ΑΚΙΝΗΤΑ

Αποζημίωση ενοικίων: Μειωμένη για νομικά πρόσωπα

Αποζημίωση ενοικίων: Μειωμένη για νομικά πρόσωπα

Την ένταξη και των νομικών προσώπων που ενοικιάζουν ακίνητα σε επιχειρήσεις που έχουν κλείσει με κρατική εντολή αποφάσισε η κυβέρνηση, καθώς καθυστερημένα διαπίστωσε ότι η πληγή γι’ αυτές θα είναι τεράστια. Ηδη έχουν τραυματισθεί σημαντικά από την περικοπή των ενοικίων κατά το προηγούμενο διάστημα όπου και πάλι είχαν εξαιρεθεί από την κρατική αποζημίωση, χωρίς καμία αιτιολόγηση. Σημειώνεται ότι από τον Μάρτιο που τέθηκε σε εφαρμογή το μέτρο της υποχρεωτικής μείωσης των ενοικίων μέχρι σήμερα, χιλιάδες νομικά πρόσωπα, μεταξύ των οποίων κοινωφελή ιδρύματα και κληροδοτήματα, δεν έχουν λάβει από το κράτος καμία αποζημίωση για τις εισοδηματικές απώλειες που έχουν υποστεί.

Οπως αναφέρει ανώτατος παράγων της κυβέρνησης «θα αποζημιωθούν και τα νομικά πρόσωπα αλλά όχι στον βαθμό στήριξης των φυσικών προσώπων». Σημειώνεται ότι οι ιδιοκτήτες – φυσικά πρόσωπα που θα υποστούν μείωση 80% στα εισοδήματα από ενοίκια κατά τους μήνες Ιανουάριο και Φεβρουάριο θα λάβουν αποζημίωση 60% από το κράτος. Σύμφωνα με πληροφορίες, τα νομικά πρόσωπα θα λάβουν αποζημίωση 40% επί του μηνιαίου μισθώματος. 

Για παράδειγμα, νομικό πρόσωπο που εκμισθώνει τρία εμπορικά ακίνητα με μηνιαία μισθώματα ύψους 40.000 ευρώ θα λάβει τον Ιανουάριο από τους ενοικιαστές 8.000 ευρώ λόγω της έκπτωσης 80% που αποφάσισε η κυβέρνηση για τις πληττόμενες επιχειρήσεις. Το κράτος θα αποζημιώσει το νομικό πρόσωπο – ιδιοκτήτη ακινήτων με το ποσό των 16.000 ευρώ μηνιαίως ή διαφορετικά με το 40% του μισθώματος. Συνολικά τον Ιανουάριο θα λάβει 24.000 ευρώ, δηλαδή θα υποστεί «κούρεμα» 16.000 ευρώ στο μηνιαίο μίσθωμα. Η αποζημίωση από το κράτος θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφίζεται με οφειλές στο Δημόσιο. Με αυτόν τον τρόπο επιμερίζεται το κόστος του ενοικίου κατά 40% στο κράτος, 40% στον εκμισθωτή και 20% στην επιχείρηση – ενοικιαστή. Μετά την υποβολή των δηλώσεων COVID στην ηλεκτρονική πλατφόρμα της ΑΑΔΕ η κρατική αποζημίωση θα πιστωθεί απευθείας στους τραπεζικούς λογαριασμούς των ιδιοκτητών ακινήτων και θα είναι αφορολόγητη, ακατάσχετη και δεν θα συμψηφιστεί με άλλες οφειλές προς το Δημόσιο. 

Μιλώντας στην «Κ» ιδιοκτήτης εταιρείας που μισθώνει μεγάλα εμπορικά ακίνητα, τόνισε ότι με «νομοθετική παρέμβαση επλήγη το εισόδημά μας χωρίς να προβλέπεται ουδεμία αποζημίωση». Μάλιστα, ο ανωτέρω ιδιοκτήτης αναφέρει ότι εν μέσω πανδημίας Φινλανδός «πάγωσε» επένδυση 23 εκατ. ευρώ σε εμπορικά ακίνητα μέχρι να ξεκαθαρίσει το τοπίο με τις μειώσεις ενοικίων και τις αποζημιώσεις. Ο εν λόγω Φινλανδός ήθελε να υπαχθεί στο ευνοϊκό φορολογικό καθεστώς non-dom και να γίνει φορολογικός κάτοικος Ελλάδας.

Παραδείγματα

• Νομικό πρόσωπο που εκμισθώνει μεγάλο εμπορικό κέντρο λαμβάνει μηνιαίως το ποσό των 100.000 ευρώ. Τον Ιανουάριο θα λάβει από τους ενοικιαστές 20.000 ευρώ. Το κράτος θα τον αποζημιώσει με το ποσό των 40.000 ευρώ και το υπόλοιπο θα το εγγράψει ως ζημία στα βιβλία του. 

• Νομικό πρόσωπο που εκμισθώνει ακίνητα με μηνιαία μισθώματα 50.000 ευρώ θα λάβει τον Ιανουάριο το ποσό των 10.000 ευρώ. Το κράτος θα τον αποζημιώσει με το ποσό των 20.000 ευρώ. Συνολικά θα λάβει 30.000 ευρώ.