ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Έκδοση άδειας με απλή γνωστοποίηση

Έκδοση άδειας με απλή γνωστοποίηση

Με μια απλή γνωστοποίηση στο σχετικό πληροφορικό σύστημα του υπουργείου Ανάπτυξης θα μπορούν να ξεκινούν τη λειτουργία τους επιχειρήσεις που δραστηριοποιούνται σε σειρά κλάδων της οικονομίας, αναμένοντας στη συνέχεια τον έλεγχο από τις αρμόδιες αρχές. Σε μια σειρά άλλων δραστηριοτήτων, επίσης, θα προηγείται η έγκριση λειτουργίας, όμως αυτή θα πρέπει να γίνεται σε στενά χρονικά περιθώρια, ενώ σε περίπτωση που οι αρμόδιες αρχές δεν ασκούν εντός του προβλεπόμενου χρονικού διαστήματος τους απαιτούμενους ελέγχους θα θεωρείται ότι έχει εγκριθεί η λειτουργία των επιχειρήσεων.

Τα παραπάνω προβλέπει νομοσχέδιο του υπουργείου Ανάπτυξης και Επενδύσεων το οποίο τέθηκε σε δημόσια διαβούλευση την Παρασκευή, με τη σχετική διαδικασία να προβλέπεται να ολοκληρωθεί στις 29 Ιανουαρίου 2021. Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται ουσιαστικά για επέκταση του νέου μοντέλου αδειοδότησης που ξεκίνησε από την εποχή των μνημονίων, ύστερα μάλιστα και από σχετικές συστάσεις της Παγκόσμιας Τράπεζας, η οποία παρείχε την τεχνογνωσία της, και σταδιακά σε αυτό έχει ενταχθεί σειρά οικονομικών δραστηριοτήτων.

Η πρακτική της απλής γνωστοποίησης προτείνεται, σύμφωνα με το νομοσχέδιο, να επεκταθεί στις εξής δραστηριότητες:

• Κέντρα διά βίου μάθησης, φροντιστήρια και κέντρα ξένων γλωσσών των οποίων ο συνολικός αριθμός εκπαιδευομένων ανά ώρα και ανά κτιριολογική μονάδα (αυτοτελές κτίριο ή όροφος σε πολυώροφο κτίριο) δεν υπερβαίνει την αναλογία ενός ατόμου ανά δύο και μισό τετραγωνικά μέτρα στο συνολικό εμβαδόν του φορέα και τον αριθμό των 75 εκπαιδευομένων.

• Σχολές ναυαγοσωστικής εκπαίδευσης.

• Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης μεταφορέων.

• Σχολές επαγγελματικής κατάρτισης οδηγών οχημάτων μεταφοράς επικίνδυνων εμπορευμάτων.

• Συνεργεία επισκευής και συντήρησης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

• Υπαίθριοι και στεγασμένοι χώροι στάθμευσης αυτοκινήτων, μοτοσικλετών και μοτοποδηλάτων.

• Πλυντήρια – λιπαντήρια οχημάτων.

• Σταθμοί υπεραστικών λεωφορείων.

• Χώροι στάθμευσης βαρέων οχημάτων.

 Η αδειοδότηση όπου θα απαιτείται νωρίτερα έγκριση εγκατάστασης και στη συνέχεια έγκριση λειτουργίας διευρύνεται στις ακόλουθες δραστηριότητες:

Λούνα παρκ, τσίρκο και παγοδρόμια. Η έγκριση εγκατάστασης πρέπει να χορηγείται εντός 15 ημερών από την υποβολή της αίτησης. Αν παρέλθει άπρακτη η προαναφερθείσα προθεσμία, τεκμαίρεται ότι η έγκριση εγκατάστασης έχει χορηγηθεί. Η επιχείρηση πρέπει εντός ενός έτους να ολοκληρώσει τις απαιτούμενες κατασκευές και την εγκατάσταση του εξοπλισμού για να αιτηθεί στη συνέχεια την έγκριση λειτουργίας.

Κολέγια, ιδιωτικά ΙΕΚ και φροντιστήρια και κέντρα διά βίου μάθησης με πάνω από 75 μαθητές. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει εντός 4 μηνών την αίτηση ίδρυσης και λειτουργίας. Και σε αυτή την περίπτωση, εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται ότι έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης.

Κέντρα ημερήσιας φροντίδας ηλικιωμένων. Η αρμόδια αρχή πρέπει να εγκρίνει την ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης εντός 60 ημερών. Εάν παρέλθει άπρακτη η προθεσμία, τεκμαίρεται ότι έχει εγκριθεί η ίδρυση και λειτουργία της επιχείρησης.

Εκμίσθωση θαλασσίων μέσων αναψυχής. Η υποβολή των δικαιολογητικών γίνεται σε δύο στάδια, με τη διαδικασία να είναι πιο πολύπλοκη στην περίπτωση που η εγκατάσταση γίνεται σε πόστο στον αιγιαλό.