ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Πότε μειώνονται υποχρεωτικά τα ενοίκια και πότε προαιρετικά

Οι επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους μεταφορών, εστίασης, τουρισμού, πολιτισμού, αθλητισμού και παραγωγής, επεξεργασίας και πώλησης γούνας δικαιούνται έκπτωση 40% για τον Σεπτέμβριο.

Τις επιχειρήσεις που πλήττονται από την πανδημία και δικαιούνται την έκπτωση 40% του ενοικίου για τον Σεπτέμβριο προσδιόρισε το υπουργείο Οικονομικών. Η απόφαση του υφυπουργού Οικονομικών Απ. Βεσυρόπουλου αφορά επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται στους κλάδους των μεταφορών, της εστίασης, του τουρισμού, του πολιτισμού και του αθλητισμού, ενώ στον σχετικό κατάλογο έχουν συμπεριληφθεί και οι επαγγελματίες που ασχολούνται με την παραγωγή, επεξεργασία και πώληση γούνας.

Παράλληλα, το υπουργείο Οικονομικών καθόρισε και ποιες πληττόμενες επιχειρήσεις μπορούν να συμφωνήσουν με τους ιδιοκτήτες των ακινήτων μείωση του ενοικίου τουλάχιστον 30% για τον Σεπτέμβριο. Στις επιχειρήσεις αυτές συμπεριλαμβάνεται μεγάλο τμήμα του λιανικού εμπορίου, όπως επιχειρήσεις καλλυντικών, διαφημιστικών ειδών, υπόδησης και ένδυσης, λουλουδιών, ειδών δώρου, εμπόριο τροφίμων, ποτών και καπνού και εμπόριο κλωστοϋφαντουργικών προϊόντων. 

Συμψηφισμός

Τόσο στο υποχρεωτικό όσο και στο προαιρετικό «κούρεμα» των ενοικίων οι ιδιοκτήτες δικαιούνται έκπτωση φόρου η οποία συμψηφίζεται με τον φόρο εισοδήματος ή και τον ΕΝΦΙΑ. 

Στην περίπτωση της υποχρεωτικής μείωσης του ενοικίου, η αποζημίωση ανέρχεται στο 30% επί του ενοικίου που δεν θα καταβληθεί. 

Στην περίπτωση της προαιρετικής μείωσης, η επιστροφή φόρου θα είναι ίση με το 12% επί του αρχικού ενοικίου. Αυτό σημαίνει ότι για ενοίκιο, π.χ., 1.000 ευρώ και με μείωση 300 ευρώ η κάλυψη από το κράτος ανέρχεται σε 120 ευρώ ή διαφορετικά το ποσοστό της κάλυψης φθάνει στο 40% των απωλειών. Οσο αυξάνεται το ποσοστό μείωσης του ενοικίου τόσο περιορίζεται το όφελος. Για παράδειγμα, για ενοίκιο 1.000 ευρώ και μείωση 50% (δηλαδή απώλεια 500 ευρώ) η κάλυψη από το κράτος παραμένει στα 120 ευρώ, που αντιστοιχεί στο 24% των απωλειών.

Σημειώνεται ότι η υποχρεωτική μείωση στα ενοίκια καταργείται από τον Οκτώβριο, ενώ το προαιρετικό «κούρεμα» ισχύει μέχρι το τέλος του έτους.

Στην προαιρετική μείωση, εφόσον οι δύο πλευρές συμφωνήσουν, θα πρέπει:

• Να υποβληθεί η συμφωνία αυτή στην εφαρμογή της ΑΑΔΕ για τη δήλωση των στοιχείων μισθώσεων ακινήτων και να καταβληθεί το υπόλοιπο μίσθωμα στον εκμισθωτή υποχρεωτικά εντός της συμφωνημένης προθεσμίας καταβολής του και το πολύ εντός του μηνός τον οποίο αφορά.

Η προαιρετική μείωση του ενοικίου εφαρμόζεται:

• Για τις επαγγελματικές μισθώσεις επιχειρήσεων οι οποίες εξακολουθούν να πλήττονται οικονομικά από τον μήνα Σεπτέμβριο 2020 και το αργότερο έως και τον μήνα Δεκέμβριο 2020, εφόσον υπάρχει σχετική συμφωνία μεταξύ μισθωτή και εκμισθωτή. Υποβάλλεται αντίστοιχη ηλεκτρονική δήλωση στην ΑΑΔΕ.

• Για τις συμβάσεις μίσθωσης κύριας κατοικίας στις οποίες μισθωτής είναι εργαζόμενος ή σύζυγος κ.λπ. εργαζομένου στις ανωτέρω επιχειρήσεις, του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά.

• Για τις συμβάσεις μίσθωσης ακινήτων για την κάλυψη στεγαστικών αναγκών τέκνου – εξαρτώμενου μέλους το οποίο φοιτά σε ίδρυμα τριτοβάθμιας εκπαίδευσης εκτός του τόπου μόνιμης κατοικίας του, εφόσον ένας τουλάχιστον γονέας είναι εργαζόμενος σε πληττόμενη επιχείρηση και του οποίου η σύμβαση εργασίας έχει ανασταλεί προσωρινά.

• Για τις μισθώσεις κύριας κατοικίας ναυτικών των οποίων η σύμβαση ναυτολόγησης εξακολουθεί να τελεί σε αναστολή, αρχής γενομένης από τον μήνα Οκτώβριο 2020.