ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Ο δείκτης-κλειδί για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Ο δείκτης-κλειδί για τις αυξήσεις στα ασφάλιστρα υγείας

Ο δείκτης τιμών υγείας που έχει καταρτίσει το ΙΟΒΕ θα αποτελέσει τη βάση για τον καθορισμό των κριτηρίων βάσει των οποίων θα αναπροσαρμόζονται τα ασφάλιστρα των προγραμμάτων υγείας. Αυτό διευκρίνισε ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις Γεωργιάδης στο πλαίσιο συζήτησης στην Επιτροπή Οικονομικών Υποθέσεων στη Βουλή για τη διάταξη που περιλαμβάνεται στον νέο πτωχευτικό κώδικα και ο οποίος ορίζει ότι οι αναπροσαρμογές στα ασφάλιστρα των συμβολαίων υγείας θα γίνονται βάσει συγκεκριμένων και αντικειμενικών κριτηρίων.

Ο δείκτης του ΙΟΒΕ στηρίζεται στον υπολογισμό του καθαρού κόστους κάλυψης αποζημιώσεων ανά ηλικία και, σύμφωνα με την ανάλυση, το κόστος αυτό έχει αυξηθεί από 0,2% έως 10,4% ετησίως το διάστημα 2011-2018. Συνολικά την τελευταία 8ετία καταγράφει έντονα ανοδική πορεία, της τάξης του 52%. Ο δείκτης αυτός καταρρίπτει ότι το κόστος υγείας, με βάση τον δείκτη που καταρτίζει η ΕΛΣΤΑΤ και ο οποίος έχει αμφισβητηθεί από τον ασφαλιστικό κλάδο, καταγράφει σωρευτική μείωση κατά 3,9% την ίδια περίοδο. Το σκεπτικό είναι ότι δεν λαμβάνει επαρκώς υπόψη το κόστος νοσηλείας στα ιδιωτικά νοσηλευτήρια, που αυξάνεται συστηματικά τα τελευταία χρόνια, επιβαρύνοντας το κόστος αποζημιώσεων για τα παλαιά ασφαλιστήρια προγράμματα υγείας που έχουν ισόβια διάρκεια. Σύμφωνα μάλιστα με την άποψη που έχουν διατυπώσει εκπρόσωποι της ασφαλιστικής αγοράς, η ολιγοπωλιακή διάρθρωση του κλάδου της ιδιωτικής υγείας στη χώρα μας δημιουργεί προβληματισμό για την περαιτέρω εξέλιξη του κόστους τα προσεχή χρόνια. 

Αντιπαράθεση στη Βουλή

Στη συζήτηση στη Βουλή ο υπουργός Ανάπτυξης αντέκρουσε την κριτική της αξιωματικής αντιπολίτευσης και συγκεκριμένα των τομεαρχών Ανάπτυξης, Υγείας και  Οικονομικών της Κ.Ο. του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέξη Χαρίτση, Ανδρέα Ξανθού και Εφης Αχτσιόγλου, ότι η διάταξη είναι «σκανδαλώδης» και συνιστά «δώρο της κυβέρνησης στις ιδιωτικές ασφαλιστικές», διευκρινίζοντας ότι η δυνατότητα αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων αφορά συμβόλαια για τα οποία οι εταιρείες έχουν το δικαίωμα να τα αναπροσαρμόζουν μονομερώς. «Σήμερα δεν υπάρχουν κριτήρια», υπογράμμισε, και άρα «δεν μπορούμε να κάνουμε δώρο σε κάποιον εφόσον ήδη το έχει». Ο κ. Γεωργιάδης διευκρίνισε ότι «τα συμβόλαια που δεν προβλέπουν αναπροσαρμογή δεν εντάσσονται στη ρύθμιση». «Σήμερα ο ασφαλισμένος το μόνο που μπορεί να κάνει είναι να προσφύγει στη Γενική Γραμματεία Καταναλωτή και να μπει σε μια μακρόσυρτη και χρονοβόρα διαδικασία. Τώρα κάνουμε καθαρό τι μπορεί και τι δεν μπορεί να επιβάλλει μονομερώς η εταιρεία», επέμεινε ο υπουργός Ανάπτυξης.  

Εντούτοις ο υπουργός Ανάπτυξης δεν αναφέρθηκε στο σημείο της διάταξης που παραπέμπει σε αυξήσεις πέραν των συγκεκριμένων ορίων. Στην ίδια τροπολογία ορίζεται ότι «σε περίπτωση που η αναπροσαρμογή ευρίσκεται εκτός των ορίων των παραγόντων και δεικτών που προβλέπει η διάταξη, οι ασφαλιστικές εταιρείες οφείλουν εντός προθεσμίας 60 ημερών πριν από κάθε επερχόμενη αναπροσαρμογή να ενημερώνουν τους λήπτες της ασφάλισης για το ύψος της αναπροσαρμογής των ασφαλίστρων, παρέχοντας διευκρινίσεις για την απόκλιση από τα όρια των παραγόντων και των συγκεκριμένων δεικτών». 

Η τροπολογία καταλήγει ότι «σε περίπτωση που ο ασφαλισμένος δεν συμφωνεί με την αναπροσαρμογή, μπορεί να καταγγείλει την ασφαλιστική σύμβαση εντός αποκλειστικής προθεσμίας 30 ημερών από τη γνωστοποίηση της αναπροσαρμογής». Τα αποτελέσματα της καταγγελίας επέρχονται με τη λήξη της περιόδου υπολογισμού του τρέχοντος ασφαλίστρου. Τα παραπάνω, όπως αναφέρεται, «ισχύουν και για μακροχρόνιες συμβάσεις ασφάλισης υγείας που έχουν καταρτιστεί μέχρι την έναρξη ισχύος του παρόντος».