Υψηλές αντοχές από τα ΕΛΠΕ στο 9μηνο παρά την πανδημία

Υψηλές αντοχές από τα ΕΛΠΕ στο 9μηνο παρά την πανδημία

2' 31" χρόνος ανάγνωσης

Θετικά λειτουργικά αποτελέσματα παρουσίασαν τα ΕΛΠΕ το γ΄ τρίμηνο του 2020, παρά το ιστορικά δυσμενέστερο περιβάλλον διύλισης και τις επιπτώσεις της COVID-19. Τα συγκρίσιμα κέρδη ΕΒΙTDA το γ΄ τρίμηνο ανήλθαν σε 66 εκατ. ευρώ και σε επίπεδο εννεαμήνου σε 256 εκατ. ευρώ λόγω καλής λειτουργίας, εξαγωγών και αξιοποίησης ευκαιριών στη διεθνή αγορά.

Σε ένα περιβάλλον που χαρακτηρίστηκε από τις ιστορικά δυσμενέστερες συνθήκες για τον κλάδο διύλισης παγκοσμίως, οι οποίες υποχρέωσαν πολλά διυλιστήρια να προχωρήσουν σε προσωρινή διακοπή λειτουργίας, οριστική παύση ή και μετατροπή δραστηριότητας, και παρά το πρόγραμμα εκτεταμένης συντήρησης πενταετίας στο διυλιστήριο Ασπροπύργου, τα διυλιστήρια των ΕΛΠΕ διατήρησαν υψηλά τα επίπεδα λειτουργίας.  Οι συνολικές πωλήσεις ανήλθαν στα 3,7 εκατ. τόνους (-9%) λόγω της υποχώρησης της εγχώριας αγοράς, με την πτώση να είναι μεγαλύτερη στους κλάδους αεροπορικών και ναυτιλιακών καυσίμων, ενώ οι εξαγωγές σημείωσαν αύξηση, καθώς η διαχείριση αποθεμάτων και η υλοποίηση πράξεων εμπορίας contango συνετέλεσαν στον ομαλό εφοδιασμό, με σημαντικά οικονομικά οφέλη. 

Αναφορικά με τα δημοσιευμένα κατά τα διεθνή πρότυπα χρηματοοικονομικής αναφοράς (ΔΠΧΑ) αποτελέσματα, η υποχώρηση των τιμών αργού και προϊόντων προς το τέλος του γ΄ τριμήνου οδήγησε σε ζημίες από αποτίμηση αποθεμάτων ύψους 42 εκατ., διαμορφώνοντας τα δημοσιευμένα κέρδη EBITDA στα 19 εκατ. Ο όμιλος συνέχισε να βελτιώνει την κεφαλαιακή του διάρθρωση, παρά το ιδιαίτερα δυσμενές περιβάλλον, αντλώντας επιπλέον ρευστότητα τόσο από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές όσο και από το τραπεζικό σύστημα, με ιδιαίτερα ευνοϊκούς όρους. 

Εντός του δ΄ τριμήνου αναμένεται να ολοκληρωθούν οι διαπραγματεύσεις για την αναχρηματοδότηση των πιστωτικών γραμμών ύψους 900 εκατ. που λήγουν τους επόμενους έξι μήνες, βελτιώνοντας περαιτέρω το προφίλ ωρίμανσης των δανειακών υποχρεώσεων του ομίλου. Το χρηματοοικονομικό κόστος είναι μειωμένο κατά 14% στο εννεάμηνο, στα 78 εκατ. ευρώ, τα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων ετών. 

Στο ιστορικά δυσμενέστερο διεθνές περιβάλλον διύλισης και στις αντοχές που επέδειξε ο όμιλος αναφέρθηκε ο διευθύνων σύμβουλος των ΕΛΠΕ Ανδρέας Σιάμισιης σχολιάζοντας τα αποτελέσματα. Ο ίδιος εκτίμησε ότι στους επόμενους μήνες το περιβάλλον αναμένεται να παραμείνει δύσκολο, με τα σενάρια ανάκαμψης να προβλέπουν ουσιαστική βελτίωση μετά τα μέσα του 2021. «Η αναιμική ανάκαμψη στην αγορά πετρελαιοειδών δεν είναι αρκετή για να δώσει ουσιαστική επάνοδο σε προηγούμενα επίπεδα και στόχος μας παραμένει να διαχειριστούμε με τον καλύτερο τρόπο τις επιπτώσεις από την κρίση της COVID-19 στις δραστηριότητές μας και στις επιδόσεις μας.

Ταυτόχρονα, και παρά τα θεσμικά προβλήματα που υφίστανται στην αγορά ενέργειας, σκοπεύουμε να εκμεταλλευτούμε την περίοδο αυτή για να υλοποιήσουμε τα σχέδια ανάπτυξης σε πιο καθαρές μορφές ενέργειας, καθώς και την επιτάχυνση του ψηφιακού μετασχηματισμού στις δραστηριότητές μας, ώστε να οδηγήσουμε τον όμιλο σε πιο ισχυρή θέση για το μέλλον», τόνισε ο κ. Σιάμισιης. 

Οσον αφορά την υλοποίηση της στρατηγικής των ΕΛΠΕ, ο κ. Σιάμισιης αναφέρθηκε στο μεγάλο φωτοβολταϊκό έργο της Κοζάνης, επισημαίνοντας την «ολοκλήρωση της συναλλαγής και την εξασφάλιση χρηματοδότησης με ιδιαίτερα θετικούς όρους, έχοντας την έμπρακτη εμπιστοσύνη από τις διεθνείς κεφαλαιαγορές και την Ευρωπαϊκή Τράπεζα Ανασυγκρότησης και Ανάπτυξης (EBRD)». Aναφέρθηκε επίσης στην προσφορά του ομίλου στην αντιμετώπιση της πανδημίας, κυρίως όσον αφορά την υποστήριξη του Εθνικού Συστήματος Υγείας με την ουσιαστική αύξηση της δυνατότητας διεξαγωγής μοριακών ελέγχων και την ενίσχυση των ΜΕΘ.