ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

«Τρύπα» 9,5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό

«Τρύπα» 9,5 δισ. ευρώ στον προϋπολογισμό

Κάθετη πτώση καταγράφουν τα έσοδα του προϋπολογισμού το διάστημα Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου, με τις εισπράξεις από τον ΦΠΑ να έχουν υποστεί τις μεγαλύτερες απώλειες. Ταυτόχρονα και οι φόροι στην περιουσία κινούνται πτωτικά εξαιτίας της δυνατότητας που έδωσε το οικονομικό επιτελείο στους φορολογουμένους να πληρώσουν την πρώτη και τη δεύτερη δόση του ΕΝΦΙΑ στα τέλη του Οκτωβρίου. 

Συνολικά οι απώλειες εσόδων ανέρχονται στα 5,49 δισ. ευρώ, εκ των οποίων τα 3,1 δισ. ευρώ προέρχονται από τους φόρους στην κατανάλωση. Ενδεικτικό της κατάστασης είναι τα στοιχεία που αφορούν μόνο τον Σεπτέμβριο, όπου τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 3,898 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 1,948 δισ. ευρώ έναντι του μηνιαίου στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020. Μάλιστα τον Σεπτέμβριο σε καμία κατηγορία δεν καταγράφηκε αύξηση εσόδων. Οι ανωτέρω εξελίξεις διόγκωσαν το πρωτογενές έλλειμμα στα 7 δισ. ευρώ, ενώ η «τρύπα» στον προϋπολογισμό ξεπερνάει τα 9,5 δισ. ευρώ (7 δισ. πρωτογενές έλλειμμα συν στόχος πλεονάσματος 2,5 δισ. ευρώ).

Τα έσοδα από φόρους ανήλθαν σε 30,988 δισ. ευρώ, μειωμένα κατά 5,498 δισ. ευρώ ή 15,1% έναντι του στόχου που έχει περιληφθεί στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020.

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του υπουργείου Οικονομικών, η υστέρηση αυτή από τον στόχο, εκτός από την επίπτωση της υγειονομικής κρίσης, οφείλεται κυρίως:

α) Στη μείωση της προκαταβολής φόρου εισοδήματος των νομικών προσώπων που έχουν πληγεί από την COVID-19. 

β) Στην καταβολή του φόρου εισοδήματος φυσικών και νομικών προσώπων σε 8 μηνιαίες δόσεις.

γ) Στην παράταση που δόθηκε για την πληρωμή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του ΕΝΦΙΑ μέχρι το τέλος Οκτωβρίου, ενώ στην εισηγητική έκθεση του προϋπολογισμού 2020 είχε προβλεφθεί ότι η πρώτη δόση θα εισπραχθεί τον Σεπτέμβριο. Ειδικότερα, την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020, μειωμένα έναντι του στόχου ήταν τα έσοδα στις παρακάτω βασικές κατηγορίες:

•ΦΠΑ στα πετρελαιοειδή και στα παράγωγα αυτών κατά 408 εκατ. ευρώ ή 27,2%.

•ΦΠΑ καπνικών προϊόντων κατά 31 εκατ. ευρώ ή 6,2%.

• ΦΠΑ λοιπών προϊόντων και υπηρεσιών κατά 1,793 δισ. ευρώ ή 15,7%.

•ΕΦΚ ενεργειακών προϊόντων κατά 318 εκατ. ευρώ ή 9,9%.

•Τακτικοί φόροι ακίνητης περιουσίας κατά 838 εκατ. ευρώ ή 50,8%, εκ των οποίων: ΕΝΦΙΑ κατά 827 εκατ. ευρώ ή 51,7%.

•Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από φυσικά πρόσωπα (Φ.Π.) κατά 763 εκατ. ευρώ ή 9,0%.

•Φόρος εισοδήματος πληρωτέος από εταιρείες (Ν.Π.) κατά 593 εκατ. ευρώ ή 27,8%.

Σημειώνεται ότι οι επιστροφές φόρων έχουν φθάσει τα 4,086 δισ. ευρώ, αυξημένες κατά 711 εκατ. ευρώ από τον στόχο, ενώ τα έσοδα του προϋπολογισμού δημοσίων επενδύσεων (ΠΔΕ) ανήλθαν σε 3,831 εκατ. ευρώ, αυξημένα επίσης κατά 1,158 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.

Οι δαπάνες του κρατικού προϋπολογισμού για την περίοδο Ιανουαρίου – Σεπτεμβρίου 2020 ανήλθαν στα 44,766 δισ. ευρώ και παρουσιάζονται αυξημένες κατά 5,002 δισ. ευρώ έναντι του στόχου.