ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Ισχυρά κίνητρα για επενδύσεις σε Δ. Μακεδονία και Μεγαλόπολη

Δεκαπέντε εξειδικευμένα κίνητρα για τη στήριξη των επενδύσεων στις λιγνιτικές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Μεγαλόπολης, κατηγοριοποιημένα σε τρεις ομάδες, αλλά και τέσσερα νέα επενδυτικά σχέδια, πέραν των 16 εμβληματικών που είχαν αποτυπωθεί στο αρχικό, περιλαμβάνει το επικαιροποιημένο σχέδιο δίκαιης αναπτυξιακής μετάβασης (ΣΔΑΜ) που κατατέθηκε χθες στη Βουλή.

Ειδικότερα το σχέδιο προβλέπει:

1. Κίνητρα προσέλκυσης νέας παραγωγικής διαδικασίας: επιχορήγηση για νέα επένδυση, φοροαπαλλαγή, φοροελαφρύνσεις, επιδότηση ασφαλιστικών εισφορών, απαλλαγή τελών, δάνεια με ευνοϊκούς όρους και εγγυήσεις.

2. Κίνητρα διατήρησης της υφιστάμενης λειτουργίας: επιχορήγηση για αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό της παραγωγικής λειτουργίας, επιδότηση δανειακών υποχρεώσεων, επιδότηση μισθολογικού κόστους, συμμετοχή στα ίδια κεφάλαια και δάνεια με ευνοϊκούς όρους.

3. Κίνητρα για την υποστήριξη φυσικών προσώπων: απομείωση φόρου εισοδήματος, επιδότηση στεγαστικού δανείου και ενίσχυση των προβλεπόμενων επιδομάτων και προγραμμάτων κατάρτισης.

4. Ως προς το ύψος των κινήτρων, μέχρι 1/1/2022 ισχύουν τα υφιστάμενα όρια ενίσχυσης που περιλαμβάνονται στον χάρτη περιφερειακών ενισχύσεων. Η κυβέρνηση επεξεργάζεται πρόταση για αύξηση των ορίων αυτών προκειμένου να την καταθέσει προς έγκριση στα αρμόδια εθνικά και ευρωπαϊκά όργανα. Η πρόταση αυτή προβλέπει για τις περιφερειακές ενότητες Κοζάνης, Φλώρινας και για την ευρύτερη περιοχή της Μεγαλόπολης, ως προς τα κίνητρα για την υλοποίηση νέας επένδυσης, το συνολικό ύψος ενίσχυσης να προσαυξηθεί σημαντικά και να υπάρχει ένα «premium», που ανάλογα με το είδος της επένδυσης και το μέγεθος του επενδυτικού κενού να φτάνει το 60% στις μεγάλες επιχειρήσεις, το 70% στις μεσαίες και το 80% στις μικρές. Για τις λοιπές περιοχές Δυτικής Μακεδονίας και Πελοποννήσου, η πρόταση είναι να προβλεφθεί μέγιστη ενίσχυση της τάξεως του 40% για μεγάλες επιχειρήσεις, 50% για μεσαίες και 60% για μικρές. Το μέγιστο ύψος ενίσχυσης για κάθε επενδυτικό σχέδιο είναι στα 5 εκατ. ευρώ, για κάθε επιχείρηση στα 10 εκατ. ευρώ και για κάθε όμιλο επιχειρήσεων στα 20 εκατ. ευρώ.

Ως προς τη συμβατότητα με τους κανόνες περί κρατικών ενισχύσεων, τα κίνητρα διακρίνονται σε συμβατά με την ισχύουσα νομοθεσία περί κρατικών ενισχύσεων, για τα οποία εκτιμάται ότι δεν θα χρειαστεί κάποιος ειδικός χειρισμός, κατ’ αρχήν συμβατά, για τα οποία εκτιμάται ότι θα χρειαστεί σχετική γνωστοποίηση, και μη συμβατά, που χρήζουν έγκρισης μετά τη δημιουργία και κοινοποίηση στην Ε.Ε. ενός ειδικού καθεστώτος ενίσχυσης. 

Το εγχείρημα της μετάβασης από τον λιγνίτη σε ένα νέο, βιώσιμο αναπτυξιακό μοντέλο θα στηριχθεί σε εθνικούς και ευρωπαϊκούς πόρους 5 δισ. ευρώ μαζί με τη μόχλευση, ενώ το «ζεστό» χρήμα είναι 2 δισ. ευρώ. 

Οσον αφορά το μέχρι στιγμής επενδυτικό ενδιαφέρον, το επικαιροποιημένο master plan περιλαμβάνει τέσσερα νέα επενδυτικά σχέδια. Αναφέρεται επένδυση άνω των 5 εκατ. ευρώ από εταιρεία που δραστηριοποιείται στον κλάδο της αυτοκινητοβιομηχανίας για την κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής τμημάτων ή ανταλλακτικών αυτοκινήτων. 

Επένδυση ύψους 44 εκατ. ευρώ, που μπορεί να δημιουργήσει έως και 100 άμεσες θέσεις εργασίας, για την κατασκευή μονάδας παραγωγής, επεξεργασίας και μεταποίησης αγροτικών προϊόντων. 

Μονάδα συσκευασίας και μεταποίησης φρούτων και λαχανικών (13 εκατ. ευρώ και 75 άμεσες θέσεις εργασίας) και κατασκευή ενός εργοστασίου παραγωγής φαρμακευτικών σκευασμάτων. 

Ο τελικός επενδυτικός χάρτης της περιοχής, πάντως, αναμένεται να διαμορφωθεί κατά τη διάρκεια της 7ετίας που θα «τρέχει» το πρόγραμμα και σε κάποιους κλάδους θα κριθεί και από τον ανταγωνισμό. Το στοίχημα της ταχείας υλοποίησης θα κριθεί από μια σειρά κρίσιμων προαπαιτούμενων, μεταξύ των οποίων η οριστικοποίηση των κινήτρων, η εκκίνηση των εργασιών χωροθέτησης και εκπόνησης των ειδικών πολεοδομικών σχεδίων, η εξασφάλιση χρηματοδότησης από το Ταμείο Ανάκαμψης και η απλούστευση και επίσπευση της αδειοδοτικής διαδικασίας. 

Το όλο πρόγραμμα θα το «τρέχει» ένας νέος εξειδικευμένος φορέας με την επωνυμία Μετάβαση Α.Ε., που δημιουργείται έπειτα από σχετική απόφαση του διοικητικού συμβουλίου της Εγνατία Οδός Α.Ε. και ο οποίος θα είναι διοικητικά αυτοτελής και οικονομικά αυτόνομος και θα τελεί κατά την έννοια του συστήματος διαχείρισης και ελέγχου έργων ΕΣΠΑ.