ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ

Μικρότερο του 49% το μερίδιο του ΔΕΔΔΗΕ που θα πωληθεί

Μικρότερο του 49% το μερίδιο του ΔΕΔΔΗΕ που θα πωληθεί

Με τους δυνητικούς επενδυτές και μέσω των επαφών που είναι σε εξέλιξη θα συνδιαμορφώσει η ΔΕΗ το τελικό ποσοστό διάθεσης σε στρατηγικό επενδυτή του ΔΕΔΔΗΕ, το οποίο πιθανότατα θα κινηθεί πολύ κάτω από το 49%. Κομβικός παράγοντας που θα κρίνει το τελικό προς πώληση ποσοστό είναι τα δικαιώματα που θα παραχωρηθούν στον στρατηγικό επενδυτή και δεδομένου ότι η ΔΕΗ έχει θέσει ως «κόκκινη γραμμή» το να μην απεμπολήσει πλήρως τον έλεγχο του δικτύου, οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές προσαρμόζουν αντίστοιχα και τις προτάσεις τους. Κανένας επενδυτής δεν φέρεται διατεθειμένος να πληρώσει υψηλό τίμημα για να εξαγοράσει το 49% του μετοχικού κεφαλαίου του ΔΕΔΔΗΕ χωρίς παραπάνω δικαιώματα από αυτά που διασφαλίζει μέσω ενός ποσοστού 34%, το οποίο μπορεί να εξαγοράσει με πολύ λιγότερα χρήματα. Η θέση της ΔΕΗ να διατηρήσει ισχυρό έλεγχο στο μάνατζμεντ, εξάλλου, απέτρεψε από τον διαγωνισμό τους Ευρωπαίους Διαχειριστές που είχαν εκφράσει ανεπίσημα ενδιαφέρον, οι οποίοι στάθμισαν αρνητικά τον παράγοντα «συνδιοίκηση με τη ΔΕΗ». Ετσι, από τους 79 επενδυτές στους οποίους απευθύνθηκαν οι σύμβουλοι της ΔΕΗ (Goldman Sachs, Eurobank και Grant Thornton) κατά τη διαδικασία του market test, ανταποκρίθηκαν 19, κατά βάση επενδυτικά funds, με εξαίρεση διαχειριστές από τρίτες χώρες, μεταξύ των οποίων η κινεζική State Grid, που είναι ο στρατηγικός επενδυτής του ΑΔΜΗΕ, και μία ακόμη κινεζική εταιρεία. Δεκαπέντε ημέρες πριν από τη λήξη της νέας προθεσμίας που δόθηκε για την κατάθεση προσφορών εκδήλωσης μη δεσμευτικού ενδιαφέροντος, στις 19 Φεβρουαρίου, τις διαδικασίες γύρω από τον διαγωνισμό ιδιωτικοποίησης του ΔΕΔΔΗΕ φαίνεται να συνεχίζουν να παρακολουθούν πέντε με έξι επενδυτικά σχήματα. Σήμερα, με βάση την παράταση που έδωσε η ΔΕΗ, λήγει η προθεσμία υποβολής ερωτήσεων αναφορικά με την πρόσκληση, ενώ οι ενδιαφερόμενοι θα έχουν προθεσμία έως τις 26 Φεβρουαρίου για την υποβολή όλων των εγγράφων που πρέπει να συνοδεύουν την εκδήλωση ενδιαφέροντος.

Για τη ΔΕΗ το ζήτημα «μάνατζμεντ και έλεγχος του δικτύου» είναι βαρύνουσας σημασίας και η συνδιοίκηση με έναν, για παράδειγμα, κοινής αποδοχής διευθύνοντα σύμβουλο είναι η μεγαλύτερη υποχώρηση που φέρεται διατεθειμένη να κάνει. Η οικονομική κατάσταση της εταιρείας είναι εξάλλου πολύ καλύτερη από τον Αύγουστο του 2019 που ελήφθη σε επίπεδο κυβέρνησης η απόφαση για την ιδιωτικοποίηση του 49% του ΔΕΔΔΗΕ, υπό την πίεση και των αναγκών ενίσχυσης της ρευστότητάς της. Αλλωστε το δίκτυο των 239.236 χλμ. του ΔΕΔΔΗΕ, με αναπόσβεστη αξία περί τα 3 δισ. ευρώ, αποτελεί το σημαντικότερο περιουσιακό στοιχείο της ΔΕΗ, συμμετέχοντας στη λειτουργική κερδοφορία της με ποσό της τάξεως των 300 εκατ. ευρώ ετησίως, ενώ νέες υπεραξίες υπόσχεται μελλοντικά η ανάπτυξη της τεχνολογίας 5G.

Προσφυγή

Στο μεταξύ, σε «αγκάθι» εξελίσσεται η προσφυγή της κινεζικής State Grid στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή Ανταγωνισμού κατά του διαγωνισμού, η προκήρυξη του οποίου προβλέπει όρο που τη θέτει εκτός. Συγκεκριμένα η πρόσκληση αναφέρει ότι τα μέρη που θα συμμετάσχουν στον διαγωνισμό δεν θα πρέπει να εμφανίζουν ουσιώδη σύγκρουση συμφερόντων με τον ΔΕΔΔΗΕ. Σύμφωνα πάντα με την πρόσκληση, οιοσδήποτε ασκεί άμεσα ή έμμεσα έλεγχο στον ΑΔΜΗΕ καθώς και όλες οι θυγατρικές του εμπίπτουν στην κατηγορία της σύγκρουσης συμφερόντων.

Η ΔΕΗ εμφανίζεται να μην έχει επίσημη ενημέρωση για την προσφυγή της State Grid. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για ζήτημα που ξεπερνάει τη ΔΕΗ αλλά και την κυβέρνηση, αφού το θέμα της επέκτασης κινεζικών εταιρειών σε υποδομές ενέργειας στην Ευρώπη απασχολεί συνολικότερα την Κομισιόν.