ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Απορρίφθηκε το αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμή των CoCοs

Απορρίφθηκε το αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμή των CoCοs

Την απόφαση του Εποπτικού Συμβουλίου της ΕΚΤ να μην εγκρίνει το αίτημα της Τράπεζας Πειραιώς για πληρωμή στο Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ) των τόκων CoCos, ύψους 165 εκατ. ευρώ, σε μετρητά, επιβεβαίωσε με χθεσινή της ανακοίνωση η τράπεζα. Οπως σημειώνει στη σχετική ανακοίνωση επιβεβαιώνοντας δημοσίευμα της «Κ», η οριστική απόφαση θα ληφθεί από το διοικητικό συμβούλιο της ΕΚΤ και αναμένεται να κοινοποιηθεί στην τράπεζα τις επόμενες ημέρες.

Εφόσον η απόφαση επικυρωθεί, επόμενο βήμα είναι η μετατροπή των CoCos αξίας 2 δισ. ευρώ, που είχαν εκδοθεί στο πλαίσιο της ανακεφαλαιοποίησης του 2015, σε μετοχές. Οπως υποστηρίζει στην ανακοίνωσή της η Τράπεζα Πειραιώς,  στην περίπτωση αυτή η εξέλιξη του κεφαλαίου της τράπεζας θα ενισχυθεί σημαντικά δεδομένου ότι: 

1. Θα συμπεριληφθεί η ονομαστική αξία του CoCo στα ενσώματα λογιστικά κεφάλαια. 

2. Από την εξοικονόμηση των τόκων του CoCo θα δημιουργούνται κάθε χρόνο επιπρόσθετα κεφάλαια CET1 της τάξης των 40 μονάδων βάσης ετησίως, δηλαδή 495 εκατ. ευρώ για τα τρία έτη έως το 2022, ενισχύοντας περαιτέρω την κεφαλαιακή διάρθρωση της τράπεζας. Επισημαίνεται ότι, σύμφωνα με τους όρους που διέπουν τα CoCos, ούτε η μη πληρωμή των τόκων (που είναι προαιρετική) ούτε και η επακόλουθη μετατροπή του CoCo αποτελούν αθέτηση υποχρέωσης πληρωμής και κατά συνέπεια δεν θα ενεργοποιήσουν όρους αθέτησης πληρωμής σε σχέση με άλλες συμβάσεις.

Η ενισχυμένη κεφαλαιακή θέση της τράπεζας, σύμφωνα με όσα επισημαίνει στην ανακοίνωσή της, αναμένεται να διευκολύνει τη στρατηγική για μείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων κατά την προσεχή περίοδο. Η πρόοδος της λειτουργικής απόδοσης της τράπεζας συνεχίζεται με αμείωτο ρυθμό, παράλληλα με την υλοποίηση του πλάνου εξυγίανσης του χαρτοφυλακίου μη εξυπηρετούμενων δανείων και του πλάνου μετασχηματισμού. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας ανέρχεται στο 16,1%, με τον δείκτη κεφαλαιακής επάρκειας CET1 να διαμορφώνεται στο 14,1%.

Να σημειωθεί ότι η Τράπεζα Πειραιώς θα δημοσιεύσει τα αποτελέσματα του 9μήνου τη Δευτέρα 23 Νοεμβρίου 2020, ημερομηνία κατά την οποία θα έχει κοινοποιηθεί και η απόφαση της ΕΚΤ. Η μετατροπή του CoCo θα γίνει αυτόματα εντός ενός μήνα από την καταληκτική ημερομηνία για την πληρωμή του κουπονιού, δηλαδή στις 2 Δεκεμβρίου, και θα οδηγήσει στην αύξηση του ποσοστού που διαθέτει σήμερα το Δημόσιο μέσω του ΤΧΣ από το 26,4% σε 61,3%. Η μετατροπή θα γίνει στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή, με την έκδοση 395 εκατ. μετοχών. Η προσωρινή «κρατικοποίηση» της Τράπεζας Πειραιώς αποτελεί μέρος ενός ευρύτερου σχεδιασμού που προβλέπει την εξυγίανσή της και παράλληλα την επανιδιωτικοποίησή της εντός του 2021. Οπως έχει γράψει η «Κ», η αύξηση της συμμετοχής του Δημοσίου μέσω του Ταμείου στο 61,3% δεν θα συνοδευθεί με αύξηση των μελών που διαθέτει το ΤΧΣ στο διοικητικό συμβούλιο της Πειραιώς, πέραν του ενός μέλους, που ούτως ή άλλως έχει τοποθετήσει σήμερα. Ο λόγος είναι ότι, κατά την ενδιάμεση κρίσιμη περίοδο έως και την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, δεν θα πρέπει να δοθεί αρνητικό μήνυμα στις αγορές ότι η τράπεζα κρατικοποιείται.