Τα κριτήρια για επιδότηση παγίων δαπανών
LOCKDOWN

Τα κριτήρια για επιδότηση παγίων δαπανών

2' 3" χρόνος ανάγνωσης

Στοχευμένη και μη επιστρεπτέα θα επιδιώξει η κυβέρνηση να είναι η επιδότηση παγίων δαπανών επιχειρήσεων, σύμφωνα με όσα είπε χθες ο υπουργός Οικονομικών Χρήστος Σταϊκούρας στη Βουλή, κατά τη διαδικασία ψήφισης του νομοσχεδίου που περιλαμβάνει τη σχετική διάταξη.

Πρόκειται για ένα νέο μέτρο που βασίζεται σε κοινοτικό κανονισμό και θα αποτελέσει το επόμενο βήμα, μετά την επιστρεπτέα προκαταβολή, με στόχο να ενισχυθούν μεσαίες επιχειρήσεις που απασχολούν εργαζομένους. Την περίμετρο της στήριξης, που θα οριστικοποιηθεί εντός του Φεβρουαρίου, περιέγραψε χθες ο κ. Σταϊκούρας στη Βουλή, λέγοντας ότι δικαιούχοι της ενίσχυσης θα είναι, κυρίως, επιχειρήσεις που:

• Ανήκουν στους άμεσα πληττόμενους κλάδους της ελληνικής οικονομίας.

• Παρουσιάζουν μείωση τζίρου κατά τουλάχιστον 30% το 2020 σε σχέση με την προηγούμενη χρονιά, όπως μέχρι σήμερα καταγράφεται στα ευρωπαϊκά κείμενα.

• Καταγράφουν σημαντική ζημία κατά το προηγούμενο έτος, λαμβάνοντας υπόψη και τη στήριξη που έχουν πάρει μέχρι τώρα.

• Απασχολούν εργαζομένους.

«Παράλληλα», είπε ο κ. Σταϊκούρας, «αξιοποιώντας την ευχέρεια που δίνεται και από άλλα καθεστώτα ενίσχυσης, εξετάζεται η δυνατότητα πιο στοχευμένων συνδυασμών των παραπάνω παραμέτρων, ώστε η περίμετρος της ενίσχυσης να περιλαμβάνει και περιπτώσεις επιχειρήσεων με ιδιαιτερότητες ως προς την αποτύπωση του προβλήματος στον κύκλο εργασιών τους ή στα αποτελέσματα χρήσης».

Για την εφαρμογή του μέτρου θα χρησιμοποιηθεί και πάλι η ηλεκτρονική πλατφόρμα  mybusinesssupport της ΑΑΔΕ.

Ο κ. Σταϊκούρας είπε ότι προγραμματίζεται εντός Φεβρουαρίου να έχει ολοκληρωθεί το σχετικό θεσμικό πλαίσιο σε συνεργασία με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, ώστε στη συνέχεια οι επιχειρήσεις να κληθούν να καταχωρίσουν τα σχετικά δεδομένα και τις απαραίτητες πληροφορίες για τον υπολογισμό του ποσού των παγίων δαπανών, όπως αυτές θα προσδιοριστούν από το υπουργείο Οικονομικών.

Ο υπουργός Οικονομικών ανέφερε επίσης ότι επιχειρήσεις που είχαν φτάσει στο πλαφόν ενισχύσεων που έθετε το προσωρινό πλαίσιο κρατικών ενισχύσεων της Κομισιόν θα μπορούν να επωφεληθούν. Στο ανώτατο όριο της ενίσχυσης –όπως αυτό θα καθοριστεί την επόμενη περίοδο– οι άλλες ενισχύσεις που έχουν λάβει οι επιχειρήσεις, αν και θα συνυπολογίζονται στο τελικό ποσό της ενίσχυσης, δεν σωρεύονται.

Στην παρούσα φάση, είπε ο κ. Σταϊκούρας, οι λεπτομέρειες του συγκεκριμένου μέτρου εντάσσονται σε ένα πλαίσιο τεχνικών συζητήσεων με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, οι οποίες και θα οδηγήσουν –σε σημαντικό βαθμό– στην οριστικοποίηση των παραμέτρων του νέου μέτρου.

Το υπουργείο Οικονομικών προχώρησε ήδη στην προ-κοινοποίηση του νέου καθεστώτος –με τη σχετική διάταξη– στην DG Comp, ώστε να ακολουθήσει η συζήτηση, σε συνέχεια των διερευνητικών επαφών που έχουν γίνει έως τώρα.

Ακολούθως, θα οριστικοποιηθούν οι τεχνικές παράμετροι του νέου καθεστώτος και θα διαμορφωθούν τα τελικά χαρακτηριστικά που θα δομήσουν τις κανονιστικές πράξεις.