ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Γενική συνέλευση και αύξηση κεφαλαίου για την «Ελλάκτωρ»

Γενική συνέλευση και αύξηση κεφαλαίου για την «Ελλάκτωρ»

Το μέλλον του ομίλου «Ελλάκτωρ» αναφορικά με το ποια διοίκηση θα προκύψει και ποιος μεγαλομέτοχος θα είναι σε θέση να περάσει τα «θέλω» του με βάση και την υποστήριξη των υπολοίπων αναμένεται να αποφασιστεί στις 7 Ιανουαρίου 2021. Χθες η νυν διοίκηση Καλλιτσάντση ανακοίνωσε ότι συγκαλείται έκτακτη γενική συνέλευση για την παραπάνω ημερομηνία. Αντικείμενο αυτής θα είναι τόσο η αλλαγή διοίκησης (όπως είχε ζητήσει πριν από μία εβδομάδα η Reggeborgh Invest) όσο και η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου με στόχο την άντληση ποσού της τάξεως των 50,4 εκατ. ευρώ. Πάντως, θα πρέπει να σημειωθεί ότι στα θέματα της ημερήσιας διάταξης δεν περιλαμβάνεται η διενέργεια διαχειριστικού ελέγχου για τις δύο τελευταίες χρήσεις, όπως είχε ζητήσει η πλευρά των Ολλανδών επενδυτών.

Από τα έσοδα των 50,4 εκατ. ευρώ, τα 40,8 εκατ. ευρώ προβλέπεται να χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση της «Ακτωρ», θυγατρικής στον κλάδο των κατασκευών. Συγκεκριμένα, 20 εκατ. ευρώ θα καλύψουν τις εναπομείνασες ζημίες από τα έργα φωτοβολταϊκών πάρκων στο εξωτερικό, ενώ τα υπόλοιπα 20,8 εκατ. ευρώ πρόκειται να χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη υποχρεώσεων στην ελληνική αγορά. Επιπλέον 9,6 εκατ. ευρώ πρόκειται να διατεθούν για τη χρηματοδότηση νέων επενδύσεων στον κλάδο των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας (ΑΠΕ).

Η αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου αναμένεται να πραγματοποιηθεί μέσω της μείωσης του μετοχικού κεφαλαίου σχεδόν στο σύνολό του (212,1 εκατ. ευρώ) με μείωση της ονομαστικής αξίας των μετοχών από 1,03 ευρώ σε 0,04 ευρώ ανά μετοχή και της εν συνεχεία εκ νέου αύξησής του με καταβολή μετρητών μέσω έκδοσης νέων μετοχών, με δικαίωμα προτίμησης των υφιστάμενων μετόχων. Μέσω της μείωσης θα γίνει και ισόποσος συμψηφισμός ζημιών παρελθουσών χρήσεων.

Το χρηματοδοτικό κενό της «Ακτωρ» διαμορφώνεται σήμερα σε 41 εκατ. ευρώ κι ενώ συνολικά κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2020 η μητρική «Ελλάκτωρ» θα συνεισφέρει στη θυγατρική της 35 εκατ. ευρώ. Επιπλέον 40,8 εκατ. ευρώ θα προέλθουν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου, η οποία υπολογίζεται να έχει ολοκληρωθεί έως το τέλος του πρώτου τριμήνου του 2021. Παράλληλα δρομολογείται και η επίτευξη συμφωνίας με τις τράπεζες για την έκδοση ενός νέου ομολογιακού δανείου, που σε συνδυασμό και με περίπου 35 εκατ. ευρώ που θα προκύψουν από την εν εξελίξει εφαρμογή του σχεδίου αναδιάρθρωσης θα διασφαλίσουν την υπερεπάρκεια χρηματοδότησης της «Ακτωρ» για το σύνολο του 2021. Μαζί με τις θετικές λειτουργικές ροές εσόδων, η διοίκηση εκτιμά ότι το 2021 η εταιρεία θα έχει πλεόνασμα ρευστότητας άνω των 150 εκατ. ευρώ. Αυτό θα προκύψει και μέσω της είσπραξης προμερισμάτων 52 εκατ. ευρώ, που αφορούν τη συμμετοχή της «Ακτωρ» στην εταιρεία παραχώρησης της Αττικής Οδού (με αντάλλαγμα την έκδοση χρέους), ενώ δρομολογείται και η αναχρηματοδότηση των υφιστάμενων υποχρεώσεων από έργα ΑΠΕ. Εφόσον η «Ακτωρ» κατορθώσει να αποφύγει τη δημιουργία νέων ζημιών, όπως προβλέπει η διοίκηση για το 2021, και συνεχίσει να βελτιώνει τις λειτουργικές ροές της από τρίμηνο σε τρίμηνο, όπως συμβαίνει μέχρι σήμερα, τότε είναι πιθανό η εταιρεία να καταστεί χρηματοδοτικά αυτάρκης κατά τη χρήση του 2021.