ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

ΤΧΣ: Το 2021 η αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών στην Τρ. Πειραιώς

Μετά το επίσημο «όχι» της ΕΚΤ στην πληρωμή των CoCos

ΤΧΣ: Το 2021 η αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών στην Τρ. Πειραιώς

Έτοιμο να στηρίξει την Τράπεζα Πειραιώς στην προσπάθεια ενίσχυσης του ισολογισμού της, απομείωσης των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs) και εδραίωσης της κερδοφορίας, δηλώνει το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (ΤΧΣ), μετά το επίσημο «όχι» της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ) στην πληρωμή των CoCos, ύψους άνω των 2 δισεκατομμυρίων ευρώ.

«Το ΤΧΣ συνεχίζει να στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eκτελεστική Διοίκηση της Τράπεζας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της και την υλοποίηση της στρατηγικής της, με έμφαση στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ελαχιστοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων» επισημαίνει, παράλληλα, σε σχετική ανακοίνωσή του.

Μάλιστα, διαβεβαιώνει ότι εντός του 2021, και εφόσον υπάρξουν ευνοϊκές συνθήκες στην αγορά, θα διευκολύνει την αύξηση της συμμετοχής των ιδιωτών επενδυτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας, μέσω της μείωσης του δικού του ποσοστού.

Το «όχι» της ΕΚΤ στην πληρωμή των CoCos

Υπενθυμίζεται ότι η σημερινή απάντηση της ΕΚΤ θεωρούταν σχεδόν δεδομένη, μετά την αρνητική εισήγηση του Ενιαίου Μηχανισμού Εποπτείας (SSM) για την πληρωμή με μετρητά, ύψους 165 εκατ. ευρώ, του ετήσιου τοκομεριδίου των CoCos (σ.σ. μετατρέψιμων ομολόγων) προς το ΤΧΣ.

Κατόπιν όλων των παραπάνω, η διοίκηση της Τρ. Πειραιώς αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή του τοκομεριδίου, ανοίγοντας τον δρόμο προς τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές. Η μετατροπή αυτή, θα πραγματοποιηθεί στην τιμή των 6 ευρώ ανά μετοχή, γεγονός το οποίο θα αυξήσει το ποσοστό του ΤΧΣ από το σημερινό 26% στο 61%. Αξίζει να σημειωθεί ότι η τιμή μετατροπής είναι σαφώς υψηλότερη σε σχέση με την πραγματική, τρέχουσα αξία της μετοχής, η οποία ανέρχεται στο 1,08 ευρώ.

Η ανακοίνωση του ΤΧΣ

Το Ταμείο Χρηματοπιστωτικής Σταθερότητας (το «ΤΧΣ») ενημερώθηκε από την Τράπεζα Πειραιώς (η «Τράπεζα») ότι σύμφωνα με την απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας (ΕΚΤ), η Τράπεζα δεν θα προβεί στην καταβολή με μετρητά των ετήσιων τοκομεριδίων για το έτος 2020 των Υπό Αίρεση Μετατρέψιμων Ομολογιών (Contingent Convertible Securities- CoCos) που κατέχει σήμερα το ΤΧΣ. Κατά συνέπεια, μετά την υποχρεωτική μετατροπή των CoCos σε κοινές μετοχές, όπως προβλέπουν οι όροι που είχαν συμφωνηθεί το 2015, η συμμετοχή του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας θα ανέλθει σε ποσοστό 61,34%.

Το ΤΧΣ κατά τον ιδρυτικό του νόμο έχει ως κύρια αποστολή του τη διατήρηση της σταθερότητας του ελληνικού τραπεζικού συστήματος με σκοπό την προστασία του δημοσίου συμφέροντος. Κατά συνέπεια,το ΤΧΣ είναι έτοιμο να στηρίξει την Τράπεζα στην προσπάθειά της για την ενίσχυση του ισολογισμού της, τη σημαντική απομείωση των μη εξυπηρετούμενων ανοιγμάτων (NPEs), την αποτελεσματική ενίσχυση των λειτουργιών της, καθώς και τη θεμελίωση μιας βιώσιμης και επαναλαμβανόμενης οργανικής κερδοφορίας.

Το ΤΧΣ, στο πλαίσιο αυτό, συνεχίζει να στηρίζει το Διοικητικό Συμβούλιο και την Eκτελεστική Διοίκηση της Τράπεζας στην προσπάθεια επίτευξης των στόχων της και την υλοποίηση της στρατηγικής της, με έμφαση στον μετασχηματισμό του επιχειρηματικού της μοντέλου και την ελαχιστοποίηση των αναλαμβανόμενων κινδύνων.

Το ΤΧΣ αναγνωρίζει την μακροχρόνια συνεισφορά των ιδιωτών μετόχων στην θετική πορεία της Τράπεζας. Σε αυτό το πλαίσιο, το ΤΧΣ θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια του έτους 2021 και υπό τον όρο της ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά, να διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της Τράπεζας με μείωση του δικού του ποσοστού, αποσκοπώντας στη διατήρηση της κεφαλαιακής ισχύος της Τράπεζας και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος.