ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

Κίνητρα για μεγαλύτερες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

Κίνητρα για μεγαλύτερες και ανταγωνιστικές επιχειρήσεις

Φορολογικά και χρηματοδοτικά κίνητρα για τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που θα επιδιώξουν τη μεγέθυνσή τους ή τη συγχώνευσή τους με άλλες σχεδιάζει, σύμφωνα με πληροφορίες, η κυβέρνηση να θεσπίσει με τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.

Το Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης, που έδωσε την Τετάρτη στη δημοσιότητα, αναφέρει σαφώς ότι η μεγέθυνση των επιχειρήσεων είναι ένας από τους στόχους του. Οπως σημειώνεται, «η παροχή οικονομικών κινήτρων για ιδιωτικές επενδύσεις συμπληρώνεται από μία σειρά μεταρρυθμίσεων που στοχεύουν στη βελτίωση του επιχειρηματικού περιβάλλοντος, στη μείωση της γραφειοκρατίας και του διοικητικού κόστους, στην αύξηση του μεγέθους των ελληνικών επιχειρήσεων, και ενισχύουν τον εξαγωγικό και παραγωγικό προσανατολισμό της οικονομίας».

Ηδη, σύμφωνα με πληροφορίες, στο πλαίσιο διυπουργικής επιτροπής που έχει συσταθεί εξετάζονται φορολογικά κίνητρα για μια αρχική περίοδο  της συγχώνευσης, καθώς και ειδικά προγράμματα δανειοδότησης. Επίσης, όπως αναφέρει και το σχέδιο, θα προβλεφθεί «η εισαγωγή μιας νέας νομικής μορφής για τις αστικές επιχειρηματικές συμπράξεις, ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει τις ατομικές επιχειρήσεις να συμμετέχουν σε ανώτερης μορφής εταιρεία (περιορισμένη ευθύνη, περισσότερος έλεγχος) και ένα πλαίσιο που θα ενθαρρύνει  τις συγχωνεύσεις μικρομεσαίων επιχειρήσεων και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων».

«Τέτοια κίνητρα», συνεχίζει το σχέδιο, «θα βοηθήσουν τις επιχειρήσεις να αναπτύξουν νέες περιοχές συγκριτικών πλεονεκτημάτων, να συντονιστούν με τις μεταβαλλόμενες παγκόσμιες τάσεις της ζήτησης, να γίνουν περισσότερο προσανατολισμένες στις εξαγωγές και να βοηθήσουν στη διαφοροποίηση της πλευράς της προσφοράς της οικονομίας».

Μπορεί σε πολλές περιπτώσεις να ισχύει ότι «το μικρό είναι όμορφο», όμως, όπως υποστηρίζει η Επιτροπή Πισσαρίδη στο Σχέδιο Ανάπτυξης της Ελληνικής Οικονομίας, η κυριαρχία μικρών και μεσαίων επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι υπεύθυνη για τη χαμηλή παραγωγικότητα της χώρας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή, εξάλλου, έχει κατ’ επανάληψη επισημάνει σε εκθέσεις της ότι το υψηλό ποσοστό σχετικά μικρού μεγέθους επιχειρήσεων στην Ελλάδα είναι ένας από τους δύο υπεύθυνους, μαζί με το μεγάλο μερίδιο του τουρισμού, για το βαρύ  πλήγμα που δέχεται η ελληνική οικονομία από τον κορωνοϊό. Η Εκθεση Πισσαρίδη επισημαίνει ότι η Ελλάδα έχει το μεγαλύτερο μερίδιο μικρών επιχειρήσεων στην Ε.Ε. (το 48,5% των εργαζομένων της μη χρηματοπιστωτικής επιχειρηματικής οικονομίας της χώρας το 2017 απασχολούνταν σε επιχειρήσεις με έως 9 άτομα προσωπικό) και ως αποτέλεσμα έχει την 5η χαμηλότερη παραγωγικότητα εργασίας στην Ε.Ε. και τη χαμηλότερη ειδικά στις μικρές επιχειρήσεις.

«Για την ελληνική οικονομία ο στόχος ενδυνάμωσης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι απόλυτα συμβατός με την ανάγκη να υπάρξει συστηματική μεγέθυνση όλων των επιχειρήσεων, μικρών, μεσαίων και μεγάλων. Αυτό γιατί η ενδυνάμωση των επιχειρήσεων διέρχεται σε μεγάλο βαθμό μέσα από την αύξηση του μεγέθους τους, που βελτιώνει τους όρους κόστους», αναφέρει.

Συνέπεια της κυριαρχίας  των μικρομεσαίων επιχειρήσεων είναι και το χαμηλό επίπεδο των επενδύσεων, που συσσώρευσε ένα επενδυτικό κενό στη χώρα 130 δισ. ευρώ. Αντιστρόφως, όπως επισημαίνεται, η αδυναμία εξασφάλισης χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων συντηρεί το μικρό τους μέγεθος. Ενας φαύλος κύκλος που επιχειρεί να σπάσει το Σχέδιο Ανάκαμψης, δίνοντας κίνητρα για μεγέθυνση.

Το σχέδιο προβλέπει 4 δισ. ευρώ επιχορηγήσεις για «ιδιωτικές επενδύσεις και μετασχηματισμό της οικονομίας», ενώ το σύνολο των 12,6 δισ. ευρώ των δανείων του Ταμείου Ανάκαμψης θα διατεθούν για τον ίδιο σκοπό. Ενα μέρος από αυτά τα ποσά θα κατευθυνθεί για τη στήριξη των μικρομεσαίων, μεταξύ άλλων και για τη μεγέθυνσή τους. «Τα οικονομικά κίνητρα για ιδιωτικές επενδύσεις (άξονας 4.7) πρόκειται να στοχεύουν και σε έργα που προωθούν τις οικονομίες κλίμακας και τη συνεργασία μεταξύ των επιχειρήσεων», σημειώνεται.