ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΙΣΣΑΡΙΔΗ

Μικρότερα βάρη για τους μισθωτούς

Μικρότερα βάρη για τους μισθωτούς

Απόλυτη προτεραιότητα θα πρέπει να δοθεί στην ελάφρυνση του βάρους στη μισθωτή εργασία, επισημαίνει η επιτροπή Πισσαρίδη. Οπως τονίζεται στην έκθεση, «η βάση στη φορολογία εισοδήματος είναι περιορισμένη και επικεντρωμένη υπερβολικά στη μισθωτή εργασία, με αποτέλεσμα η φορολογική επιβάρυνση να είναι ασύμμετρα μεγάλη για μικρό μέρος του πληθυσμού».

Στο πλαίσιο αυτό, η επιτροπή Σοφών εισηγείται στην κυβέρνηση την αναμόρφωση των φορολογικών συντελεστών και των φορολογικών κλιμακίων εισοδήματος. Θα πρέπει, όπως εισηγούνται, η φορολογική επιβάρυνση να συγκλίνει προς τον μέσο όρο της Ευρωζώνης (προσαρμοσμένη στα μέσα εισοδήματα). Ταυτόχρονα, υποστηρίζουν ότι αντίστοιχη εναρμόνιση θα πρέπει να γίνει και στις υψηλές ασφαλιστικές εισφορές, προκειμένου να περιορισθεί η επιβάρυνση της εργασίας.

Οπως τονίζουν οι οικονομολόγοι, η επιβάρυνση είναι υψηλότερη για τη μισθωτή εργασία από τη μη μισθωτή. Για παράδειγμα, μισθωτός του ιδιωτικού τομέα που λαμβάνει καθαρό μισθό 1.000 ευρώ τον μήνα (δηλαδή 14.000 ευρώ ετησίως,) κοστίζει περίπου 23.000 ευρώ ετησίως στον εργοδότη του. Στην περίπτωση που ο εργοδότης θέλει να δώσει καθαρή αύξηση στον εργαζόμενο 1.000 ευρώ ετησίως, αυτό θα του κοστίσει περίπου 2.000 ευρώ (με τα υπόλοιπα 1.000 ευρώ να πηγαίνουν στο κράτος). Μισθωτός που λαμβάνει καθαρό μισθό 2.500 ευρώ τον μήνα (δηλαδή 35.000 ευρώ ετησίως) κοστίζει 76.000 ευρώ ετησίως στον εργοδότη του, και το κόστος του εργοδότη για καθαρή αύξηση 1.000 ευρώ στον εργαζόμενο είναι 3.000 ευρώ (με τα υπόλοιπα 2.000 ευρώ να πηγαίνουν στο κράτος).

Σύμφωνα με την έκθεση, η υπέρμετρη επιβάρυνση της μισθωτής εργασίας από φόρους και εισφορές, ειδικά στη μεσαία εισοδηματική κλίμακα, έχει αρνητικές συνέπειες στη διεθνή ανταγωνιστικότητα, στην παραμονή εξειδικευμένου εργατικού δυναμικού στη χώρα, και στα κίνητρα για «επίσημη» εργασία. Οι εργοδότες αντιμετωπίζουν δυσκολίες στο να προσελκύσουν εργαζόμενους με ιδιαίτερες δεξιότητες, καθώς το μισθολογικό κόστος ενός καθαρού μισθού που είναι ανταγωνιστικός διεθνώς είναι πολύ υψηλό. Για να επιτύχει όμως ισχυρούς ρυθμούς ανάπτυξης η χώρα, έχει ανάγκη από θέσεις εργασίας σε τομείς υψηλών δεξιοτήτων, σημειώνουν οι οικονομολόγοι, καθώς και από τις αντίστοιχες επενδύσεις. Στη μεταποίηση, η διεθνής ανταγωνιστικότητα της χώρας επιδεινώνεται τόσο από το υψηλό μισθολογικό κόστος όσο και από το σχετικά υψηλό κόστος ενέργειας.

Περισσότεροι από 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων και επιχειρήσεις θα ωφεληθούν από την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ που προτείνει η επιτροπή των Σοφών, πρόταση η οποία συμπεριλαμβάνεται και στην ατζέντα της κυβέρνησης. Οι 500.000 ιδιοκτήτες ακινήτων πληρώνουν σχεδόν το 50% του συνολικού ΕΝΦΙΑ και είναι αυτοί που στα χρόνια της κρίσης πλήρωσαν το «μάρμαρο» των δημοσιονομικών κενών. Η ίδια κατηγορία είναι αυτή που πληρώνει και τον υψηλότερο φόρο εισοδήματος. Επί της ουσίας, η πρόταση της επιτροπής των οικονομολόγων προβλέπει την κατάργηση του συμπληρωματικού ΕΝΦΙΑ, δηλαδή του φόρου που επιβάλλεται στα εντός σχεδίου κτίσματα και οικόπεδα αντικειμενικής αξίας άνω των 250.000 ευρώ.