ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Θετική για την αγορά ενέργειας η συμφωνία για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

Θετική για την αγορά ενέργειας η συμφωνία για τους λιγνίτες της ΔΕΗ

Την κατ’ αρχήν αποδοχή εκ μέρους των συμμετεχόντων στην αγορά ηλεκτρισμού, μη εξαιρουμένης της ΔΕΗ, συνάντησε η συμφωνία με τους θεσμούς για τα μέτρα συμμόρφωσης της Ελλάδας με την καταδικαστική απόφαση της Κομισιόν για το μονοπώλιο της ΔΕΗ στον λιγνίτη, υπόθεση που «σέρνεται» πάνω από 14 χρόνια, ενώ το ενδιαφέρον μεταφέρεται πλέον στο market test που θα πραγματοποιήσει η Γενική Διεύθυνση Ανταγωνισμού της Ε.Ε. (DGComp) τις αμέσως επόμενες ημέρες. Σύμφωνα με όσα γνωστοποίησε το υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, το μέτρο που συμφωνήθηκε είναι η υποχρέωση της ΔΕΗ να προχωρήσει τα επόμενα τρία χρόνια σε τμηματική πώληση ενέργειας μέσω της σύναψης διμερών συμβολαίων με ιδιώτες προμηθευτές. Οι ποσότητες ενέργειας, οι οποίες θα διατίθενται σε τριμηνιαία ή ετήσια πακέτα, θα ανέλθουν το 2021 στο 50% της λιγνιτικής παραγωγής του προηγούμενου έτους. Αντίστοιχα, το 2022 και το 2023 θα διαμορφωθούν σε ποσοστό 40% με βάση το προηγούμενο έτος. Η διάθεση των προϊόντων τρίμηνης ή ετήσιας διάρκειας θα γίνεται μέσω πρόσκλησης εκδήλωσης ενδιαφέροντος από τη ΡΑΕ και σε τιμή που θα καθορίζεται σε συνάρτηση με την τιμή της προημερήσιας αγοράς του ενεργειακού χρηματιστηρίου με συγκεκριμένο discount.

Οι προμηθευτές ρεύματος, που είναι και οι μοναδικοί αποδέκτες των προϊόντων που θα διαθέσει η ΔΕΗ, αφού δεν προβλέπεται συμμετοχή της βιομηχανίας όπως στα ΝΟΜΕ, αναμένουν το market test για να δουν πώς θα διαμορφωθούν οι ειδικότεροι όροι εφαρμογής του μέτρου. Πόσα πακέτα, για παράδειγμα, θα διαθέσει η ΔΕΗ, αν αυτά –εφόσον δεν διατίθενται μέσω δημοπρασίας– θα λάβουν υπόψη τους το προφίλ των προμηθευτών, δηλαδή ο κάθε προμηθευτής θα έχει δικαίωμα υπογραφής διμερούς συμβολαίου για ένα πακέτο ενέργειας ανάλογα με το μερίδιό του ή το καταναλωτικό προφίλ των πελατών του, όπως και τη διάρκεια που θα έχουν, εάν δηλαδή θα είναι τρίμηνη ή ετήσια. Το μέτρο αναμένεται να προσφέρει σημαντική ανάσα στους μη καθετοποιημένους προμηθευτές, αφού η τιμή διάθεσης της ενέργειας από τη ΔΕΗ δεν θα λαμβάνει υπόψη την τιμή που διαμορφώνεται στην αγορά εξισορρόπησης, που εμφανίζει υψηλή διακύμανση τιμών. Παράλληλα, η αγορά ενέργειας μέσω διμερών συμβολαίων σε σταθερή τιμή περιορίζει και το ρίσκο της μεταβλητότητας των τιμών στην προημερήσια αγορά. Επιφυλακτική εμφανίζεται ωστόσο η πλευρά των καθετοποιημένων προμηθευτών, η οποία αναμένει μεγαλύτερη εξειδίκευση του μέτρου για να τοποθετηθεί.

Ικανοποιημένη εμφανίζεται και η ΔΕΗ, κύκλοι της οποίας υπογραμμίζουν ότι δεν ζημιώνεται διότι δεν θα πουλάει κάτω του κόστους. Αλλά και οι εκτιμήσεις των αναλυτών συγκλίνουν στο ότι το μέτρο δεν πρόκειται να επιβαρύνει σημαντικά τη ΔΕΗ. Δεδομένου ότι η παραγωγή του λιγνίτη βαίνει μειούμενη και η ΔΕΗ παροπλίζει τις λιγνιτικές μονάδες της, οι ποσότητες που θα προσφερθούν υπολογίζονται σε 2,9 τεραβατώρες για το 2021 και 1,8 τεραβατώρα για κάθε έτος, το 2021 και το 2022. Ακόμη και με έκπτωση 5 ευρώ/μεγαβατώρα επί της χονδρικής τιμής (έκπτωση 10%) για να καταστεί το σχέδιο ελκυστικό για τρίτους προμηθευτές, το κόστος για την προ φόρων κερδοφορία της ΔΕΗ υπολογίζεται μεταξύ 14 και 15 εκατ. ευρώ για το 2021 και μεταξύ 9 και 10 εκατ. ευρώ για κάθε έτος το 2022 και το 2023, επίπτωση που ισούται μόλις στο 1%-2% του ετήσιου EBITDA του ομίλου για την τριετή περίοδο. Συνολικότερα, οι αναλυτές εκτιμούν ότι το τίμημα είναι μάλλον μικρό για την επίλυση μιας μακροχρόνιας αντιμονοπωλιακής υπόθεσης, καθώς και ότι δυνητικά ανοίγει τον δρόμο για την έγκριση από πλευράς της DGComp του αιτήματος της ΔΕΗ για αποζημίωση για όσο διάστημα κρατάει σε εφεδρεία τις λιγνιτικές μονάδες της για λόγους ασφαλείας, όπως και την πρόσβαση της εταιρείας σε πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης.