα της βιομηχανίας/παραγωγής, με προοπτικές της τάξης του +11%, ενώ οι εργοδότες στον τομέα των λοιπών υπηρεσιών καταγράφουν επιφυλακτικά αισιόδοξες προοπτικές της τάξης του +9%. Περιορισμένη αύξηση του εργατικού δυναμικού αναμένεται στον τομέα του εμπορίου (λιανική και χονδρική), με προοπτικές της τάξης του +5%, και στον τομέα των κατασκευών, όπου οι προοπτικές διαμορφώνονται στο +4%. Ωστόσο οι εργοδότες του τομέα του τουρισμού αναμένουν δυσοίωνες προθέσεις προσλήψεων, με προοπτικές της τάξης του -11%.

Οι εργοδότες των μεγάλων επιχειρήσεων αναμένουν αύξηση του αριθμού των απασχολουμένων καταγράφοντας συνολικές προοπτικές απασχόλησης της τάξης του +26%. Μικρότερη αύξηση του αριθμού απασχολουμένων αναμένεται και στις κατηγορίες των μεσαίων και μικρών επιχειρήσεων, ενώ οι εργοδότες των πολύ μικρών επιχειρήσεων αναμένεται να μειώσουν τον αριθμό εργαζομένων.