ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

«Μαξιλάρι» 1 δισ. για την Πειραιώς

«Μαξιλάρι» 1 δισ. για την Πειραιώς

Πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης 1 δισ. ευρώ ανακοίνωσε η διοίκηση της Τράπεζας Πειραιώς με στόχο να δημιουργήσει κεφαλαιακό μαξιλάρι που θα της επιτρέψει να προχωρήσει σε μια πιο επιθετική μείωση του χαρτοφυλακίου των κόκκινων δανείων.

Το πρόγραμμα, με βάση τις ανακοινώσεις που έκανε ο διευθύνων σύμβουλος του ομίλου Χρήστος Μεγάλου στο πλαίσιο της ενημέρωσης των αναλυτών για τα αποτελέσματα του γ΄ τριμήνου, περιλαμβάνει:

• Πώληση του δικτύου των POS σε ανεξάρτητη εταιρεία, ενέργεια η οποία θα της επιφέρει όφελος 300 εκατ. ευρώ.

• Τιτλοποίηση χαρτοφυλακίου ενήμερων δανείων ύψους 2 δισ. ευρώ, ενέργεια μέσω της οποίας θα αποκομίσει όφελος 300 εκατ. ευρώ.

• Ανάθεση σε fund της διαχείρισης συμμετοχών έως 400 εκατ. ευρώ που έχει ο όμιλος σε εταιρείες που ενοποιεί στον ισολογισμό του, αποκομίζοντας όφελος 100 εκατ. ευρώ.

• Μη πληρωμή του κουπονιού των CoCos για τα έτη 2020-21, ενέργεια από την οποία θα εξοικονομήσει 300 εκατ. ευρώ.
Μιλώντας στο πλαίσιο της ενημέρωσης των επενδυτών, ο κ. Μεγάλου ανακοίνωσε ότι η τράπεζα έλαβε την οριστική απόφαση της ΕΚΤ για τη μη πληρωμή σε μετρητά του τοκομεριδίου των 165 εκατ. ευρώ των CoCos. Μετά την απόρριψη του αιτήματος το Δ.Σ. της τράπεζας, αποφάσισε να ακυρώσει την πληρωμή του τoκομεριδίου, που είναι πληρωτέο στις 2 Δεκεμβρίου 2020, κίνηση που ανοίγει τον δρόμο για τη μετατροπή των CoCos σε μετοχές και την αύξηση της συμμετοχής του ΤΧΣ στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας από 26,4% σήμερα σε 61%. Η μετατροπή θα γίνει στην τιμή των 6 ευρώ και θα οδηγήσει στη μείωση του ποσοστού που ελέγχουν σήμερα οι ιδιώτες μέτοχοι της Πειραιώς.

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το ΤΧΣ σημειώνει ότι «θα επιδιώξει κατά τη διάρκεια του έτους 2021, και υπό τον όρο της ύπαρξης ευνοϊκών συνθηκών στην αγορά, να διευκολύνει την ουσιαστική συμμετοχή ιδιωτών στο μετοχικό κεφάλαιο της τράπεζας με μείωση του δικού του ποσοστού, αποσκοπώντας στη διατήρηση της κεφαλαιακής ισχύος της τράπεζας και στην προστασία του δημοσίου συμφέροντος».

Το πρόγραμμα κεφαλαιακής ενίσχυσης μέσω οργανικών ενεργειών που ανακοίνωσε η διοίκηση της Πειραιώς στοχεύει στην υλοποίηση μιας πρόσθετης τιτλοποίησης ύψους 5-6 δισ. ευρώ. Η νέα τιτλοποίηση, που δρομολογείται για το 2021, θα προστεθεί στις δύο τιτλοποιήσεις Phoenix και Vega, συνολικού ύψους 7 δισ. ευρώ, που υλοποιεί η τράπεζα και οι οποίες θα ενταχθούν στον μηχανισμό των κρατικών εγγυήσεων, τον «Ηρακλή». 

Ο κ. Μεγάλου δήλωσε ότι λεπτομέρειες της νέας τιτλοποίησης θα ανακοινωθούν στο πλαίσιο της δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του δ΄ τριμήνου του 2020. Το επιχειρησιακό πλάνο της τράπεζας προβλέπει την αναγνώριση το 2021 κερδών από ομόλογα του ελληνικού Δημοσίου ύψους 400 εκατ. ευρώ, ενώ στόχος είναι η ενίσχυση των κεφαλαίων με την έκδοση ομολόγων έως και 600 εκατ. ευρώ, εφόσον οι συνθήκες των αγορών το επιτρέψουν. 

Σε ό,τι αφορά την πορεία του εννεαμήνου, το τελικό αποτέλεσμα προ φόρων ήταν ζημιογόνο κατά 133 εκατ. ευρώ, λόγω των πρόσθετων προβλέψεων που έλαβε η τράπεζα για την αντιμετώπιση των επιπτώσεων της πανδημίας, χωρίς τον συνυπολογισμό των οποίων το αποτέλεσμα θα ήταν κερδοφόρο κατά 229 εκατ. ευρώ. 

Η τράπεζα έχει προχωρήσει σε αναστολές δόσεων για δάνεια ύψους 4,2 δισ. ευρώ και, σύμφωνα με τις εκτιμήσεις της διοίκησης, το 25% αυτών των δανείων, δηλαδή ένα στα τέσσερα, ενδέχεται να αποτελέσει νέα εισροή μη εξυπηρετούμενων δανείων. Οι νέες εκταμιεύσεις δανείων από την αρχή του έτους έως τα τέλη Νοεμβρίου 2020 ανήλθαν σε 5,4 δισ. ευρώ, ξεπερνώντας τον ετήσιο στόχο των 5 δισ. ευρώ που είχε τεθεί για το 2020. 

Η πορεία των καθαρών εσόδων παρέμεινε θετική με ετήσια αύξηση 4%, ενώ το λειτουργικό κόστος μειώθηκε κατά 8%. Ο συνολικός δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας της τράπεζας διαμορφώθηκε στο τέλος Σεπτεμβρίου 2020 σε 16,1%, ενώ ο δείκτης CET1 σε 14,1% (με σταδιακή εφαρμογή των εποπτικών μεταβατικών διατάξεων και για τους δύο δείκτες).