ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Στη CVC Capital πωλήθηκε η Vivartia έναντι 600 εκατ. ευρώ

Στη CVC Capital πωλήθηκε η Vivartia έναντι 600 εκατ. ευρώ

Στη CVC Capital περνάει ο έλεγχος της ελληνικής βιομηχανίας τροφίμων Vivartia με μια συμφωνία συνολικής αξίας 600 εκατ. ευρώ. Το διοικητικό συμβούλιο της Marfin Investment Group (MIG), που κατέχει την πλειοψηφία των μετοχών της Vivartia, αποφάσισε χθες ομόφωνα να εγκρίνει το σχέδιο σύμβασης αγοροπωλησίας μετοχών της Vivartia που συμφωνήθηκε με τη CVC. Αυτό προβλέπει την καταβολή 175 εκατ. σε μετρητά, εκ των οποίων 161 εκατ. αναλογούν στη MIG και τα υπόλοιπα στους μετόχους μειοψηφίας, και την ανάληψη χρέους ύψους 425 εκατομμυρίων.

Η MIG θα καταβάλει ένα σημαντικό μέρος των εσόδων σε μετρητά στην Πειραιώς έναντι των δανείων της από αυτήν και έχει συμφωνήσει με την τράπεζα την παράταση αποπληρωμής του υπολοίπου κατά μία τριετία.

Παράλληλα, σε μια ξεχωριστή συμφωνία, η Εθνική Τράπεζα, η Alpha Bank και η Eurobank συμφώνησαν με τη CVC Capital να της αποδεσμεύσουν τα cross collateral, δηλαδή τις αλληλένδετες εξασφαλίσεις μεταξύ των θυγατρικών της Vivartia («Δέλτα», «Μπάρμπα Στάθης», εστίαση) για τον δανεισμό της από αυτές, με την καταβολή 75 εκατ. σε μετρητά.

Το ποσό αυτό αντιστοιχεί στο 50% του δανεισμού του βραχίονα της εστίασης, ύψους 150 εκατ., προς τις τρεις αυτές τράπεζες, που μετά το χτύπημα της πανδημίας θεωρείται ο πλέον πληττόμενος και ευάλωτος. Σημειώνεται πως η εστίαση βαρύνεται με επιπλέον 20 εκατ. τραπεζικών υποχρεώσεων προς την Πειραιώς. Επιπλέον εκτιμάται πως η εν λόγω δραστηριότητα θα χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση. Την αρχιτεκτονική της συμφωνίας αυτής και τα σχετικά ποσά αποκάλυψε επακριβώς η «Κ» σε σχετικό δημοσίευμά της στις 8 Νοεμβρίου.

Η Vivartia το 2019 είχε πωλήσεις της τάξεως των 629 εκατ. και κέρδη EBITDA 63 εκατ. Κατά το πρώτο εξάμηνο του έτους φέτος, οπότε και ξεκίνησαν τα lockdown, σημείωσε μια κάμψη της τάξεως του 13% ως εταιρεία, η οποία όμως προέρχεται κυρίως από την εστίαση, καθώς οι «Δέλτα» και «Μπάρμπα Στάθης» παρέμειναν εν πολλοίς ανεπηρέαστες.

Singular Logic

Επιπλέον, χθες Δευτέρα η MIG ανακοίνωσε και την ολοκλήρωση της πώλησης της θυγατρικής της στην πληροφορική Singular Logic στην κοινοπραξία Epsilon Net και Space Hellas. Το συνολικό αντάλλαγμα της συναλλαγής, περιλαμβανομένου του τιμήματος για τη μεταβίβαση των μετοχών και του τιμήματος για τη μεταβίβαση δανειακών υποχρεώσεων της Singular Logic προς την Πειραιώς, θα ανέλθει στο ποσό των 18,05 εκατ. Από το συμφωνημένο τίμημα προκαταβλήθηκε ήδη στη MIG το ποσό του 1,805 εκατ. Η ολοκλήρωση της συναλλαγής θα λάβει χώρα μετά τη διενέργεια επιβεβαιωτικού νομικού και λογιστικού ελέγχου από τις αγοράστριες και την έγκριση από τα αρμόδια όργανα της MIG.

Σύμφωνα με ξεχωριστή ανακοίνωση της Epsilon Net, το συνολικό αντάλλαγμα για την εξαγορά του 99,61% της Singular Logic θα εξοφληθεί με αναλογία 50% για την καθεμία εκ των Epsilon Net και Space Hellas. Οι δύο εταιρείες κατέβαλαν ήδη με την ίδια αναλογία την προκαταβολή του 1,805 εκατ. ευρώ. Η Singular Logic μεταβιβάζεται απαλλαγμένη από το σύνολο των δανειακών υποχρεώσεών της, καθώς και οποιωνδήποτε άλλων κονδυλίων παθητικού που σχετίζονται με δανειακές υποχρεώσεις προς την Πειραιώς και τη MIG.